Perussuomalaiset

ma 8.4.2013

KK: Opettajan edellytykset puuttua häiriötilanteisiin koulussa

Kirjallinen kysymys

Helsingin kaupungin opetusvirasto ilmoitti 8.4.2013 erottavansa Alppilan yläasteella määräaikaisena työskennelleen tuntiopettajan. Perusteena oli se, että kyseinen opettaja oli kiinni pitämällä ja työntämällä poistanut koulun ruokalasta häiriötä aiheuttaneen oppilaan. Oppilas oli vastustanut poistamista mm. huutamalla ja tarttumalla ruokalan oven pieliin. Opetusviraston perustelujen mukaan opettajan menettely ei ollut puolustettavaa tai asianmukaista ja hän oli “vaarantanut toiminnallaan oppilaan oikeuden turvalliseen opiskeluympäristöön”.

Opetusviraston päätös tuntuu kohtuuttomalta ottaen huomioon sen, että käytettävissä on erottamista kevyempiäkin kurinpidollisia keinoja, ja etenkin sen, että julkisuudessa olleiden tietojen valossa opettaja oli käyttänyt ainoastaan siinä määrin voimaa kuin oli välttämätöntä häiriötä aiheuttaneen oppilaan poistamiseksi koulun ruokalasta. Opettajan toiminnalla oli selkeä ja asiallinen tavoite, eikä oppilaalle aiheutunut siitä vammoja. Näin järeät seuraamukset nostavat entisestään yhä haastavammassa ympäristössä toimivien opettajien kynnystä puuttua häiriötä aiheuttavien ja väkivaltaisten oppilaiden käyttäytymiseen. Vastaavasti häiriötä aiheuttavat oppilaat huomaavat olevansa käytännössä koskemattomia, mikä on omiaan rohkaisemaan heitä jatkamaan epätoivottavaa käyttäytymistä.

On selvää, että oppilaiden henkinen ja fyysinen hyvinvointi ja turvallisuus on kouluissa taattava. Samalla on kuitenkin muistettava, että opettajalla on oltava edellytykset toimia pakottavissa tilanteissa, joissa puhe ei tehoa. Jos tällaisia edellytyksiä ei ole, väkivaltaisille ja häiriötä aiheuttaville oppilaille annetaan vapaat kädet, ja tämä jos mikä vaarantaa sekä opettajien että oppilaiden oikeuden turvalliseen työympäristöön.

Opettajien ammattijärjestön OAJ:n mukaan vastaavat ongelmatapaukset ovat lisääntyneet, ja epäselvän lainsäädännön vuoksi ne johtavat yhä useammin oikeusprosesseihin tai niillä uhkaamiseen. Eduskunnan käsittelyyn on tänä vuonna tulossa hallituksen lakiesitys, jonka tavoitteena on koulurauhan turvaaminen, mutta ainakaan näillä näkymin siihen ei sisälly uusia avauksia opettajien voimankäyttöoikeuksiin liittyen.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Katsooko hallitus, että opettajan erottaminen on tällaisessa tapauksessa asianmukainen seuraamus ja suhteessa opettajan tekoon? Aikooko hallitus ryhtyä lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin turvatakseen nykyistä paremmin opettajan edellytykset puuttua sellaisiin häiriö- ja väkivaltatilanteisiin, joissa sanalliset keinot eivät riitä?

Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2013
Jussi Halla-aho /ps