Perussuomalaiset

Haku: tasa-arvo

Sivut

7 osumaa

Arjesta se alkaa – Perussuomalaisten kuntavaaliohjelma 2017

…kohdat. Päivähoito ei kuitenkaan voi korvata vanhempia ja näiden vastuuta jälkikasvunsa kasvattamisesta ja huolehtimisesta. Kotihoidon mahdollisuutta tai perheiden itsenäistä päätäntävaltaa ei tule romuttaa. Työllisyyden tai tasaarvon ongelmia ei korjata rankaisemalla niitä perheitä, jotka haluavat hoitaa pikkulapset kotona. Kuntapolitiikassa on mahdollista vaikuttaa erilaisin porkkanoin nimenomaan siihen, muuttaako kuntaan perheitä, siis uusia…

Perussuomalaisten Suomen palvelukunnat -ohjelma

…utettuja, joiden tulee olla peruskuntien valtuutettuja. Jäsenten valinnassa noudatetaan samaa menettelyä ja samoja säädöksiä kuin maakunnan liiton valtuuston valinnassa (mm. puolueiden poliittiset voimasuhteet ja sukupuolten tasaarvo). Näin vahvistetaan demokratiaa. Piirivaltuusto asettaa piirihallituksen kuntalain määräämällä tavalla. Piirihallituksessa samassa peruskunnassa asuvilla ei saa olla jäsenten yksinkertaista enemmistöä….

Arvomaailmamme – Our Values

…utusta puolustava liike. Puolueemme kutsuu kaikkia suomalaisia rakentamaan oikeudenmukaista yhteiskuntaa ja osallistumaan historian kirjoittamiseen. Toimintamme perustana ovat oikeudenmukaisuus, inhimillisyys, rehellisyys ja tasaarvo. Kunnioitamme työtä, yrittämistä, totuutta ja yksilön henkistä kasvua. Maailmankuvassamme oleellista on arvostaa yksilöä sellaisenaan ja osana merkityksellisiä yhteisöjään, kuten perhettä. Sukupolvet ylittävänä…

Perussuomalaisten kunnallisvaalijulistus 2004

…ämättä johtaa myös kunnallisen kansanvallan kapenemiseen ja kuntalaisten vaikutusvallan vähenemiseen. Oikeudenmukaisuutta ja turvallisuutta Pysyvänä perusperiaatteena yhteiskunnallisessa päätöksenteossa on oltava sosiaalinen tasaarvo ja oikeudenmukaisuus. Vuosia valtion ja kuntien pätkätöitä tehneille on saatava vakinaiset virat. Erityistä huolenpitoa on annettava työttömien, pitkäaikaissairaiden, vammaisten, invalidien, yksinhuoltajien,…