Perussuomalaiset

to 30.5.2013

Anne Louhelaisen puhe: EU vuonna 2013

Se EU, johon Suomikin vuonna 1995 liittyi, on toisenlainen EU kuin mikä se on nyt tänään.

Alun perin tavoitteena oli yhteismarkkinoiden luominen, kaupan kasvu, tavaroiden, palvelujen sekä ajatusten vapaa vaihdanta eikä vähäisimpänä tavoitteena: rauhan aika.

Yhteisiä pelisääntöjä ei ole kuitenkaan noudatettu ja talouskriisi on ollut päällä jo vuosikausia. Valtiovarainministeri Urpilainen sanoi eilen Ylen lähetyksessä, ettei valoa ole vielä näkyvissä.

Kriittisyys EU:ta kohtaan onkin kasvanut useissa maissa. Kansalaiset eivät ole tyytyväisiä ja monissa maissa EU-kriittiset puolueet ovat kasvattaneet kannatustaan, näin myös meillä Suomessa.

Perussuomalainen puolue on kriittinen, mutta myös rakentava. EU ei ole uskon asia, vaan siitä tulisi voida keskustella kiihkottomasti, keskustella niin hyvistä kuin huonoistakin puolista.

Hyvistä asioista voisi mainita EU-parlamentin tavoitteen laatia direktiivi, jolla veronkierto saataisiin aisoihin ja poistettaisiin veroparatiisien toimintaedellytykset. Kaikki pitävät tätä direktiivi hanketta hyvänä, tosin kyproslaiset MEP:it ovat kuulemma olleet asian käsittelyssä hieman muita vaitonaisempia.

Aihe on vakava, sillä 1000 miljardia jää joka vuosi verotuloja aggressiivisen verosuunnittelun takia saamatta. Se on 2000 euroa per Euroopan asukas. Siitä miten nämä rahat saataisiin verotuksen piirin, on vasta vähän konkreettisia ehdotuksia: se voisi olla vaikkapa tiedonvaihtoa jäsenmaiden kesken. Yhteistyötä maiden välillä tarvitaan, muuten ei pitävää otetta veroparatiiseista saada.

EU-VAALIT

Äänestysprosentti EU-vaaleissa on ollut perinteisesti alhainen. Vuonna 2009 äänestysprosentti oli koko unionin tasolla 43 prosenttia, Suomessa äänestysprosentti oli 40,3.

Ensi vuoden EU-vaalit ovat merkitykselliset myös tästä näkökulmasta, sillä niiden tulos vaikuttaa EU:n suuntaan ja sitä kautta myös meidän kaikkien jokapäiväiseen elämään. Kaikilla puolueilla pitäisi nyt olla yhteinen tavoite saada suomalaiset ääniuurnille ensi toukokuussa.

Seuraavan europarlamentin parlamentaarikot tekevät nimittäin päätöksiä vuosiksi eteenpäin. Europarlamentissa suomalaisilla on 13 paikkaa 754:stä, eli vain 1,7 %. Voidaan ajatella, ettei yksi MEP vielä kesää tee, mutta sen sijaan yksikin MEP voi saada aikaan hyytävän syksyn.

Esimerkkinä vaikkapa vihreiden Satu Hassi, joka toimi rikkidirektiivin esittelijänä parlamentissa. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n mukaan Suomen ulkomaankaupalle tästä direktiivistä koituu satojen miljoonien, jopa miljardin euron vuosittainen lisäkustannus.

EU:n komissio on leikkaamassa Suomen saamia aluekehitysrahoja neljänneksellä kaudelle 2014–2020, Suomi kun luetaan EU-alueen rikkaiden ja kehittyneiden maiden joukkoon ja tulevaisuudessa pääpaino on köyhien ja vähemmän kehittyneiden maiden tukemisessa. Tämä EU:n valitsema suunta on Suomen kannalta suorastaan pelottava. Suomalaiset ansaitsevat ja tarvitsevat vahvan joukon puolustamaan itsenäisen Suomen etua ja päätäntävaltaa. Olen kansanedustajan työssäni nähnyt, että toisinaan on uskallettava mennä mukavuusalueen ulkopuolelle voidakseen puolustaa omiensa etuja.

EU:N RAHANKÄYTTÖ

EU-parlamentti ja neuvosto päättävät EU:n talousarvion menoista. Menojen olisi pysyttävä monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa. Rahoituskehys puolestaan pyrkii takaamaan, että unionin menot kehittyisivät hallitusti käytettävissä olevien omien varojen puitteissa.

Näinhän asia ei todellisuudessa ole. Eurooppa-neuvosto sopi helmikuussa EU:n tulevista rahoituskehyksistä vuosille 2014–2020. Maaliskuussa Euroopan parlamentti antoi sovusta hyvin kriittisen lausunnon. Asiaa oli edeltänyt pitkäaikainen kiista jo vuoden 2012 maksuvajeista. Komissio on ehdottanut 11,2 miljardin euron lisäbudjettia maksamattomien laskujen kattamiseen. Tilintarkastajat eivät ole 18 vuoteen antaneet EU:lle puhtaita papereita talouden hoidosta.  Se kertoo karua tarinaa siitä, että muutoksia on tehtävä myös EU:n rakenteissa.

LIITTOVALTIOKEHITYS

Olemme huolissamme liittovaltiokehityksestä, jossa talouskriisin varjolla päätösvaltaa viedään yhä kauemmaksi kotimaan päättäjiltä.  Eurooppalainen kulttuuriperimä on rikas niin kielellisten, kulttuuristen, ja historiallisten erojensa vuoksi eikä sitä voi yhteen muottiin valaa. Liittovaltiokehitystä ei suurin osa suomalaisistakaan hyväksy. Liittovaltiokehitystä ei saa jatkaa ainakaan ilman kansalaisten vankkaa ja selkeää tukea. Kansanäänestys EU-jäsenyydestä olisikin paikallaan.

Yhteinen valuutta euro on ollut alusta saakka haasteellinen tavoite. Valuvika euroon kuitenkin tunnetusti jäi. Euron pelastamisesta onkin tullut poliittinen peli, joka yritetään viedä maaliin saakka – keinoja kaihtamatta. Uusia kriisimaita tulee koko ajan lisää, jos me vain jaksamme maksaa. Taloudellisille tukipaketeille ei tule koskaan loppua. Joissakin tapauksissa parempi vaihtoehto olisi ollut hallittu velkajärjestely, IMF:n huostaanotto ja eurosta luopuminen.

Voimme seurata vaikkapa Kyproksen tai Kreikan kansalaisten mielenilmauksia, jotka kertovat, että vaikka tukieuroja on näille maille virrannut, eivät ne ole kansalaisten elämää helpottaneet.

EU:N UUDISTAMINEN

Perussuomalaiset haluavat uskoa, että EU:ta voi vielä kehittää ja uudistaa.

Uskomme, että liittovaltioon vievältä tieltä kääntyminen ja palaaminen alkuperäiseen ajatukseen vapaasta Euroopasta palvelee eurooppalaisia ihmisiä ja kokonaisia kansakuntia huomattavasti paremmin.

Tavoitteenamme on Vähemmän, mutta Parempaa EU:ta.

EU saa jo nyt nähdä jäsenmaittensa budjetit ja tehdä niihin ehdotuksia. Tulevien MEP:ien tehtävänä on pitää huolta siitä, ettei EU määrittele tulevaisuudessa sitä, mihin ja miten me suomalaisten veronmaksajien rahoja täällä Suomessa käytämme.

Meidän tulee säilyttää kansallinen itsemääräämisoikeutemme.

Jos me emme sitä arvosta, ei sitä tee kukaan meidän puolestamme.

Kansallisen itsemääräämisoikeuden säilyttäminen on yksi suurimmista haasteista tuleville MEP:eille.