Perussuomalaiset

to 7.2.2013

Kansanedustaja Martti Mölsä polttonesteiden tukkumyynnistä

Kansanedustaja Martti Mölsä: Polttonesteiden tukkumyynnissä itsenäisille huoltamoyrittäjille esiintyy epäkohta

Tiedote 7.2.2013

Kansanedustaja Martti Mölsän(ps) kirjallinen kysymys 7.2.2013

Kilpailuvirasto avasi syksyllä 2009 bensiinimarkkinoihin liittyvän selvityksen useiden huoltamoyrittäjien yhteydenottojen perusteella. Huoltamoyrittäjät totesivat sopimuskumppaneinaan toimivien öljy-yhtiöiden myyvän polttonesteitä vähittäistasolla (esim. kylmäasemilla) kuluttajille tietoisesti jopa halvemmalla hinnalla kuin millä niitä myytiin tukkutasolla oman jakeluketjunsa itsenäisille huoltamoyrittäjille.

Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liiton mukaan öljy-yhtiöt käyttävät väärin vahvaa asemaansa sopimuskumppaneitaan eli omaa polttonestettä myyviä itsenäisiä huoltamoyrittäjiä kohtaan. Kilpailuvirasto selvitti asiaa miltei kolme vuotta ja totesi, että sen selvityksissä ei ole tullut esiin sellaisia kilpailua rajoittavia markkinarakenteita tai markkinoiden toimivuuteen vaikuttavia menettelyjä, joihin olisi syytä puuttua kilpailulain säännösten perusteella. Kilpailuvirasto toteaa kuitenkin päätöksessään, että ei ole kuitenkaan poissuljettua, etteikö muu lainsäädäntö voisi tulla tällöin sovellettavaksi (Kilpailuviraston päätös Dnro 850/14.00.00/2009).

Markkinoiden toiminnassa on paljastettu selvä epäkohta, jota viranomaiset eivät selvästikään kykene käsittelemään. Kilpailuvirasto toteaa päätöksen johtopäätöksissä, että hinta on tärkeä kuluttajan tankkauspaikan valintaan vaikuttava tekijä, ja Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liitto SBL ry:n tutkimustulosten mukaan osa bensiinin vähittäismyyjistä vaikuttaisi olevan ainakin ajoittain jopa kokonaan hintakilpailun ulkopuolella. Oman ketjun yhtiön tukku- ja vähittäishinnoittelu ei tämänkaltaisessa tilanteessa tue itsenäisen huoltamoyrittäjän toimintaedellytyksiä, ja lähtöasetelma hintakilpailussa mukana olemiseen on tällöin huono. Tukkukauppiaat eli öljy-yhtiöt myyvät polttonesteitä suoraan kuluttajille alittaen silloin tällöin kauppiaiden omakustannushinnan ja jopa ostohinnan. Tukkukauppiaan toimiessa samoilla markkinoilla jälleenmyyjän kanssa se ei halua toimittaa tuotetta samalla omakustannushinnalla jälleenmyyjilleen kuin omalle jakeluasemalleen.

Mölsä kysyykin hallitukselta: mitä se aikoo tehdä tämän epäterveen ilmiön oikaisemiseksi?

Lisätietoja: Martti Mölsä, puh. (09) 432 3128