Perussuomalaiset

pe 12.4.2013

Kantelu oikeuskanslerille, Koululla on väliä -tutkimushanke

Allekirjoittanut pyytää oikeuskansleria tutkimaan, onko opetusministeri Jukka Gustafsson tai muut virkamiehet toimessaan tahallaan, huolimattomuudellaan tai törkeästä huolimattomuudesta olennaisesti rikkonut tehtäviinsä kuuluvia velvollisuuksiaan tai menetellyt muutoin virkatoimessaan lainvastaisesti tai moitittavasti opetusministeriön myöntäessä rahoituksen Koululla on väliä – tutkimushankkeelle ja ministeri vastatessaan kansanedustaja Kaj Turusen tekemään kirjalliseen kysymykseen KK155/2013.

Tapahtumien kuvaus:

Dosentit Janne Pietarinen (UEF) Kirsi Pyhältö (HY) ja Tiina Soini (TaY) [toim. huom: kyseessä ei ole Timo Soinin puoliso, vaan eri henkilö] ovat hakeneet Opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta ”Koululla on väliä” – tutkimushankkeelle yhteensä 2098219,20 euroa. Haetusta rahoituksesta kolmen hakijan palkkoihin esitetyn budjetin mukaan käytetään yhteensä 1541016,00 euroa. Hakemus liitteineen on päivätty 17.10.2012. Se on kirjattu diaarin mukaan opetusministeriöön 30.10.2012. Rahoituspäätös erityisavustuksen myöntämisestä on tehty 1.11.2012. YLE:n A-studio-ohjelmassa 8.4.2013 dosentti Tiina Soini kiistää, että ministeriön kanssa olisi sovittu rahoituksesta etukäteen, joten ministeriössä näin ollen olisi 2,1 miljoonan rahoituspäätös tehty päivässä. Hakemuksella on em. rahoitus haettu vuosille 2014 – 2018. Tutkimussuunnitelman budjettiosassa on teksti: ”Tutkimushankkeen ensimmäinen vaihe 10/2012–12/2013 rahoitetaan ja toteutetaan Oppiminen, toimijuus ja pedagoginen hyvinvointi peruskoulussa – tutkimushankkeesta ja täydentävällä rahoituksella.”

OKM on myöntänyt erityisavustusta, hakemuksesta huolimatta, vuodelle 2013.

Erityisavustuksen myöntämisen ovat allekirjoittaneet ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen ja johtaja Jari Rajanen

Eduskunnan kyselytunnilla 28.2.2013 ministeri Gustafsson kielsi tietävänsä mitään ko. tutkimushankkeesta ja pyysi kansanedustaja Kaj Turusta tekemään asiasta kirjallisen kysymyksen, johon hän voisi antaa ”syvällisen vastauksen”.

Pyydän tutkimaan mm.

1. Täyttääkö tämä hanke hakuehdot ja onko päätös/päätökset tehty hallinnollisesti oikein?

2. Onko ministeri Gustafsson ollut tai olisiko hänen tullut olla tietoinen tämän suuruusluokan hankkeesta?

KK155/2013

26.3.2013 (kuukausi kyselytunnin jälkeen) vastauksessaan kansanedustaja Turusen kirjalliseen kysymykseen opetusministeri Gustafsson kirjoittaa Koululla on väliä –tutkimushankkeen rahoituksesta:

” Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi marraskuussa 2012 Koululla on väliä – kohti perusopetuksen tutkimusperustaista kehittämistä -tutkimushankkeen kustannuksiin 699 406 euroa. Tutkimushankkeen rahoitus jakautuu Helsingin, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen kesken.”

Vastauksen voi vain ymmärtää yhdellä tavalla, niin kuin se on kirjoitettu.

Myöhemmin ministerin erityisavustaja Kalenius on julkisuudessa kertonut, että vastaus on ”liian helppo ymmärtää väärin”. Ja, että: ” En tiedä, onko teknisesti mahdollista korjata kirjallisen kysymyksen vastausta jälkeenpäin.”

Vastauksen tulkinnasta tai väärin ymmärtämisestä ei kuitenkaan voi olla kysymys, koska vastaustekstillään ministeri oikaisee jo kysymyksessä kirjoitettua tietoa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Koululla on väliä -tutkimushankkeelle 2,1 miljoonan euron tutkimusrahoituksen. Hanke on määrä toteuttaa vuosina 2013-2018.)

Lisäksi ministerin vastauksessa kerrotaan: ” Viisivuotinen hanke toteutetaan vuosina 2014-2018.”

Erityisavustusta on kuitenkin myönnetty vuodelle 2013 yhteensä 349713,00 euroa.

Pyydän tutkimaan mm.

1. Voiko kirjallisen kysymyksen vastausta muuttaa jälkeenpäin yleensäkin, tai niin, että asiasisältö muuttuu?

2. Onko kirjalliseen kysymykseen vastauksen antavalla ministerillä velvoite pysyä tosiasioissa?

3. Onko ministeri Gustafsson kirjallisessa vastauksessaan antanut harhaan johtavaa tai väärää tietoa?

Pyydän oikeuskansleria tutkimaan, onko opetusministeri Jukka Gustafsson rikkonut virkavelvollisuuttaan ja onko hän tässä menettelyssä muuten toiminut laillisesti.

Liitteet:
Hakemus tutkimushankkeeksi
Sähköposti OKM
Erityisavustuksen myöntämispäätökset 3 kpl
Tutkimussuunnitelma
KK155/2013

Helsingissä 12.4.2013
Kaj Turunen