Perussuomalaiset

Perussuomalaisten Tukisäätiö

Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Perussuomalaiset rp -nimisen rekisteröidyn puolueen, sen piiri- ja paikallisyhdistysten sekä erityisjärjestöjen ja perussuomalaisen liikkeen toimintaa. Lisäksi säätiö tukee Suomen Maaseudun Puolueen ja SMP:läisen liikkeen tutkimusta ja historiankirjoitusta sekä niihin rinnastettavaa toimintaa. Säätiö voi myös auttaa SMP:läisen liikkeen veteraaneja, sotaveteraaneja sekä näiden leskiä ja perheitä.

Perussuomalaiset rp on ilmoittanut Perussuomalaisten Tukisäätiön lähiyhteisökseen 2012 tammikuussa.