Perussuomalaiset

Rekisteriseloste

JÄSENREKISTERIN REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10§

1. Rekisterin pitäjä
Rekisterin pitäjänä toimii Perussuomalaiset rp. Yrjönkatu 8-10 B25, 00120 Helsinki, puh. 0207 430 800

2. Rekisteriasioista vastaavat yhteyshenkilöt
Edustaja jäsenrekisterivastaava. Sposti: jasenasiat [at] perussuomalaiset.fi

Puolueen piirien puheenjohtajat toimivat vastuuhenkilönä omissa piireissään.

3. Rekisterin nimi
Puolueen jäsenrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Jäsenrekisteri toimii yhdistyslain tarkoittamana jäsenluettelona Perussuomalaiset rp:n ja jäsenyhdistysten jäsenistä. Rekisterin tietoja käytetään jäsenmaksujen perimisen lisäksi puolueen sääntöjen tarkoituspykälän mukaisiin tarkoituksiin.

Puolueen jäsenyhdistyksiä ovat paikallisyhdistysten muodostamat puolueen rekisteröidyt piirit.

Edellä mainitut jäsenyhdistykset muodostavat yhdessä puolueen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään henkilön nimen ja henkilötunnuksen lisäksi yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), liittymis- ja eroamisaika sekä järjestöön liittyvät luottamustehtävät ja ehdokkuudet vaaleissa.

6. Rekisteröity henkilöryhmä
Puolueen jäseniksi liittyneet henkilöt kirjallisen hakemuksen perusteella.

7. Tietojen luovuttaminen
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus
Ainoastaan määrätyillä rekisterin ylläpitoon oikeutetuilla henkilöillä on oikeus käyttää rekisterin tietoja. Rekisterissä on eri käyttöoikeusryhmiä, jolloin käyttäjä saa ylläpito- ja/tai katseluoikeudet ainoastaan työtehtäviensä kannalta tarpeellisiin tietoihin. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana, jotka vaaditaan sisään kirjautumisen yhteydessä.