Perussuomalaiset

pe 17.2.2023

Hankkeet ja työllistävän yritystoiminnan tukeminen osaksi Rovaniemen elinvoiman kehittämistä

TIEDOTE

17.2.2023

Hankkeet ja työllistävän yritystoiminnan tukeminen osaksi Rovaniemen elinvoiman kehittämistä.

Elinkeinoelämän tarpeisiin on vastattava sanoo elinvoimalautakunnan puheenjohtaja Matti Henttunen.

Uutisointi lapinkansassa 17.2. Kuntamme vihamielisyydestä ja jarruttajista on todella karua luettavaa.

Uusi EU-hankeohjelmakausi 2021-2027 nimeltään Osaava ja uudistuva Suomi on käynnissä.
Maamme useat alueet ja toimijat ovat jättäneet hakemuksiaan hankerahoitushakuihin koskien kolmea kansallista EU:n rahoituskehystä.

Julkisuudessa käydään edelleen vilkasta keskustelua siitä, miten tarjolla olevia hankerahoja hyödynnetään alueellisessa kehittämisessä. On esitetty perusteltuja näkemyksiä, että muulla Suomella toteutetaan Pohjois-Suomea suurempia ja vaikuttavampia hankekokonaisuuksia, joihin he tarvitsevat nykyistä enemmän rahoitusta.

Lähtökohtana hankerahoituksen myöntämiselle on aina konkreettisesti kuvattu kehittämistarve. Hankerahoituksen avulla hakijan on mahdollista saada tämä tarve toteutettua pienemmällä taloudellisella omarahoitusriskillä. Lähtökohtana rahoituksen saamiselle on yhteisymmärrys kehittämisen tarpeellisuudesta ja hyödyistä rahoittajan kanssa.

Olen usean vuoden ajan tuonut esiin Rovaniemen tarvetta aktivoitua hanketoiminnan toteuttajana. Ne miljoonat, jotka Rovaniemi Lapin kasvukeskuksena voi saada, tulee osata meille myös onnistuneesti hakea.

Nyt Rovaniemi on ottanut askeleita oikeaan suuntaan palkkaamalla konsernihallintoon hankeasiantuntijan. Tämä ei yksin riitä. Tärkeintä on, että Rovaniemi kykenee hanketoiminnan kehittämiseen siten, että meillä on ympäri vuoden rahoituskelpoisia hankesisältöjä ja osaamista kilpailtaessa muun Suomen kanssa tarjolla olevista tukimiljoonista.

Hanketoiminta on kehittämistyötä, mikä tukee kaupungin ja aina samalla myös alueen yritystoimintaa. Tällä sektorilla Rovaniemellä on viimeisimmän tutkimuksen perusteella kovasti kehitettävää.

Elinkeinoelämän keskusliiton juuri julkaistu kuntaranking kertoo karua kieltään. Rovaniemi on yritystoiminnan vetovoimaisuutta arvioitujen Suomen 25. seutukunnan tilastossa lohduttomalla sijalla 18. Lisäksi tässä sijoituksessa on yhden sijan (-1) heikennys edelliseen arviointiin verrattuna.

Kaupunkimme vahva hallintokulttuuri palvelukulttuurin sijaan näkyy tilastoissa ja kirjoituksissa selvästi.

Kehittämisen hankerahaa on julkiselle ja yrityssektorille paraikaa tarjolla useassa eri rahoituslähteessä. Tämän vuoksi Rovaniemen tulee välittömästi toimia, jotta kaupunki saa riittävän osuuden tarjolla olevista hanketukieuroista. Tämä tarkoittaa välittömiä konkreettisia toimenpiteitä kehittämistarpeiden, hankesuunnitelmien ja rahoituskelpoisten hankehakemusten jättämisen osalta. Myös alueemme yrityselämän tarpeet on huomioitava kokonaisuudesta puhuttaessa.

Hankemaailman mahdollisuuksien hyödyntäminen on yksi tärkeä alueellista elinvoimaa edistävä tekijä. Tätäkin tärkempi tekijä on suhtautumisemme kehittämistoimintaan.

Haluammeko me olla passiivinen hallintokaupunki vai toimintaa systemaattisesti kehittävä kaupunki? Tämä asia meidän tulee toiminnassamme tunnistaa ja hyödyntää olemassa oleva kehittämispotentiaalimme merkittävästi aikaisempaa paremmin.
Myös Rovaniemen elinvoimalautakunnan yksi tärkeä toiminnallinen painopiste tulee edelleen olemaan yritystoiminnan tukeminen ja hankemaailman mahdollisuuksien maksimaalinen hyödyntäminen.
Tällä toiminnalla voi onnistuessaan olla merkittävä myönteinen vaikutus Rovaniemen alueen elinvoiman kehittymiseen.

Elinvoimalautakunnan työtä tukee myös kaupungin sisäinen yhteistyö, mikä tarkoittaa yhteistyön toimivuutta ja samaan suuntaan katsomista esimerkiksi kaupunginhallituksen kanssa.
Nyt ei ole oikea aika vähentää elinvoimalautakuntamme käytettävissä olevia elinvoimaisuudellemme tärkeitä työkaluja.

Nyt on Rovaniemellä välittömän toiminnan aika. Hanketukikanavat ovat auki ja hankerahoitusta kehittämiseen on kosolti tarjolla. Nyt on hyvä päättää, haluammeko me kehittyä vai pysyä passiivisesti paikallemme? Omalta osaltani vastaus on kristallin kirkas kehittämisen puolesta.

Lisätietoja:

Matti Henttunen
0405096020
Rovaniemi, Elinvoimalautakunnan puheenjohtaja