Perussuomalaiset

Ajankohtaista

Perussuomalaiset: Sote-työ ei ole mennyt hukkaan

Kirjoitettu 5.3.2015 | Ajankohtaista

Tiedotusvälineille 5.3.2015 Perussuomalaiset ovat pettyneitä siihen, ettei sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus edennyt tällä hallituskaudella loppuun asti. Parlamentaarisen ohjausryhmän sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan tekemä työ on kuitenkin erinomainen pohja jatkotyöskentelylle. Pidämme erittäin tärkeänä, että seuraava hallitus ottaa tämän kokonaisuuden prioriteettilistallaan aivan kärkeen. Perussuomalaiset tulevat jatkamaan omaa taustatyötä sen selvittämiseksi, mikä olisi ennen ... Lue lisää >


Talousvaliokunnan perussuomalaiset: Manner-Suomen ei pidä osallistua Ahvenanmaan tuulivoimaloiden syöttötariffien kustannuksiin

Kirjoitettu 5.3.2015 | Ajankohtaista

Tiedotusvälineille 5.3.2015 Eduskunnan talousvaliokunnan perussuomalaiset jäsenet ovat jättäneet tänään valiokunnassa vastalauseen liittyen hallituksen esitykseen siitä, että Manner-Suomi osallistuisi Ahvenanmaan maakuntaan rakennettavien tuulivoimaloiden syöttötariffien kustannuksiin. Perussuomalaiset pitävät ehdotusta nykytilanteessa järjettömänä. - Nykyistä syöttötariffijärjestelmää ei sovelleta Ahvenanmaan maakunnassa. Uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä koskevia tukijärj... Lue lisää >


Kielipoliittinen ohjelma julkaistu

Kirjoitettu 4.3.2015 | Ajankohtaista
kielipol_800

Perussuomalaisten kielipoliittinen ohjelma on julkaistu. Perussuomalaiset edellyttävät, että suomen kieltä tuetaan ja vaalitaan suomalaista yhteiskuntaa ja kansalaisia yhdistävänä kielenä. Suomalaisten kielitaitoa on vahvistettava ja suomen kielen suojelemiseksi ja kehittämiseksi on säädettävä laki. Perussuomalaiset vaativat järkeä kielipolitiikkaan. Kielipolitiikasta aiheutuvat kustannukset pitää myös selvittää. Kunnille on annettava päätösvalta ja kustannusvastuu kaksikielisyydestä. Kansal... Lue lisää >


Maa- ja metsätalousvaliokunnan perussuomalaiset: Uusi kalastuslaki on epäonnistunut jo syntyessään!

Kirjoitettu 3.3.2015 | Ajankohtaista

Tiedote 3.3.2015 Maa- ja metsätalousvaliokunnan perussuomalaiset jäsenet, kansanedustajat Lauri Heikkilä ja Pirkko Mattila ovat jättäneet tänään valiokunnassa hylkäysesityksen liittyen esitykseen uudesta kalastuslaista. Vaikka uuden lain lähtökohtana on edelleen vesialueen omistajalle kuuluva kalastusoikeus, helpotetaan kaupallisten kalastajien eli ammattikalastajien kalaan pääsyä ELY- keskuksen myöntämän alueellisen luvan avulla, ilman vedenomistajan lupaa. Tässä perussuomalaiset näkevät ... Lue lisää >


Sivistysvaliokunnan perussuomalaiset: Kansalaisaloitteiden asianmukainen käsittely taattava

Kirjoitettu 2.3.2015 | Ajankohtaista

Tiedotusvälineille 2.3.2015 Sivistysvaliokunnan perussuomalaiset jäsenet ovat jättäneet eduskunnassa kirjallisen kysymyksen koskien kansalaisaloitteiden käsittelyn turvaamista. Kansalaisaloite on uusi vaikutusmuoto ja se on saavuttanut laajan suosion. Tähän mennessä eduskuntaan on tullut käsiteltäväksi kuusi kansalaisaloitetta ja vireillä on lukuisia. Kun vaalikausi päättyy, ne kansalaisaloitteet joita ei ole ehditty käsitellä, raukeavat. - Esimerkiksi ruotsin kielen valinnaisuutta koskev... Lue lisää >


Soini: Perussuomalaiset avainasemassa Suomen kurssin kääntämisessä

Kirjoitettu 1.3.2015 | Ajankohtaista
soini_oulu

Vaalitaistelu on alkanut nyt toden teolla. Perussuomalaisten kannatus on kääntynyt kahden viimeisen kuukauden aikana reiluun nousuun. Tämä näkyy paitsi gallupeissa myös vaalikentillä, totesi puheenjohtaja Timo Soini. - Kansalaisten viesti on selvä. Suomi ei kestä toista tilkkutäkkihallitusta. Tämän eduskuntakauden alussa pääministerinä oli Jyrki Katainen ja valtiovarainministerinä oli Jutta Urpilainen. Katainen otti hatkat ja Urpilainen sai potkut. Johtajuus loistaa poissaolollaan, ei ole ihm... Lue lisää >


Perussuomalaiset: Metsähakkeella tuotetusta sähköstä maksettavaa tuotantotukea ei pidä nykytilanteessa leikata

Kirjoitettu 27.2.2015 | Ajankohtaista

Tiedote 27.2.2015 Perussuomalaiset ovat jättäneet talousvaliokunnassa vastalauseen liittyen hallituksen esitykseen, jossa ehdotetaan metsähakkeella tuotetusta sähköstä maksettavaa muuttuvaa tuotantotukea alennettavaksi puoleen, kun metsähake on valmistettu järeän puun hakkuukohteelta saadusta jalostukseen soveltuvasta kuitu- tai tukkipuusta. Perussuomalaisten valiokuntavastaavana talousvaliokunnassa toimivan kansanedustaja Kaj Turusen mukaan hallituksen esityksen keskeinen kipupiste on per... Lue lisää >


Lakivaliokunnan perussuomalaiset: Vakuutusoikeuslakia ollaan muuttamassa väärään suuntaan

Kirjoitettu 27.2.2015 | Ajankohtaista

Tiedote 27.2.2015 Eduskunnan lakivaliokunnan perussuomalaiset jäsenet Arja Juvonen ja Kaj Turunen ovat jättäneet valiokunnassa vastalauseen liittyen hallituksen esitykseen vakuutusoikeuslain muuttamisesta. Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanoa kevennetään, ja että lainkäyttöasioissa ei päätöstä kaikissa tapauksissa tehtäisi muodollisessa istunnossa. Lakihankkeen keskeisimmät tavoitteet ovat oikeusturvan takaaminen, prosessin avoimuuden lisääminen ja ... Lue lisää >


Sivistysvaliokunta esittää pakkoruotsia koskevaa kansalaisaloitetta hylättäväksi – Perussuomalaiset aloitteen puolella

Kirjoitettu 25.2.2015 | Ajankohtaista

Tiedote 25.2.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunta on vihdoin saanut valmiiksi mietinnön koskien kansalaisaloitetta ruotsin kielen muuttamisesta vapaaehtoiseksi kaikilla kouluasteilla. Mietinnössä esitetään kansalaisaloitetta hylättäväksi. Sivistysvaliokunnan perussuomalaiset jättivät mietintöön vastalauseen, joten eduskunta pääsee pian äänestämään aiheesta. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Jari Lindström ja sivistysvaliokunnassa perussuomalaisten valiokuntavast... Lue lisää >


Turvallisuusseikat huomioitava, jos Suomi osallistuu sotilaskoulutusoperaatioon Irakissa

Kirjoitettu 24.2.2015 | Ajankohtaista

Tiedotusvälineille 24.2.2015 Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön Irakissa Perussuomalaisten eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro Kansanedustaja Jussi Niinistö Perussuomalaiset arvioi kriittisesti kaikkia kansainvälisiä kriisinhallintaoperaatioita, joihin Suomea pyydetään mukaan. Niin myös nyt tätä lähetekeskustelussa olevaa selontekoa turvallisuussektorin koulutusyhteistyöstä Irakissa, joka on Suomelle operaationa ainutlaatuinen. O... Lue lisää >


Vaikenemisen ja salailun politiikka lopetettava

Kirjoitettu 20.2.2015 | Ajankohtaista

Lappeenrannan Perussuomalaisten vaalikauden avauksessa puhunut puolueen työmies Matti Putkonen: Vaikenemisen ja salailun poliittinen kulttuuri on tullut tiensä päässä. Kreikassa Syrizan voitto paljasti, kuinka euromaiden johto yhdessä IMF:n ja EKP:n sekä EU-komission kanssa päättivät vuonna 2008 salata Kreikan talouden todellisen tilan. Ne päättivät miljardien tulonsiirrosta veromaksajilta pankkiireille ja syyllistivät tavalliset kreikkalaiset. Suomen silloinen kepuvetoinen hallitus ja seuraa... Lue lisää >


Sosiaali- ja terveysvaliokunnan perussuomalaiset: Ulkomaiselta hoitohenkilöstöltä edellytettävä parempaa kielitaitoa

Kirjoitettu 20.2.2015 | Ajankohtaista

Tiedote 20.2.2015 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan perussuomalaiset jäsenet ovat jättäneet valiokunnassa vastalauseen liittyen ulkomaisen hoitohenkilöstön kielitaitovaatimuksiin. Vastalauseeseen sisältyvistä lausumista äänestettiin tänään. Kaikki muut puolueet vastustivat perussuomalaisten esityksiä. Perussuomalaiset esittivät toimia mm. kielitaitovaatimusten nostamiseksi ja niiden yhtenäistämiseksi... Lue lisää >


Sivistysvaliokunnan perussuomalaiset: Yritetäänkö ruotsin kieltä koskeva kansalaisaloite haudata valiokuntaan?

Kirjoitettu 20.2.2015 | Ajankohtaista

Tiedote 20.2.2014 Eduskunnan sivistysvaliokunnassa on ollut jo pitkään käsittelyssä kansalaisaloite ruotsin kielen muuttamisesta valinnaiseksi oppiaineeksi kaikilla kouluasteilla. Asiaa koskevan mietinnön valmistumisella alkaa jo olla kiire, jotta aloite ei vaalikauden päättymisen vuoksi raukea. Valmiin mietinnön piti olla valiokunnan käsiteltävänä viimeksi tänään, mutta asiaa on perussuomalaisten vaatimuksista huolimatta jälleen kerran lykätty. Asian hidas eteneminen on herättänyt epäilyksiä... Lue lisää >


Historiallisen suuret leikkaukset koulutuksesta ja tutkimuksesta heikentävät Suomen menestymismahdollisuuksia

Kirjoitettu 18.2.2015 | Ajankohtaista

  Tiedotusvälineille 18.2.2015 Välikysymys tasa-arvoisen koulutuksen tulevaisuudesta Perussuomalaisten eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro Kansanedustaja Ritva Elomaa Aloitetaan rahasta. Kataisen hallitusohjelmassa todetaan: ”Osaavat ja hyvinvoivat ihmiset ovat Suomen keskeisin taloudellinen menestystekijä.” Stubbin hallitusohjelmassa todetaan: ”Osaaminen on keskeinen osa uuden kasvun ja työllisyyden edellytysten vahvistamista.” Molemmissa hallitusohjelmissa on tiedostettu osaamisen... Lue lisää >


Perussuomalaiset ympäristövaliokunnassa: Taas säädettiin turha laki!

Kirjoitettu 18.2.2015 | Ajankohtaista

Tiedotusvälineille 18.2.2015 Ympäristövaliokunnan perussuomalaiset jäsenet, kansanedustajat Martti Mölsä, Jari Lindström ja Juha Väätäinen ovat jättäneet valiokunnassa ainoana ryhmänä vastalauseen liittyen lakiehdotukseen, jossa esitetään maahamme uuden ilmastolain säätämistä. Vastalauseessaan he esittävät, että lakiesitys hylätään. Aiemmin ovat sekä talousvaliokunnan että maa -ja metsätalousvaliokunnan perussuomalaiset jättäneet eriävän mielipiteen lausuntoihin. Perussuomalaisten mielestä... Lue lisää >