Perussuomalaiset

Kokousohjelma

Puoluekokouksen aikataulu (muutokset mahdollisia):

Lauantai 10.6.2017
Klo 08.00 Ovet aukaistaan ja ilmoittautuminen alkaa.
Klo 09.00 Avajaisten kenraaliharjoitus, mukana myös
orkesteri, lisäksi lehdistön briiffaus sekä
tiedotustilaisuuksien paikan esittely.
Klo 10.00 Varsinaisen kokouksen salin ovet avataan.
Klo 11.00 – 16.30 Nonstoplounas Paviljonki.
Klo 10.30 Orkesteri aloittaa sisääntulomusiikin.
Klo 10.50 Kokoussalin ovet suljetaan ja ilmoit-
tautuminen keskeytetään avajaisten ajaksi.
Klo 11.00 Kokouksen avajaisjuhlallisuudet.
– Finlandia hymni (video).
– Suomen lippu piirien lippujen kanssa
tuodaan saliin siniristilippulaulun saattelemana.
Yleisö ja orkesteri. Suomen lippua kantaa
vpj. Jussi Niinistö ja airuena Keski-Suomen
piirin puheenjohtaja Heli Kupari ja eduskunta-
ryhmän puheenjohtaja Toimi Kankaanniemi.
– K-Suomen piirin pj Heli Kupari tervehdys (5 min.).
– Jyväskylän kaupungin tervehdys (5min.).
– Musiikkia, orkesteri ja videoesitys (noin 5 min.).
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Timo Soini (20 min.).
Klo 11.50 Ilmoittautuminen jatkuu ja kokoussalin ovet
avautuvat heti, kun pj Soinin puheenvuoro loppuu.
Kokouksen järjestäytyminen
– Kokouksen puheenjohtajien valinta
(puoluehallituksen esityksestä 3),
– kokouksen sihteerien valinta
(puoluehallituksen esityksestä 3),
– puheenvuorosihteerien valinta
(puoluehallituksen esityksestä 5 + 5),
– kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta
(puoluehallituksen esityksestä 2 + 2),
– kokouksen ääntenlaskijoiden valinta
(puoluehallituksen esityksestä 5, joiden tehtävänä
on varmentaa aina sähköisen äänestyksen tulos
ennen kuin se viedään puheenjohtajistolle).
Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus
ja osanottajat
(Tähän mennessä ilmoittautuneiden määrä
varsinaiset/seuraajat/lehdistö.)
– Kokouskutsu,
– jäsenet ja läsnäolo-oikeus,
– puoluehallituksen esityksestä käsittelylista,
puoluekokouksen toimintasäännöt sekä muut tarpeel-
liset kokouksen menoon liittyvät asiat.
Klo 12.15 Puoluejohdon valinta alkaa:
a) puheenjohtajan vaali,
b) puoluesihteerin vaali,
c) ensimmäisen varapuheenjohtajan vaali,
d) toisen varapuheenjohtajan vaali,
e) kolmannen varapuheenjohtajan vaali.
Huom! Jokainen ehdokas esittäytyy vaalien
ensimäisellä kierroksella ja jos vaalissa tulee
enemmän kuin yksi kierros, uutta ehdokasesittelyä
ei käydä uudelleen.
Klo 19.00 Kokous keskeytetään.
Klo 20.00 –
24.00
Iltajuhla (bussit kuljettavat hotelleihin ja myös
taksiyhdistys varaa paikalle runsaasti takseja).
Sunnuntai 11.6.2017
Klo 08.00 Paviljongin ovet avautuvat.
Klo 10.00 Aamuhartaus.
– Kirkkoherra Anssi Joutsenlahti.
– Suvivirren sanat screenille.
Klo 10.15 Musiikkiesitys videolta.
Klo 10.18 Ministeriryhmän kyselytunti ja yleis-
poliittinen keskustelu.
– Ulkoministeri, puheenjohtaja Timo Soini
ja ministerit Pirkko Mattila, Jari Lindström,
Jussi Niinistö ja Sampo Terho siirtyvät puheen-
johtajiston korokkeelle. Kyselytunnin vetää
Riikka Slunga-Poutsalo.
– Yleiskeskustelu ryhditetään jokaiselle
ministerille ja puoluesihteerille etukäteen
lähetetyistä kysymyksistä poimituilla kolmella
kysymyksellä, jotka puoluesihteeri esittää
viereisestä puhujapöntöstä. Samasta puhuja-
pöntöstä kokousedustajat esittävät yleis-
puheenvuorot (3 – 5 min.) ja suoraan minis-
tereille esitettyihin kysymyksiin vastuu-
ministeri vastaa heti (3 min.).
– Lopuksi jokainen ministeri käyttää
loppupuheenvuoron (5 min.), jossa he
visioivat ministeriökohtaisesti kolme
keskeisintä tavoitetta tulevan puolue-
kokouskauden ajalle.
Klo 11.00 –
14. 00
Nonstoplounas Paviljonki.
Klo 12.00 Puolueen sääntömuutoksista päättäminen.
Klo 13.00 Päätetään osallistumisesta vuoden 2018
presidentinvaaleihin, ja Perussuomalaisten
presidenttiehdokkaan nimeäminen.
Klo 14.00 Aloitetaan selontekojen läpikäynti.
– Puolueen toiminnasta selonteon antaa
Riikka Slunga-Poutsalo.
– Eduskuntaryhmän toiminnasta selonteon
antaa Toimi Kankaanpää.
– Esittelypuheenvuorot 10 min. Jokaisen
selonteon jälkeen siitä käydään keskustelu,
jossa puheenvuorojen pituus 3 min.
Klo 14.30 Puoluevaltuuston valinta.
Piirien puheenjohtajien esityksen pohjalta
vaalivaliokunta tekee kokonaisesityksen. Jos
tulee piirikohtaisia vaihtoesityksiä, käydään
listavaalit. Käydään sähköinen äänestys
listoista A ja B.
Klo 15.30 Jatketaan poliittista yleiskeskustelua
ja käsitellään kokouksessa päätettävistä
muista asioista.
– Aloitteet ja vastaavat,
– puheenvuorot 3 min.
Klo 16.30 Uuden puheenjohtaja linjapuhe ja
kokouksen päättämien.
Lopuksi Kokous kokonaisuudessaan taltioidaan ja
lähetetään suorana netissämme. Lisätiedot.