Perussuomalaiset

pe 30.1.2015

Heikkilä ja Mäkipää: Pienten yritysten rahoitus paranee

TIEDOTE 30.1.2015

Finnveran hallintoneuvoston perussuomalaiset jäsenet, kansanedustajat Lauri Heikkilä ja Lea Mäkipää ovat tyytyväisiä siitä, että valtion erityisrahoittajan toimintavaltuuksia rahoituksessa on tässä taloustilanteessa vihdoinkin lisätty. Pienet yritykset saavat jatkossa aiempaa suurempaa luottoa suoraan Finnveralta, joka lisää panostusta yritysten alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Pienten yritysten lupaavien ja kysyntää omaavien tuotteiden kehittämistä, kaupallistamista ja viennin avaamista pitää tukea, jotta hyvässä kehitysvaiheessa olevista uusista vientituotteista saataisiin lisää tuloja vahvistamaan heikossa kunnossa olevaa valtiontaloutta, Heikkilä ja Mäkipää toteavat.

Pienten yritysten haasteena on ollut saada riittävästi rahoitusta, koska pankit ja muut rahoituslaitokset ovat kiristäneet ehtojaan koko rahoituksen osalta.

Perussuomalaiset painottavat, että nyt on hyvä aika panostaa valtion rahoitusta pienyritysten kehittämiseen ja kasvu-uralle auttamiseen, koska suurin osa tulevista uusista työpaikoista syntyy tunnetusti kehittyviin ja kasvaviin pienyrityksiin.

On hyvä, että uuden kolmivuotisen mandaatin avulla Finnveralle avautuu tänä vuonna mahdollisuus rahoittaa kansantalouden kannalta tärkeitä kasvavia keskisuuria yrityksiä aina 300 miljoonan euron liikevaihtoon asti. Uutena on myös kasvun rahoituksen mahdollistaminen kokonaan vakuudettomana taloudeltaan vakaille yhtiöille. Esimerkiksi 25 prosentin oma pääoma ja 25 prosentin pankin rahoitusosuus riittää Finnveran 50 prosentin rahoitukseen.

Lisätietoja:

Lauri Heikkilä
(09) 432 3043
lauri.heikkila@eduskunta.fi

Lea Mäkipää
(09) 432 3120
lea.makipaa@eduskunta.fi