Perussuomalaiset

Rekisteriseloste

PUOLUEEN JÄSENREKISTERIN REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10§

Päivitetty 24.5.2018

1. Rekisterin pitäjä
Rekisterin pitäjänä toimii Perussuomalaiset rp. Iso Roobertinkatu 4, 00120 Helsinki, puh. 0207 430 800.

2. Rekisteriasioista vastaavat yhteyshenkilöt

Edustaja jäsenrekisterivastaava, sähköposti: jasenasiat [at] perussuomalaiset.fi, puh. 040 631 7099.
Tietosuojavastaava: Tiina Sivonen, sähköposti: hallinto[at]perussuomalaiset.fi, puh 0400 917 354.
Puolueen piiriyhdistysten puheenjohtajat toimivat vastuuhenkilöinä omissa yhdistyksissään.

3. Rekisterin nimi
Puolueen jäsenrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenrekisteri toimii yhdistyslain tarkoittamana jäsenluettelona Perussuomalaiset rp:n ja jäsenyhdistysten jäsenistä. Rekisterin tietoja käytetään jäsenmaksujen perimisen lisäksi puolueen sääntöjen tarkoituspykälän mukaisiin tarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan seuraavat alakohdat:

  1. rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
  2. käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;
  3. käsittely on tarpeen rekisterin pitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut.

Lähtökohtaisesti Perussuomalaiset rp käsittelee tietojasi jäsenrekisterissään yhdistyslain perusteella. Perussuomalaiset rp voi käsitellä tietojasi lisäksi muun lainsäädännön niin velvoittaessa, kuten esimerkiksi kirjanpitolain säilytysvelvollisuuden perusteella.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään henkilön nimen ja henkilötunnuksen lisäksi yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), ammatti/titteli, liittymis- ja eroamisaika sekä järjestöön liittyvät luottamustehtävät ja ehdokkuudet vaaleissa sekä puolueen järjestämiin sääntömääräisiin kokouksiin osallistuminen ja vuosittaiset jäsenmaksut.

6. Rekisteröity henkilöryhmä

Kirjallisen hakemuksen perusteella puolueen jäseniksi liittyneet henkilöt.
Kirjaamme jäsenrekisteriin myös puolueen ehdokaslistoilta sitoutumattomina ehdolla olevat ja valitut luottamushenkilöt.

7. Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Puolue luovuttaa tietoja jäsenrekisteristä puolueen alueellisille paikallisyhdistyksille, jotka muodostavat yhdessä puolueen rekisteröidyt piirijärjestöt. Piirijärjestöt ovat puolueen virallisia yhteisöjäseniä. Edellä mainitut jäsenyhdistykset muodostavat yhdessä puolueen.

8. Rekisterin suojaus

Ainoastaan määrätyillä rekisterin ylläpitoon oikeutetuilla henkilöillä on oikeus käyttää rekisterin tietoja. Rekisterissä on eri käyttöoikeusryhmiä, jolloin käyttäjä saa ylläpito- ja/tai katseluoikeudet ainoastaan työtehtäviensä kannalta tarpeellisiin tietoihin. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana, jotka vaaditaan sisään kirjautumisen yhteydessä.

Muut rekisteriselosteet:

Rekrytointirekisteri >
Piiriyhdistyksen jäsenrekisteriseloste, päivitetty 24.5.2018 (pdf) >
Paikallisyhdistyksen jäsenrekisteriseloste, päivitetty 24.5.2018 (pdf) >
Alustava ilmoittautuminen -rekisteriseloste >>
Palautelomake -rekisteriseloste >>
Suomen Uutisten rekisteriseloste >>