Perussuomalaiset

Vaalikeräys ja pienkeräys

Vaalikeräyksellä tarkoitetaan rahankeräystä, joka järjestetään yleisissä vaaleissa olevan ehdokkaan hyväksi. Laissa on säädetty edellytykset sille, milloin voit järjestää vaalikeräyksen ilman rahankeräyslupaa tai pienkeräysilmoitusta.

Edellä mainitut edellytykset ovat

  • Keräys järjestetään yleisissä vaaleissa ehdokkaana olevan hyväksi
  • Kerätyt varat käytetään vaalikampanjan kulujen kattamiseen
  • Keräyksen järjestäjä on joko yksinomaan ehdokkaan hyväksi toimiva yhdistys tai puolueyhdistys
  • Keräys järjestetään kampanja-aikana

Vaalikeräyksen voi siis järjestää ehdokkaan hyväksi, joka on ehdolla eduskuntavaaleissa, kunnallisvaaleissa, aluevaaleissa, presidentinvaaleissa tai europarlamenttivaaleissa. Vaalikeräyksellä saa kerätä rahaa ainoastaan ehdokkaan vaalikampanjan kulujen kattamista varten.

Jos rahankeräys on tarkoitus aloittaa ennen kampanja-ajan alkamista tai sitä on tarkoitus jatkaa kampanja-ajan jälkeen, on keräykselle haettava rahankeräyslupa tai tehtävä pienkeräysilmoitus. Lupa tai pienkeräysilmoitus tulee olla myös silloin, jos rahaa kerätään vaalikampanjan lisäksi muuhun tarkoitukseen.

Kampanja-aika

Ilman lupaa järjestettävä vaalikeräys tai pienkeräys tulee järjestää kampanja-aikana. Kampanja-aika alkaa 6 kuukautta ennen vaalipäivää ja päättyy 2 viikkoa vaalipäivän jälkeen.

Vaalikeräystilitys

Vaalikeräyksestä annetaan tilitys Poliisihallitukselle. Tilityksen antaminen on pakollista aina, jos vaalikeräys on järjestetty, eli jos yleisöltä on pyydetty rahalahjoituksia. Tilitys tulee siis antaa riippumatta siitä, tuliko ehdokas valituksi vai ei. Tilitys tulee myös antaa, vaikka vaalikeräyksen tuotto olisi jäänyt pieneksi tai vaikka tuottoa ei olisi tullut lainkaan.

Tilitys annetaan 2 kk kuluessa keräyksen päättymisestä. Tilityksen voi antaa myös heti vaalikeräyksen päättymisen jälkeen, kun asia on vielä tuoreessa muistissa.

Toimita tilitys ja sen liitteet sähköpostilla osoitteeseen arpajaishallinto@nullpoliisi.fi tai postitse osoitteeseen:

Poliisihallitus
Arpajaishallinto
PL 50
11101 Riihimäki

Vaalikeräys vai pienkeräys?

Vaalikeräyksen järjestäjän tulee olla joko puolueyhdistys tai yksinomaan ehdokkaan hyväksi toimiva rekisteröity yhdistys. Pienkeräyksen järjestäjä voi olla myös rekisteröimätön tukiryhmä.

Missään tilanteessa ehdokas ei voi järjestää rahankeräystä itselleen.

Pienkeräys

Pienkeräyksellä saa kerätä rahaa enintään 10 000 euroa ja se voi kestää enintään 3 kuukautta. Pienkeräyksen saa järjestää 2 kertaa kalenterivuodessa.

Järjestäjä voi olla rekisteröimätön tukiryhmä.

Muista, että pienkeräys pitää lopettaa viimeistään 3 kuukauden kuluttua, vaikka 10 000 euron raja ei olisikaan vielä täyttynyt.


Lue lisää rahankeräysluvista ja vaalikeräyksestä Poliisin sivuilta >>

Lue täältä Verottajan ohjeet vaalikeräykseen liittyen >>