Perussuomalaiset

Kannustava Suomi

Lue tästä PS:n talouspoliittinen ohjelma (pdf)

Katso video:

Tuumaustunti 7.2. Perussuomalaisten talouspolitiikka- ja sosiaalipolitiikkaohjelmien julkistus.

Tehtävämme on pitää huolta suomalaisista ja lisätä kansalaistemme yhteenkuuluvuutta

Perussuomalaisen politiikan lähtökohtina ovat aina kansallinen etu ja sisäinen oikeudenmukaisuus. Suomi on suomalaisten edunvalvontakoneisto, eikä julkisen vallan tule harjoittaa politiikkaa, joka on ristiriidassa tämän kanssa. Sisäinen oikeudenmukaisuus merkitsee sitä, että meidän tehtävämme on pitää huolta suomalaisista ja lisätä kansalaistemme yhteenkuuluvuutta.

Valtion tulee taata, että Suomessa pärjää omalla työnteolla, ahkeruudesta palkitaan, ja menestys sallitaan. Työllisyyttä ei tule nostaa hinnalla millä hyvänsä, vaan palkalla pitää tulla toimeen. Välttämättömät elinkustannukset, kuten asuminen ja liikenne, eivät saa viedä kohtuuttoman suurta osaa palkasta. Meidän mielestämme vaurastumisen on oltava mahdollista normaalilla työnteolla.

Tarvitsemme tavallisen suomalaisen ostovoiman ja omistajuuden vahvistamista, sillä ilman ostovoimaisia kotitalouksia ja yrityksiä ei ole myöskään elinvoimaista taloutta ja hyvinvointia.

Terveen järjen talouspolitiikkaa

Yksinkertainen oikeisto–vasemmisto-ulottuvuus ei sovi perussuomalaisille – meitä on melko mahdotonta sijoittaa tuolle akselille. Meidän mielestämme oleellista on painottaa perusasioihin panostamista ja eräänlaista terveen järjen talouspolitiikkaa. Meidän tulee pitää huolta suomalaisista heikoimmista ja pyrkiä lisäämään hyvinvointia. Pelkkä rahan lappaminen erilaisiin mukaviin kohteisiin ei kuitenkaan ole mielestämme järkevää – se tie ei lopu koskaan. Valtion ei tarvitse – eikä se saa – puuttua kaikkeen, mutta ne asiat, joita sille annetaan, pitäisi hoitaa hyvin. Terveillä ja työkykyisillä yksilöillä tulee olla tervettä vastuunkantoa omasta ja läheistensä elämästä.

Meidän mielestämme Suomi ei voi vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen paikata jatkuvaa budjettialijäämää velanotolla. Tämä ei ole pelkästään periaatteellinen kysymys, koska pelkkiin velanhoitokuluihin menee huomattava määrä rahaa.

Perusasioihin keskittyminen tarkoittaa sitä, että ensisijaisiin kohteisiin jaetaan ensin – eli me priorisoimme. Maahanmuuttajien vuodesta toiseen jatkuva kotoutus ei esimerkiksi ole prioriteettimme.

Sekä oikeisto että vasemmisto ovat kumpikin halukkaita tuhlaamaan julkista rahaa toissijaisiin menoihin. Niiden välinen ero on lähinnä siinä, että vasemmisto haluaa itse tuottaa toissijaisia toimintoja suoraan valtion rahalla, kun taas oikeisto ottaa mielellään väliin yksityisen sektorin vetämään voittoja ja kiertämään veroja.

Julkisella sektorilla tehdään paljon arvokasta suorittavaa työtä. Suomen julkisen sektorin on kuitenkin annettu vuosikymmenten aikana paisua liian suureksi, ja sitä on pakko kutistaa.

Toisaalta näemme, että meillä kyllä on varaa huolehtia suomalaisten hyvinvoinnista – ilman huonoa omaatuntoa – mutta sen sijaan meillä ei ole taloudellisia mahdollisuuksia eikä moraalista velvollisuutta huolehtia maahanmuuttajien tai muun maailman hyvinvoinnista samassa mittakaavassa.

Talouspolitiikan ytimessä on oltava Suomen ja suomalaisten etu

Kansallisen edun puolustamisen lisäksi meidän on puututtava myös yhteiskuntamme omiin taloudellisiin vääristymiin ja rakenteellisten epäkohtien poistamiseen. Poliittisten ja taloudellisten etupiirien sijaan talouspolitiikan ytimessä on oltava Suomen ja suomalaisten etu.

Suomen verotusta on kokonaisvaltaisesti uudistettava. Varsinkin korkeaa asumisen, energian ja liikenteen verotusta on leikattava ja kohtuullistettava keskituloisten palkkaverotusta. Tavoitteita asetettaessa on pidettävä mielessä talousrealismi, ja erityisesti se, että julkinen talous tulee saada tasapainoon.

Työllistymisessä tämän maan pien-, mikro- ja yksinyrittäjät ovat avainasemassa. Myös viennin kehittämisessä pk-yrityksillä on eniten kasvunvaraa. Kasvuyrityksiä tarvitaan lisää, jotta Suomen ohueksi jäänyt keskikoon yrityssektori vahvistuisi. Talouden elinvoiman palauttamiseksi yrittäjyyden toimintaedellytyksiä on korjattava monin eri tavoin.

Ilmastopolitiikkaa, jossa huomioidaan Suomen etu ja kilpailukyky

Myös ympäristö- ja etenkin ilmastopolitiikalla on vaikutuksensa siihen, miten kannustava maa Suomi on. Tällä hetkellä muut puolueet haluavat ajaa Suomelle ja suomalaisille vahingollista ilmastopolitiikkaa, jonka kustannukset lankeavat pieni- ja keskituloisille, erityisesti maakunnissa asuville. Suomi on promilleluokan saastuttaja, joten yliampuvat linjaukset eivät ole edes ympäristölle hyödyllisiä – totta kai päästöjä pitäisi vähentää siellä, missä se on kaikkein eniten tarpeen.

Perussuomalaisten mielestä olisi järkevämpää sopia konkreettisista, vaikkakin sitten pienimuotoisista askelmerkeistä, jotka ottavat huomioon sekä Suomen edun ja kilpailukyvyn että globaalin mittakaavan.

Suomi on maa, jossa teollisuus ja vientisektori ovat energiaintensiivisiä, maan välimatkat pitkiä ja sää kylmä. Tällä on vaikutuksensa siihen, millaisia ilmastotavoitteita voimme tehdä. Suomalainen tehtaanpiippu on ympäristöteko, sillä jos tuotanto täällä estetään, siirtyy se Kiinaan tai jonnekin muualle – eikä ympäristö todellakaan kiitä.