Perussuomalaiset

ma 22.11.2021 Muokattu ma 22.11.2021 18:47

Perussuomalaisille täysi ehdokaslista Etelä-Karjalan aluevaaleihin

Tiedote 21.11.2021

Perussuomalaisten Kymen piirillä on jo asetettuna täysi 73 ehdokkaan lista Etelä-Karjalan aluevaaleihin.

Kymenlaakson aluevaaleihin on piirillä tällä hetkellä valittuna jo 58 ehdokasta. Kymissä ehdokashankinta jatkuu edelleen ja myös siellä piirin tavoitteena on täysi ehdokaslista.

“Etelä-Karjalan osalta ehdokas asettelu on edennyt nopeasti ja hyvin. Ehdokkaaksi olisi ollut enemmän halukkaita, kuin mitä vaalilistalle oli mahdollista ottaa ja kaikkein vaikeinta olikin tehdä valintoja ehdokkaiden välillä. Piirihallitus on ollut kuitenkin ollut kaikissa päätöksissään yksimielinen ja asettelu on nyt Etelä-Karjalan osalta tehty. Tämän jälkeen Kymissä keskitytään sitten siihen toiseen tärkeään asiaan eli vaalityöhön”, toteaa piirin puheenjohtaja Kai Karhukorpi.

Lisätietoja:

Kai Karhukorpi
puheenjohtaja
Perussuomalaisten Kymen piiri ry
050 5589837
kai.karhukorpi@gmail.com

Piirihallituksen valitsemat ehdokkaat kunnittain:

Etelä-Karjan hyvinvointialue
Lappeenranta
Sukunimi Etunimi
Ahonen Valtteri
Behm Sami
Bister Krista
Heltimoinen Ilpo
Hooman Ari
Houni Mikko
Huovinen Risto
Kangasmäki Auli
Karhu Mikko
Karhukorpi Kai
Kiiski Jaana
Kilpiä Riku
Kokko Saana
Kurvi Pekka
Laitinen Lauri
Laitinen Timo
Liukkonen Teemu
Mäkelä Jani
Naakka Petri
Nalli Jari
Paganus Tero
Papinniemi Markku
Parkko Mirja
Partanen Kai
Pekkanen Jari
Peltokoski Otto
Pouttu Hilppa
Pyysalo Ulla
Rautio Antti
Riihelä Joni
Riihelä Vesa
Ruokokoski Hannes
Ruotsalainen Ari
Saareks Tarja
Saarela Kalle
Salin Ari
Savolainen Tommi
Seppänen Timo
Tuomisto Mika
Turkia Juha
Tuttavainen Mari
Uotinen Svetlana
Imatra
Eerola Milla
Hämäläinen Janne
Härkönen Timo
Laukkanen Suvi
Miettinen Sari
Nenonen Joni
Oinonen Lasse
Oksanen Juha-Pekka
Pajari Antti
Piispa Panu
Rossi Sami
Sirkiä Jouni
Skyttä Henri
Vaittinen Matti
Wahlberg Heidi
Luumäki
Kaita Seikku
Laitala Antti-Matti
Rantakaulio Juha
Rautjärvi
Sivenius Päivi
Vento Petri
Waris Jouni
Ruokolahti
Aroalho Pinja
Javanainen Ari
Kattainen Kari
Toiviainen Sanni
Parikkala
Saarinen Timo
Savitaipale
Kylliäinen Juhani
Myyrä Seppo
Lemi
Talka Seppo
Taipalsaari
Heiskanen Juha-Pekka
Karhu Timo
Kymenlaakson hyvinvointialue
Hamina
Ceder Johanna
Haikka Tapio
Hankia Tero
Jaakkola Jani
Kerkelä Harri
Paasio Markus
Pakkanen Antti
Tykkä Kai
Kotka
Aalto Joy
Bengt Kevin
Blomberg Susanna
Eerola Juho
Flink Tero
Halinen Heljä
Heikkilä Eija
Herranen Henri
Jäntti Carina
Klami Arttu-Petteri
Laamanen Krista
Laine Antti
Mikkonen Tiina
Mustonen Nina
Nikkinen Mika
Paananen Jani
Sibakoff Samuli
Tinkanen Maritta
Van der Steen Ilari
Vuorela Jarkko
Pyhtää
Aksels Tuulikki
Hopeasaari Tuomo
Lehto Raul
Virolahti
Henelius Jani
Kivelä Anja
Kouvola
Ahtiainen Elisa
Bamberg Ukko
Hovilainen Jarmo
Huttunen Petri
Immonen Tomi
Jaanu Mikko
Laakso Kristian Sheikki
Lääveri Tatu
Mörk Joni-Petri
Pahkala Janne
Palmros Juhani
Paloranta Pertti
Patjas Janne
Ranta Tuija
Rautiainen Aimo
Ripattila Juha
Saarinen Pia
Schneider Riitta
Tiainen Esa
Toivonen Tomi
Uuttala Jarmo
Vainikka Toni
Valkonen Toni
Vertanen Hannu-Matti
Miehikkälä
Korpela Markku