Perussuomalaiset

pe 24.11.2023 Muokattu ma 4.12.2023 19:16

Espoon PS: Määräysten vastainen vastaanottokeskus on suljettava

Espoon ympäristö- ja rakennuslautakunta katsoo Miilukorven vastaanottokeskuksen olevan alueen asemakaavan vastaista toimintaa.
Espoon Perussuomalaiset vaativat, että Espoon rakennusvalvonta ryhtyy viivytyksettä lautakunnan päätöksen edellyttämiin toimiin vastaanottokeskuksen sulkemiseksi.

Miilukorven alueelle osoitteeseen Ylämyllyntie 7 on ilmestynyt Maahanmuuttoviraston ja Luona oy:n yhteistyön ja sopimusten tuloksena turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus. Espoon kaupunki ei ole ollut hankkeesta tietoinen alueen kaavoituksen ja rakennuslupakäsittelyn aikana. Myöskään alueen asukkaat eivät ole näin ollen voineet vaikuttaa keskuksen rakentamiseen ja sijoitteluun.

Espoon ympäristö- ja rakennuslautakunta päätti kokouksessaan 16.11.2023, että vastanottokeskustoiminta ei ole Ylämyllyntie 7:n asemakaavan AK-merkinnän mukainen rakennuksen käyttötarkoitus. Esitetyn selvityksen mukaan asuntoja ei ole luovutettu asukkaiden hallintaan, joten kyse ei ole itsenäisestä asumisesta.

Miilukorven asukkaat ovat pyytäneet Espoon kaupunkia ja Espoon rakennusvalvontaviranomaista ryhtymään välittömästi maankäyttö- ja rakennuslain mahdollistamiin toimenpiteisiin, eli velvoittamaan kiinteistöjen omistajan ja toiminnanharjoittajan, tarvittaessa sakon uhalla, lopettamaan asemakaavan ja rakennuslupien vastaisen asuinhuoneistojen käytön vastaanottokeskuksena.

Espoon Perussuomalaiset tukevat Miilukorven asukkaita heidän vaatimuksissaan ja edellyttävät, että Espoon kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus ryhtyy toimenpidepyynnössä vaadittuihin ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksen mukaisiin toimiin viivytyksettä.

Lisätietoja:

Espoon PS;n valtuustoryhmän puheenjohtaja
Hannu Järvinen, puh 040 558 0432
Espoon Perussuomalaiset ry:n hallituksen puheenjohtaja
Mikko Wikstedt, puh 050 301 1990