Perussuomalaiset

Tanja Vahvelainen

Olen 47-vuotias vantaalainen kaupunginvaltuutettu. Valtuustotyön lisäksi toimin tällä hetkellä Vantaan Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja suun terveydenhuollon johtokunnan jäsenenä. Aiemmin olin kaksi kautta Vantaan Perussuomalaisten hallituksessa.

Koulutukseltani olen erikoissairaanhoitaja (1994), tradenomi (2000), tradenomi – ylempi AMK (2008) ja MJD (Markkinoinnin johtamisen tutkinto 2008). Lisäksi olen käynyt lukuisia kursseja markkinoinnista, henkilöstöhallinnosta ja koulutusten kehittämisestä.

Haen puoluesihteeriksi, koska näen, että minulla olisi annettavaa puolueelle tuossa työssä. Alunperin minua pyydettiin harkitsemaan asiaa jo eduskuntavaalikampanjan aikana. Harkitsin pitkään vielä vaalien jälkeen, olisiko minulla tarpeeksi osaamista. Erilaisten ihmisten kanssa keskustellessani sain paljon rohkaisua ja kannustusta. Omaan sekä kokemusta että koulutustaustan, joilla uskon, että voisin kehittää sekä puoluetta, että sen imagoa, ja jäsenistön koulutusta ja perehdytystä.

Omaan vankan koulutuksen ja työkokemuksen sekä kaupalliselta, henkilöstöhallinnon että markkinoinnin alueilta. Olen toiminut useita vuosia markkinointiviestintä- ja markkinointipäällikkönä, kuin myös esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Puoluetoimistoon toisin mukanani sekä jäsenten sitouttamiseen keinoja, että toimintaa ohjaavia työkaluja. Lisäksi osaamiseni brändin ja imagon rakentamisesta toisi suuren edun puolueen markkinointiviestintään.

Perussuomalaisessa politiikassa minulle on tärkeää, että Suomi on suomalaisille hyvinvoiva ja itsenäinen maa, jossa omasta kansasta huolehditaan. Maa, jolla on oma määräysvalta rajoihinsa, ja jossa pidetään huolta omista vanhuksista, lapsista sekä vähäosaisista, eikä ihmisten anneta kärsiä ja kituuttaa suurten verojen tai byrokratian viidakossa. Maahanmuutto tulee lopettaa ja maastamme tulee poistaa täällä luvatta olevat.

Olen ehdolla puoluesihteeriksi, sillä uskon koulutustaustastani ja esimies- ja markkinointiosaamisestani olevan erittäin suurta hyötyä puolueen menestyksekkäälle luotsaamiselle.


Katso täältä lisää ehdokasesittelyjä >>

Ohje: jälki-ilmoittautuminen Tampereen puoluekokoukseen >>