Perussuomalaiset

Haku: tasa-arvo

Ajankohtaista

51 osumaa

Minna Reijonen (PS) Eduskunnan tasa-arvoneuvoston varajäseneksi

16 joulukuun. 2019

TIEDOTE 13.12.2019 Perusuomalaisten eduskuntaryhmä esitti puolueen kansanedustaja Minna Reijosta Eduskunnan tasaarvoneuvoston varajäseneksi. Eduskunnan tasaarvoneuvoston tehtävänä olisi edistää tasaarvon toteutumista eduskunnassa. Neuvoston tehtäviin kuuluu tehdä esityksiä toimenpiteiksi, joilla edistetään tasaarvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista eduskuntatyössä. Puheenjohtajana toimii puhemies tai varapuhemies ja neuvostossa on edustus…

Suomalaisnaisilla jo pitkään keskeinen asema yhteiskunnassa

1 kesäkuun. 2016

…a. Näiden kriisivuosien jälkeen suomalaisten naisten asema ja arvostus nousivat entisestään. Suomi toimii esimerkkinä Tänään Suomi on talousongelmistaan huolimatta yksi maailman kehittyneimmistä, vauraimmista, vakaimmista ja tasaarvoisimmista valtioista. Haasteitakin on, mutta tilanteemme on kansainvälisesti vertaillen yhä varsin hyvä. Naiset ovat myös rikkoneet monet “lasikatot” niin politiikan kuin liikemaailmankin saralla, ja monessa…

Talousvaliokunnan puheenjohtaja Turunen: Pienomistajat uhkaavat menettää jopa 700 miljoonan arvosta osakkeita

24 lokakuun. 2016

…yseessä on lähinnä hyvin vanhojen ihmisten ja kuolinpesien hallussa olevista osakkeista. Osakekirjat ovat voineet kadota tai niiden olemassaolosta ei edes tiedetä. Esimerkiksi Sampo Oyj voi saada osakkeita jopa 300 miljoonan arvosta, jos osakkeita ei siirretä ajoissa arvo-osuusjärjestelmään”, toteaa talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turunen (ps). ”Mielestäni valtion pitäisi puuttua asiaan. Kymmenen vuoden määräaikaa pitäisi pidentää ja…

Perussuomalaisten kehitysapumalli

9 syyskuun. 2014

…kuudessa vallitsee laaja yksimielisyys siitä, että luonnonkatastrofien ja tautiepidemioiden aiheuttamaa inhimillistä hätää lievitetään suomalaisten veronmaksajien rahalla. Samoin meille on tärkeää edistää sukupuolten välistä tasaarvoa, parantaa lasten ja nuorten asemaa sekä edistää rauhan saavuttamista sotien ja konfliktien keskellä. Rauhan rakentaminen tulee muiden korvaamattomien hyötyjensä lisäksi myös huomattavasti edullisemmaksi kuin…

Ritva ”Kike” Elomaa: Laadukas opetus on suomalaisen yhteiskunnan kivijalka

1 maaliskuun. 2018

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro välikysymyskeskustelussa koulutuksen tasaarvosta 28.2.2018. Tasaarvoinen koulutusjärjestelmä on ollut maamme kehityksen ja sivistyksen perusta pitkään. 90-luvun laman ja 2008-luvun talousromahduksen myötä on hieno ja ainutlaatuinen koulutusjärjestelmämme kohdannut paljon haasteita. Leikkaukset ovat koetelleet suomalaista koulutusta usean hallituskauden aikana. Meillä on koulutusjärjestelmä,…

Perussuomalaisten Antikainen: mihin kaikkiin takuutuksiin Jutta Urpilainen kirjoittaisi komissaarina nimensä?

5 kesäkuun. 2019

…ävissään myös laajalti arvostettu ja kyvykkäänä pidetty ehdokas, joka oli vaaleissa ehdokkaana ja keräsi yksin lähes puolet puolueensa äänistä”, Antikainen ihmettelee. Urpilaisen valintaa komissaariksi on yritetty perustella tasaarvosyillä ja sillä, että Suomella ei ole ollut vielä yhtään naiskomissaaria. Samaan aikaan Ruotsilla ei kuitenkaan ole ollut yhtään mieskomissaaria, mutta kukaan ei tunnu pitävän tätä ongelmana. ”Tasaarvon edistäminen…

Saarakkala: Burka- ja niqab-kielto myös Suomeen

3 toukokuun. 2013

…paikalla on tiiviitä liitäntäkohtia yhteiskuntamme perustavanlaatuisiin fundamentteihin yksilön oikeuteen päättää oma pukeutumisensa sekä sukupuolten väliseen tasaarvoon. Suomen perustuslain 6.4 §:ssä säädetään sukupuolten tasaarvosta. Jokaisen yhtäläiset oikeudet, jotka mahdollistavat yksilölle itsensä toteuttamisen sukupuolesta riippumatta, ovat suomalaisen elämänmuodon perusta. Perustuslain 7 § turvaa yksilön oikeuden henkilökohtaiseen…

Maa- ja metsätalousvaliokunnan perussuomalaiset: EU:n komissio ja talouspakotteet painostavat maanviljelijää

7 elokuun. 2014

…8.2014 Komission ehdotus puuttumisesta viljelijöiden äitiyslomiin Suomessa on täysin absurdi ja Suomen perustuslain vastainen. Tällä hetkellä Suomessa huudetaan monenlaisen tasaarvon puolesta. Kun on kyse ruoan tuotannosta, tasaarvo ja lakien noudattaminen on minimi, joka valtioiden tulee tehdä. Ministeri Niinistön on nyt lunastettava lupauksensa linjauksestaan ”regulaatio luo työllisyyttä”, kun lomittajia uhkaa työttömyys komission linjausten…

Valtioneuvoston selonteko Agenda2030:sta: PS haluaa pysäyttää eriarvoistumisen

15 helmikuun. 2017

…tavat kaikkien kansalaisten mukana pitämistä yhteisessä veneessä. Eriarvoisuuden vähentäminen on keskeisimpiä kestävän kehityksen tavoitteista. Perussuomalaisten mielestä eriarvoisuus kansalaisten välillä ei saa enää kasvaa. Tasaarvo edistää yhteiskunnallista vakautta ja ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa elämäänsä ja kantaa siitä vastuuta. Hallituksen sote-uudistus tähtää osaltaan eriarvoistumisen ja terveyserojen kaventamiseen. Tämä on yksi…

Ulkoministeri Soinin puhe Pohjois-Kymen Paasikiviseuran 30-vuotisjuhlassa

9 toukokuun. 2016

…ulkopolitiikkaa. Tunnusmerkkejämme ovat moderni, korkeasti koulutettu ja avoin tietoyhteiskunta. Korkeatasoinen opetusjärjestelmämme on saanut jopa amerikkalaisen elokuvaohjaajan Michael Mooren haukkomaan henkeään. Maineemme tasaarvoisena yhteiskuntana ja innovatiivisena taloutena on hyvä. Naisten tasaarvoinen asema on meille valttikortti; ja sen kiinnostavuus avaa monia ovia myös Yhdysvalloissa. Maakuvalla on merkitystä. Vaikuttamis- ja…

Perussuomalainen perhepolitiikka: suuntaviivoja ja uusia avauksia

22 elokuun. 2017

…n vaihtoehto perhevapaiden uudistamiseksi sekä perustellaan, miksi tulevaisuudenkaan päivähoidon ei tule olla kaikille maksutonta. Julkaisussa tarkastellaan esillä olleita väitteitä niin äitien työllisyydestä kuin vanhempien tasaarvosta sekä esitetään perussuomalainen näkökulma lasten ja perheiden elämään, yhteiskunnan kokonaisetua unohtamatta. Perussuomalainen perhevapaamalli perustuu pidennettyyn ansiosidonnaiseen vanhempainvapaaseen ja…

Perussuomalaisilta uusi malli tieverkon ylläpitoon ja parannukseen

16 marraskuun. 2018

Mediatiedote 16.11.18. Julkaisuvapaa Perussuomalaiset esittää vaihtoehtobudjetissaan uutta liikennerahastoa, johon jokainen työeläkevakuutuslaitos velvoitetaan sijoittamaan viisi prosenttia rahastojensa varoista. Rahastojen arvo on nyt noin 200 miljardia euroa ja väestön ikääntymisestä huolimatta sijoitusten arvo on kasvaa 5-8 miljardilla eurolla vuodessa. Näin ollen liikennerahastoon tulisi noin 10 miljardin euron pääoma, jolla…

Kiitos – Perussuomalaisille 39 kansanedustajaa!

15 huhtikuun. 2019

…likampanjassamme kaikkia suomalaisia rakentamaan oikeudenmukaista yhteiskuntaa ja osallistumaan historian kirjoittamiseen. Ja te tulitte, koska toimintamme perustana ovat oikeudenmukaisuus, inhimillisyys, rehellisyys ja tasaarvo. Kunnioitamme työtä, yrittämistä, totuutta ja yksilön henkistä kasvua. Maailmankuvassamme oleellista on arvostaa yksilöä sellaisenaan ja osana merkityksellisiä yhteisöjään, kuten perhettä. Me luotamme Suomeen ja…

Perussuomalaisten vastaukset hallitustunnustelija Juha Sipilän kysymyksiin

30 huhtikuun. 2015

…perheiden lasten harrastusmahdollisuuksia on parannettava – Huolehditaan paremmin maahanmuuttajalasten ja heidän perheidensä kotoutumisen tukemisesta mm. päiväkodeissa – Omaishoitajien aseman parantaminen – Tasaarvoisen vanhemmuuden vahvistaminen. Lapsella on oltava oikeus äitiin ja isään; myös erotilanteessa. 9. Millä keinoilla parantaisitte koulutusta ja osaamista sekä edistäisitte uusien oppimisympäristöjen syntymistä?…

Timo Soinin jäähyväispuhe

10 kesäkuun. 2017

…an sivalluksella. Ihmisten eriarvoisuus oli vielä silloin niin suuri, että osa ihmisistä luettiin eläinkuntaan kuuluviksi orjiksi. Verinen ihmiskunnan kehityksen ja taistelun tie on kulkenut kohti ihmisarvon tunnustamista ja tasaarvoisuutta. Aivan ratkaisevan avun tälle kehitykselle antoivat kristinusko ja lähimmäisenrakkaus. Kun sitten päästiin jo niin pitkälle, että periaatteellisesti ja moraalisesti tunnustettiin ihmisarvo ja tasaarvoisuus,…

Ryhmäpuhe – välikysymys hallituksen liikennepolitiikasta

17 marraskuun. 2015

…ilpailutilanne voi muuttua. Kansalaisille tämän pitäisi näkyä parempina palveluina ja edullisempina matkalippuina. Pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen maassa hyväkuntoinen liikenneverkosto on perusedellytys kansalaisten tasaarvoiselle liikkumiselle. Perussuomalaiset toimivat jatkossakin hallituksessa vakaasti ja vastuullisesti siten, että kansalaisten liikkuminen on turvallista ja kohtuuhintaista. Haluamme myös parantaa perusteollisuutemme…

Historiallisen suuret leikkaukset koulutuksesta ja tutkimuksesta heikentävät Suomen menestymismahdollisuuksia

18 helmikuun. 2015

…sta. Kansallisen osaamisperustan vahvistaminen -hankkeen loppuraportista käy ilmi, että suomalaisen yhteiskunnan koulutukseen liittyvät vahvuudet ja etulyöntiasema ovat oleellisesti heikentyneet. Samoin on käynyt koulutuksen tasaarvon. Kansalaisten osaamisen taso on laskenut ja jopa jäänyt jälkeen kansainvälisestä kehityksestä. Nämä tiedot eivät mairittele, saati naurata. Kiristyvä kansainvälinen kilpailu ja taitotason lasku olisivat…

Perussuomalaiset: Euroopan komissio suosittelee eläkeiän yhdistämistä eliniän odotteeseen – Mikä on Suomen kanta?

19 joulukuun. 2012

…n elinajanodotteeseen yhdistämiseen ei siihenkään oteta kantaa. – Mielestäni on hyvin erikoista, että näin suuri periaatteellinen ja poliittinen suositus jää kokonaan huomiotta, Vähämäki toteaa. Eduskunnan työelämä- ja tasaarvovaliokunnassa perussuomalaisten valiokuntavastaavana toimiva Lindström on huolissaan siitä, että hallitus vaikenee näin tärkeässä asiassa. Hänen mukaansa kysymyksessä on perustavanlaatuinen muutos vallitseviin…

Oppisition yhteinen välikysymys kotihoidon tuen leikkauksesta

13 syyskuun. 2013

…an useimmiten naisella on pienempi palkka kuin miehellä. Naiset ovat miehiä useammin pätkätöissä. Vanhempainkustannukset jakautuvat epätasaisesti rasittaen naisia työllistäviä yrityksiä. Näihin epäkohtiin puuttuminen edistää tasaarvoa. Kataisen hallituksen keksimä temppu ”naiset töihin kotihoidontukea leikkaamalla” ei sitä tee. Se vain vie perheiltä mahdollisuuden toteuttaa lasten hoito kullekin perheelle parhaalla mahdollisella tavalla. Asiaa…

Välikysymys hallituksen perhepolitiikasta ja lapsilisien leikkaamisesta

10 huhtikuun. 2014

…nyt synkkiä aikoja. Luottamus yhteiskuntaan ja sen perusrakenteisiin horjuu yhä useammalla. Hallitusohjelman kauniit lupaukset Hallitusohjelmassa on luvattu hienoja asioita, kuten seuraavaa: julkisten palveluiden merkitystä tasaarvon ja yhdenvertaisuuden takaajana painotetaan, kuntien mahdollisuutta järjestää palveluja vahvistetaan, ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen otetaan huomioon kaikessa…

Ryhmäpuheenvuoro: Metsästä tuloa ja työtä

20 helmikuun. 2014

…uksiin myös jatkossa, huolimatta siitä, että viime aikoina kyseinen sektori on ollut suurten muutosten edessä. Luottamustamme ei horjuta edes se, että viimeisten vuosien aikana metsiin perustuvan teollisuutemme tuotanto sekä arvo ovat laskeneet. Uskomme yhä vakaasti, että metsäalalla on mahdollisuuksia pärjätä yhä kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa – varsinkin, kun perinteisten paperin ja kartongin rinnalle nostetaan uusia innovatiivisia…

Perussuomalaisten Lehto ja Immonen: SDP vieraantunut suomalaisten arjesta – ”Ilmastofanatismi saanut vaarallisia piirteitä”

31 tammikuun. 2019

…demarit ovat täysin vieraantuneet tavallisen ihmisen arjesta. Ilmastofanatismi on saanut jo vaarallisia piirteitä, Lehto ja Immonen toteavat. Autoliiton mukaan Suomessa on liikennekäytössä 2,7 miljoonaa henkilöautoa, joiden arvo on keskimäärin 3600 euroa. – On täysin epärealistista kuvitella, että suomalaisilla olisi varaa tällaisen siirtymäajan puitteissa ostaa noin valtava määrä kalliita uusia autoja, sähköautoista puhumattakaan,…

Perussuomalaiset iloisia Rauman telakan tilauksesta – PS ehdottaa työntekijöille muuttoavustusta

18 lokakuun. 2018

…laiset esittävät entistä parempaa muuttoavustusta työn perässä muuttaville työntekijöille. – Perussuomalaisten mallissa maksetaan tuntuva korvaus työn perässä muuttamisesta ja näin ollen saadaan helpotusta työvoiman epätasaiseen jakautumiseen, Tavio toteaa. Tavio huomauttaa, että Rauman telakan tilaus osoittaa perussuomalaisten aiemman kritiikin Kiinaan siirtyneitä laivanrakennustyöpaikkoja kohtaan aiheelliseksi. Tallink Siljan…

Ryhmäpuheenvuoro: Hallitus seilaa Euroopassa vailla suuntaa

12 helmikuun. 2014

…eellista tai oikeudenmukaista? Tai mitä sitten, kun EU:n ulkopuolella pysyttelevät sveitsiläiset kertoivat viikonloppuna mielipiteensä EU-alueen syvenevästä integraatiosta. He eivät pitäneet sitä reiluna. Suomessa ministerit arvostelivat äänestystä eivätkä antaneet kansan mielipiteelle mitään arvoa. Lopuksi kysyn: Mitkä ovat Suomen hallituksen tavoitteet integraation syventymisessä? Hyväksyykö Suomi euroalueen yhteisen velan, yhteisen budjetin…

Perussuomalaiset Naiset: Jopa keskustapuolue on hylkäämässä maaseudun – ruoantuotanto ja huoltovarmuus kriisissä

22 toukokuun. 2019

…n, vaikka keskusta on toiminut pääministeripuolueena. – Kyse ei ole enää maaseudun etuja ajavasta puolueesta. Maaseutu tarvitsee perussuomalaista politiikkaa, jossa suomalaiselle ruoantuotannolle annetaan sille kuuluva arvo eikä maaseutua tarkoituksellisesti autioiteta. – Moni haluaa yhä elää maalla ja ihmiset jopa hakevat pois keskustoista. Me emme aja vastakkainasettelua kaupunkilaisten ja maaseudun ihmisten välille, vaan haluamme…

Valtion omistajaohjauspolitiikka jämäköityy

18 toukokuun. 2016

…omistajaohjauksen toimintaperiaatteita. Samalla lisätään myös omistajaohjauksen läpinäkyvyyttä. Omistajaohjauksessa näytetään myös esimerkkiä yhteiskuntavastuusta ja arvojohtamisesta. Valtion omistamien yhtiöiden rahallinen arvo on Suomessa poikkeuksellisen suuri, se omistaa arvolla mitattuna eniten yrityksiä kansantuotteeseen verrattuna koko Euroopassa. Yhtiöomaisuustase pitää saada palvelemaan kasvua ja työllisyyttä nykyistä paremmin. Tätä…

Ulkoministeri Timo Soinin puhe suurlähettiläskokouksessa 24.8.2015

26 elokuun. 2015

…ätyksekseen huomannut, että olen kiinnittänyt runsaasti huomiota tyttöjen ja naisten oikeuksiin. Liian moni nainen ja nuori tyttö kokee tänäkin päivänä pelkoa, vainoa tai alistamista. Monissa yhteiskunnissa rakenteellinen epätasaarvo kieltää monilta tytöiltä ja naisilta, mutta myös pojilta ja miehiltä, mielekkään itsensä toteuttamisen ja kehittämisen ja täysivaltaisen osallistumisen yhteiskunnalliseen elämään. Tämä ei ole vain…

PS:n eduskuntaryhmän puheenvuoro eduskunnassa: Liikkumattomuudesta valtavat taloudelliset ja inhimilliset haitat vuosittain

20 marraskuun. 2018

…ellyttää poikkihallinnollisen yhteistyön huomattavaa vahvistamista. Taloudellisen puolen lisäksi liikunnalla on valtaisa merkitys kasvatuksen ja yhdessä tekemisen sekä ihmisten vireyden kannalta. Liikunnan kansalaistoiminnan arvo on selonteossa tunnistettu, mutta perussuomalaiset toivoisivat vielä enemmän yhteisöllisen puolen korostamista. Järjestökenttä on suomalaisen liikunnan perusta ja urheiluseurojen sekä muiden toimijoiden rahoitus ja sen…

Kirjallinen kysymys – Destian tilanne

26 helmikuun. 2013

…vaisuuden tuotto-odotuksen perusteella. Lyhyen toiminta-ajan vuoksi kokonaistulos on tappiollinen, joten tulevaisuuden tuotto-odotusten tarkastelun perusteella kauppahintaan tulisi vaikuttamaan vain substanssiarvo. Substanssiarvokin tulisi arvottaa uudelleen ottaen huomioon kilpailutilanteeseen liittyvä Destian strategisten resurssien omistus. Huomioitavaa on myös Destian hyvä tilauskanta, joka oli vuoden 2011 lopussa 805,1 miljoonaa euroa….

Perussuomalaisten Elomaa: Hallitus tukee veteraaneja juhlavuoden paketilla

6 lokakuun. 2016

…a rahoitusta miljoonilla euroilla. ”Vähättelemättä rintamalisään kohdistuvaa 5 euron vuotuista menetystä, on syytä tarkastella rintamaveteraanien tilannetta kokonaisuudessaan. Nyt laajennettavien maksuttomien kotipalveluiden arvo niitä tarvitsevalle veteraanille on parhaimmillaan tuhansia euroja. Kyseisiä parannuksia olisi pitänyt tehdä jo edellisten hallitusten aikana. Sillä olisi ollut varmasti koko kansan tuki. Nyt veteraaneja on jäljellä…

Perussuomalaiset: Painopiste konfliktien sovitteluun ja rauhan rakentamiseen

11 maaliskuun. 2014

…puheenvuoro Kansanedustaja Tom Packalén Painopiste konfliktien sovitteluun ja rauhan rakentamiseen EU-maiden ulkoministerit päättivät tämän vuoden alussa hyväksyä noin 500 sotilaan vahvuisen joukon lähettämisen Keski-Afrikan tasavaltaan. Maa on kärsinyt eri ryhmien vuosia jatkuneesta sekavasta valtataistelusta, ja viime vuonna se ajautui sekasortoon vallankaappauksen jälkeen. Suomi on ilmoittanut osallistuvansa sotilasoperaatioon lähettämällä…

Puheenjohtaja Jussi Halla-ahon vappupuhe

1 toukokuun. 2018

…smin kaatumisen myötä myös ideologinen oikeisto katosi tarpeettomana. Kaikki puolueet ovat nykyään kaikkien asialla, ainakin jos niiden ohjelmia luetaan. Kaikki puolustavat kohtuuhintaista asumista, hyviä julkisia palveluja, tasaarvoista koulujärjestelmää, tuloerojen pienentämistä, turvallista ympäristöä ja muita hyviä asioita. Puolueiden erot eivät nykyään liity niinkään tavoitteisiin. Erot liittyvät enemmänkin siihen, ovatko tavoitteet ja…

Puheenvuoro: Hallitus unohti ihmisen

9 syyskuun. 2013

…politiikkaa? Kylmän silmän politiikkaa, jossa ei piitata lapsen edusta tai perheen oikeudesta valita itsenäisesti. Kuka tämän keksi? Syylliseksi ilmoittautuva tai ilmoitettava voi nyt kertoa, miksi tämä leikkaus on naamioitu tasaarvon valhekaapuun. Tämä on raaka leikkaus. Moni on kuvitellut, että vihreät on valinnanvapauspuolue, joka antaa kaikkien kukkien kukkia. Kotihoidon kannattajat, sekä miehet että etenkin naiset, jotka äänestitte…

Perussuomalaisilta, Keskustalta ja Vasenryhmältä välikysymys hallituksen perhepolitiikasta ja lapsilisien leikkaamisesta

4 huhtikuun. 2014

…iin kajoaminen ei ole ensimmäinen kerta, kun nykyinen hallitus käy lapsiperheiden kimppuun. Viime syksynä hallitus päätti osana rakennepoliittista ohjelmaansa puolittaa kotihoidontuen vanhempien kesken. Päätöstä perusteltiin tasaarvolla ja pyrkimyksellä nostaa työllisyysastetta, mutta tosiasiassa kyseessä oli raaka leikkaus, jolla kavennettiin vanhempien valinnanvapautta ja heikennettiin lasten asemaa. Ei ole yhteiskunnan asia sanella, hoitaako…

Purra: Meillä on moraalinen velvollisuus suomalaisia kohtaan – ”Voitte jatkossakin kutsua sitä vääristyneeksi ihmiskuvaksi”

12 kesäkuun. 2019

…maahanmuuton kuluihin ei lisää globaalia kestävää hyvinvointia, mutta paperilla se näyttää hyvältä. Tai huonolta, riippuen mistä päin katsoo. – Hallitusta ei kiinnosta, että rahaa annetaan maille, jotka eivät huolehdi tasaarvosta, ihmisoikeuksista tai jotka eivät edes ota vastaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita omia kansalaisiaan tai rikollisia. Hallitusta ei kiinnosta, että Suomeen saavutaan väärin keinoin, haetaan…

EK-vaaliehdokkaat Sanna Antikainen (Savo-Karjala) ja Marika Sorja (Helsinki): Hoiva saa maksaa – maahanmuutto ei

29 maaliskuun. 2019

…tehtävä säännöllisesti ja varoittamatta. Jotain on isosti pielessä, jos aluehallintovirasto tekee esimerkiksi anniskeluyrityksiin kymmenkertaisesti enemmän tarkastuksia kuin hoivalaitoksiin. Meillä on lapsiasianvaltuutettu, tasaarvovaltuutettu ja jopa eläinvaltuutettua on esitetty eri puolueiden taholta. Miksei vanhusvaltuutetunperustamiselle löydy poliittista tahtoa muista puolueista? Hoitajien hyvinvointijohtaa hyvään hoivatyöhön. Hoitajat…

Perussuomalaisten kuuden paketin vaihtoehdolla Suomi takaisin kasvu-uralle

12 marraskuun. 2014

…Siksi emme leikkaisi lapsilisä- ja eläkeindeksejä. Katsomme myös koulutukseen suunnattujen resurssien olevan riittämättömällä tasolla, jotta Suomen kansainvälistäkin ihailua saanut koululaitoksen laatutaso voidaan säilyttää. Tasaarvoinen ja laadukas opetus on maamme menestyksen perusta, joten lisäisimme resursseja peruskoulun ryhmäkokojen pienentämiseen ja kattavan kouluverkon ylläpitoon. Emme myöskään ole hallituksen tavoin valmiita tinkimään…

Perussuomalaisten ryhmäkokouksen julkilausuma Kuntaliiton kuntapäivillä 15.5.2013

15 toukokuun. 2013

…kset on tehtävä pääsääntöisesti vapaaehtoisuuden pohjalta tukemalla kuntaliitoksia tai vaihtoehtoisesti kuntien välistä yhteistyötä. Hallituksen on määriteltävä säädöstasolla turvattavien lähipalveluiden sisältö kansalaisten tasaarvon ja perusoikeuksien turvaamiseksi. Tämän jälkeen on ratkaistava palveluiden rahoitus, jossa perussuomalaisten ryhmäkokouksen esitys olisi yksikanavainen rahoitusmalli. Lisäksi perussuomalaisten ryhmäkokous katsoo,…

Perussuomalaiset Naiset: Kuinka paljon olet valmis tinkimään kansallisesta turvallisuudesta?

14 tammikuun. 2019

…Perussuomalaiset naiset korostavat, että miehet ja naiset taistelivat aikanaan rinta rinnan maamme itsenäisyyden puolesta ja nostivat sotien jälkeen Suomen raunioista pohjoismaiseksi hyvinvointivaltioksi. Naisten ja miesten tasaarvoasioissakin olemme tänä päivänä maailman kärkimaita. Perussuomalaiset Naiset huomauttavat, että seksuaalirikokset ovat lisääntyneet maahanmuuton myötä. – Poliisikin on todennut, että seksuaalinen ahdistelu on…

Lulu Ranne Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtajaksi

28 toukokuun. 2019

…väliseen yhteistyöhön yli 10 vuoden ajan. Hänen tehtäviinsä ovat kuuluneet mm. erilaisten yhteistyöverkostojen ja -hankkeiden rakentaminen Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhteistyötä on tehty valtioiden, aluehallinnon sekä paikallishallinnon eri organisaatioiden välillä erityisesti ympäristöriskien hallinnassa ja aluekehityksessä. Tulevassa roolissaan Ranne painottaa yhteisöllisyyttä sekä sitä, että Pohjoismaat ovat toistaiseksi maailman…

Välikysymys korkeakoulutukseen ja opintotukeen kohdistuvista leikkauksista

6 huhtikuun. 2016

…on korostettu pienen kansakunnan voiman nojaavan koulutukseen ja osaamiseen. Hallituksen keskeisenä tavoitteena, aivan oikein, on velkaantumisen pysäyttäminen. Samanaikaisesti on kuitenkin muistettava, että sivistys on itseisarvo, eikä sen tule olla taloudelle alisteinen. Hallitus aikookin panostaa mm. lahjakkaiden nuorten tutkijoiden aseman vahvistamiseen. Sivistyksellä rakennetaan menestystä ja vakautta. Vapaassa ilmapiirissä tapahtuva…

Presidenttiehdokas Laura Huhtasaaren uudenvuodenpuhe

1 tammikuun. 2018

…pahasti vialla. On muutoksen aika! Kansan kahtiajako ja eriarvoisuus on saatava yhteisin ponnistuksin poistettua. Vasta sen jälkeen voimme puhua hyvinvointi-Suomesta. Maasta, jonka me kaikki voimme kokea oikeudenmukaisena ja tasaarvoisena rakkaana isänmaanamme. Meidän on yhdessä korostettava, että Suomella itsenäisenä valtiona on oikeus päättää kuka saa tulla rajojemme yli alueellemme. Tämä ei ole ristiriidassa ihmisoikeuksien kanssa….

Perussuomalaisten maahanmuuttolinjaukset toteutumassa

3 toukokuun. 2016

…on kotouttamistoimiin osallistuminen. Tänne tulijoiden on jatkossa opiskeltava ahkerammin suomea ja kulttuuriamme. Turvapaikan saaneen henkilön pitää ymmärtää, että Suomessa toimitaan Suomen lain mukaan. Esimerkiksi naisten tasaarvoinen asema miesten kanssa on ehdoton perusarvo. Miltä sitten Euroopan ja Suomen tulevaisuus näyttää? Oliko kokemamme turvapaikanhakijoiden aalto kertaluonteinen vai vasta alkusoittoa jostain vielä pahemmasta?…

Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti 2015 – Työ, yrittäminen ja välittäminen

11 marraskuun. 2014

…panostamaan lisää lasten, nuorten ja perheiden tukemiseen. Emme leikkaisi lapsilisiä emmekä eläkeindeksejä. Antaisimme kunnille 200 miljoonaa euroa hallitusta enemmän peruspalveluiden järjestämiseen. Katsomme myös, että tasaarvoinen ja laadukas opetus on maamme menestyksen perusta, joten lisäisimme resursseja peruskoulun ryhmäkokojen pienentämiseen ja kattavan kouluverkon ylläpitoon. Emme myöskään ole hallituksen tavoin valmiita tinkimään…

Hallituksen talouspolitiikka on epäonnistunut

15 joulukuun. 2014

…imme valmiita korottamaan perusturvaa ja omaishoidon tukea sekä panostamaan lisää lasten, nuorten ja perheiden tukemiseen. Emme leikkaisi lapsilisiä emmekä eläkeindeksejä tai kuntien valtionosuuksia. Katsomme myös, että tasaarvoinen ja laadukas opetus on maamme menestyksen perusta, joten lisäisimme resursseja peruskoulun ryhmäkokojen pienentämiseen ja kattavan kouluverkon ylläpitoon. Emme myöskään ole hallituksen tavoin valmiita tinkimään…

Valtiopäivien avauskeskustelu: Perussuomalaiset haluavat palauttaa uskon Suomeen

12 helmikuun. 2013

…ei ole riittävästi rahaa, joten niitä jätetään myöntämättä. Omaisista huolehtiminen on jokaisessa kunnassa yhtä arvokasta. Siksi ehdotamme, että omaishoidon tuen maksamisen siirretään Kelan vastuulle. Näin edistetään paitsi tasaarvoa, myös parannetaan omaishoitajan asemaa. Läheisen hoito ja hoiva; se on ainutkertainen asia. Rakenteellisia muutoksia ja lisää työtä Suomi tarvitsee rakenteellisia muutoksia. Me emme ole vain suhdannekuopassa vaan…

Perussuomalaisten Antikainen: koululaisille kuuluu oikeus täysipainoiseen kouluruokaan

8 kesäkuun. 2019

…ja käyvänsä kaupassa. Toiset ottavat mukaan herkkuja ja syövät niitä välipalaksi, kun kouluruualla ei lähde nälkä. Tämä ei voi olla yhteiskunnan eikä etenkään lasten edun mukaista”, Antikainen moittii. Kouluruokailu on myös tasaarvokysymys. Punaisen Ristin mukaan köyhyys koskettaa Suomessa noin 110 000 lasta – 14,7 % suomalaisista lapsista elää köyhyys- tai syrjäytymisriskissä. ”Erityisesti vähäosaisten perheiden lapsille kouluruokailun…

Putkonen: Perussuomalaiset puolustavat työehtosopimusten yleisitovuutta

1 joulukuun. 2014

…1900 kirjapainoalalla. Se syntyi helsinkiläisten kirjapainoyritysten vaatimuksesta estää maaseudun kirjapainojen hintakilpailu palkkojen ja muiden työehtojen dumppauksella. Tämä ensimmäinen valtakunnallinen sopimus oli myös tasaarvosopimus. Siinä edellytettiin, että naispuoliselle kirjanpainaltajalle on maksettava sama palkka kuin miespuoliselle. – Yleissitovuuteen sisältyy olennaisena myös työrauhavelvoite. Mikäli ylisitovuus…

Perussuomalaiset Naiset: Kovat toimenpiteet tarpeen raiskaustapausten kuriin saattamiseksi – käsien levittely ei auta

5 joulukuun. 2018

…ikeuden, eteen. – Yhdessä miehet ja naiset kokivat sodan kauhut ja jaksoivat läpi raskaan jälleenrakennustyön, jotta maa saataisiin kukoistamaan. Sotiemme veteraanit taistelivat meille Itsenäisyyden. Naisten ja miesten tasaarvoasioissakin olemme maailman kärkimaita. Naiset huomauttavat, että tästä työstä huolimatta Suomeen on rantautunut järkyttävä uusi ilmiö. – Poliisikin on todennut, että seksuaalinen ahdistelu on nykyään ”kasvava…

PS: Sotessa tärkeintä on, että palvelut paranevat

4 huhtikuun. 2017

…delle. Suomalaiset haluavat soteen lisää valinnanvapautta. Miksi pienituloinen ei saisi valita sote-palvelunsa tuottajaa kuten hän saa valita monet muutkin palvelunsa? Miksi jatkaisimme hyväosaisten etuoikeuksia? Alueellista tasaarvoa ei ole nyt eikä se milloinkaan toteudu täydellisenä. On muistettava, että maakunta on aina vastuussa palvelujen järjestämisestä jokaiselle asukkaalleen. Palvelun tuottaja ei valitse asiakasta. Asiakas valitsee…

Perussuomalaiset tekevät isänmaallista talouspolitiikkaa

23 lokakuun. 2013

arvovalinta hallitukselta. Maamme lasten ja lapsiperheiden hätä eivät selvästikään ole sille tärkeitä. Perussuomalaiset antaisivat lastensairaalalle tarvittavat 30 miljoonaa, hallitus ei. Perussuomalaiset katsovat myös, että tasaarvoinen ja laadukas opetus on maamme menestyksen perusta. Siispä lisäisimme resursseja peruskoulun ryhmäkokojen pienentämiseen ja kattavan kouluverkon ylläpitoon. Energiapolitiikkamme suunta käännettävä…