Perussuomalaiset

Hyvinvointivaltio takaisin

Lue tästä PS:n sosiaalipoliittinen ohjelma (pdf)

Katso video:

Tuumaustunti 7.2. Perussuomalaisten talouspolitiikka- ja sosiaalipolitiikkaohjelmien julkistus.

Suomalaisten veroeurot – suomalaisten hyväksi

Perussuomalaisen sosiaalipolitiikan ensimmäinen ja tärkein periaate on siis sama kuin muillakin sektoreilla: suomalaisten veroeurot tulee käyttää suomalaisten hyväksi. Tätä tarkoitamme sisäisellä solidaarisuudella. Lisää autettavia maahamme ei tule haalia.

Toinen periaate liittyy priorisointiin ja oikeudenmukaisuuteen: koska työtä tekevien ja veroja maksavien kansalaisten osuus suhteessa muihin pienenee ikääntymisen ja heikon syntyvyyden vuoksi, täytyy resurssit kohdentaa entistä tarkemmin oleellisiin kohteisiin. Näitä ovat suomalaiset vähäosaiset, vanhukset, lapsiperheet, sairaat ja vammaiset.

Hyvinvointimme maahanmuuton ansassa

Suomalaisessa sosiaalipolitiikassa yhä merkittävämmän taloudellisen ja oikeudenmukaisuuteen liittyvän ongelman muodostaa maahanmuutto. Perussuomalaiseen ymmärrykseen ei mahdu, että maahan muuttanut, sosiaaliturvalla elävä henkilö saa saman verran – tai maahanmuuttostatuksestaan riippuen jopa enemmän – sosiaalitukia ja palveluita kuin suomalainen. Erityisen räikeäksi asia käy, kun puhumme eläkkeensaajista. Perussuomalaisten mielestä ikänsä maassa eläneen, töitä tehneen ja lapsia kasvattaneen suomalaisen pitää mennä maahanmuuttajan edelle.

Samalla kun kotouttamisrahaa pannaan maahanmuuttajalähiöihin, vuosikymmenet veroja maksaneen suomalaisen palvelut heikkenevät. Samalla kun maahanmuuttajan lapset pitää saada päiväkotiin, jotta tapahtuisi kotoutumista, myös suomalaisen perheen mahdollisuuksia hoitaa lastaan kotona heikennetään. Jotta pitkäaikaistyötön maahanmuuttaja saadaan tukityöllistettyä, myös suomalaista rakennustyömiestä, joka on työtön siksi, että maahanmuuttajat saivat hänen työnsä, pitää kepittää ja aktivoida.

Me haluamme korostaa, että mitä enemmän maahanmuuttoa, sitä mahdottomammaksi käy ylläpitää hyvää sosiaaliturvaa, hyviä työehtoja ja hyvää palkkakehitystä. Maksajat eivät riitä, saajia on yhä enemmän. Suomalaiselle veronmaksajalle maahanmuutto maksaa koko ajan yhä enemmän, niin suorien kuin epäsuorien kustannusten kautta. Eniten kärsivät huono-osaiset suomalaiset, sitten keskiluokka, mutta lopulta ansa osuu kaikkiin. Maahanmuuton kiihdyttämä hyvinvointijärjestelmien jakautuminen on saatava kuriin.

Hyvinvointivaltio takaisin

Se hyvinvointivaltio, jota me kaipaamme, on Suomi, jossa on työtä ja turvaverkkoja: Sairastunut ihminen pääsee lääkäriin ja saa hoitoa eikä jää jonottamaan ”palveluintegraatiota” kielitaidottoman lääkärin katseen alle. Lapsiperhe, joka on uupunut, saa kodinhoitajan muutamaksi tunniksi auttamaan, mutta ei ulkoista koko vanhemmuutta kunnan sosiaalitoimen projekteille. Päiväkodit toimivat ja ovat turvallisia, vanhukset saavat hoitokodeissa kunnon ruokaa ja heille tarjotaan kunniallinen loppuelämä. Vammaiset eivät ole myytävänä vähiten tarjoavalle firmalle. Kukaan ei joudu käymään koulua tai työskentelemään sairauksia aiheuttavissa rakennuksissa. Opettajan ei tarvitse koulussa olla sosiaalityöntekijä vaan opettaja.

Haluamme hyvinvointivaltion, jossa maahanmuutto ei luo turvattomuutta ja rasita kustannuksiltaan jokaista suomalaisille tarkoitetun hyvinvoinnin sektoria.

Perussuomalaiset haluaa sosiaalipolitiikassa huomion perusasioihin, suomalaisiin, vastuuta kantaviin yksilöihin, toimiviin yhteisöihin ja järkevään politiikkaan – me haluamme hyvinvointivaltion takaisin!