Perussuomalaiset

ke 24.6.2015 Muokattu ke 24.6.2015 17:04

Ryhmäpuheenvuoro normien purkamisesta

RYHMÄPUHEENVUORO 24.6.2015 | Eräässä suomalaisessa laulussa lauletaan ”kone, älä hyydy. Älä hyydy nyt”.  Sitä jos mitä toivomme myös suomalaiseen yhteiskuntaan. Sitä, ettei kone hyydy. Investointeja, yrittämistä ja työllistämistä hyydyttää kuitenkin laajaksi kasvaneet sääntely- ja lupamenettelyt.  Kuntien sekä valtion toimintakulttuuri ja sääntöviidakko ovat vuosikymmenten mittaan paisuneet pisteeseen, jossa meidän on pakko aloittaa raivaus tai koneemme tosiaankin hyytyy.

Sääntely tuhoaa kilpailukykyämme

Liika sääntely on heikentänyt kilpailuasemaamme. Jos mielimme pärjätä kansainvälisessä kilpailussa ja houkutella esimerkiksi uutta toimeliaisuutta kotimaisten ja ulkomaisten investointien muodossa maahamme, emme voi enää jatkaa tällä hitaalla byrokratian ja pykälien tiellä.

Nykyisin tilanne on se, että taloudellisia investointeja koskevia lupapäätöksiä voi joutua odottamaan vuosia. Byrokratiamme rattaissa makaa tälläkin hetkellä satojen miljoonien, jopa miljardien eurojen edestä toteuttamista odottavia hankkeita. Tavallinen kansalainen puolestaan joutuu pahimmassa tapauksessa toimittamaan lippua ja lappua luukulta toiselle useaan kertaan sekä toimittamaan katselmuksia toteuttaakseen pienenkin hankkeen, liittyi se sitten rakentamiseen, ammatin harjoittamiseen, yrittämiseen tai melkein mihin tahansa. Melkein kaikki on tiukasti säänneltyä.  Ja käytännöt voivat vaihdella merkittävästi kunnittain.

Miten sitten olemme joutuneet tähän tilanteeseen? Vastaus on valitettavasti, että pitkälti omien toimiemme vuoksi. Hyvä esimerkki kaikessa karmeudessaan siitä, miten asioita ei pitäisi kontrolloida, on maamme ympäristölupabyrokratia. Maassamme vaaditaan lupa kahdeksaltatoista tuhannelta eri ympäristöön vaikuttavalta toimelta. Ruotsalaiset tulevat toimeen noin viidellä tuhannella luvalla. Euroopan Unioni puolestaan edellyttää lupia vain kahdelta tuhannelta eri toimelta. Voidaan siis vetää johtopäätös, että sääntelyviidakkomme on suurelta osin omin päin kansallisesti kasvatettu.

Valitettavinta tässä maamme tavassa kontrolloida ympäristölupa-asioita on päällekkäisyys ja hitaus.

Kaivattuja uudistuksia

Tämä hallitus onkin nyt päättänyt aloittaa sen, joka olisi pitänyt aloittaa jo vuosia sitten. Aloitamme prosessin, jonka tuloksena syntyy uudenlainen Suomi. Sellainen maa, jossa on helpompi hengittää. Sellainen maa, jossa yritysten taloudellisten investointien ja yksityishenkilöiden toteuttamien hankkeiden toteuttamiseksi ei tarvitse suorittaa nykyisenkaltaista sääntömaratonia.

Perussuomalaisten mielestä tärkeää normien purkamisessa on se, että sääntelybyrokratian syihin puututaan tavalla, joka tuo nopean tuloksen. Seitsemän pointtia.

  1. Kaikki sääntely on käytävä läpi ja turhasta sekä päällekkäisestä sääntelystä on luovuttava.
  2. On katsottava mistä lupamenettelyistä voidaan siirtyä ilmoitus- tai rekisteröintimenettelyyn.
  3. Lupien käsittelyajoille on asetettava aikarajat.
  4. On siirryttävä yhden luukun periaatteeseen.
  5. Hallintoa on kehitettävä niin, etteivät lupaviranomaiset valita toisen lupaviranomaisen tekemästä päätöksestä.
  6. Hallituksen on selkeytettävä ELYjen, AVIen ja kuntien virkamiesten roolia sekä suoraviivaistettava hallinnon tapoja toimia. Pidämme hyvänä, että kunnille annetaan vapaammat kädet toteuttaa ja järjestää palveluitaan, mutta samalla on varmistettava etteivät käytännöt kunnissa poikkea liikaa toisistaan.
  7. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä. Yritysten asiointia verottajan kanssa on saatava sujuvammaksi mm. asioinnin nopeuden suhteen ja verotuksen sitovien ennakkopäätösten osalta.

Kokeiluille ja uusille ideoille on annettava tilaa. On selvää, että kaikki kokeilut eivät aina onnistu, mutta on pidettävä mielessä, että yksi onnistunut kokeilu voi olla kansantaloudellisesti paljon suurempi asia kuin muutama epäonnistunut.

Toivomus kaikille

Jos meillä ei ole rohkeutta uudistua, hyvästä toiveesta huolimatta, koneemme voi hyytyä. Lopuksi esitän ryhmäni puolesta toivomuksen kaikille kansanedustajille; työskennellään yhdessä uudistaaksemme Suomen normeja ja vähentääksemme byrokratiaa. Pidetään yhdessä kone käynnissä.

Lisätietoja
Kansanedustaja Kaj Turunen
puh. 050-5120663