Perussuomalaiset

ma 28.1.2019

Outoa päätöksentekoa Outokummussa: yhden pakolaisperheen ohjaamiseen 20 000 euroa

Mediatiedote 28.1.2019
Julkaisuvapaa

Perussuomalaisten Outokummun kaupunginvaltuutettu Sanna Antikainen haluaa muistuttaa outokumpulaisia päättäjiä siitä, että päätöksenteon tulee olla tasaveroista kaikkia kuntalaisia kohtaan.

– Outokummun kaupunki vastaanotti vuonna 2016 yhteensä 30 pakolaistaustaista ihmistä, joita varten palkattiin kokonaispäiväisesti toimiva pakolaisohjaaja. Tämän hetkisten tietojen mukaan pakolaistaustaisia henkilöitä on Outokummussa kuitenkin enää vain yhden perheen verran mutta siitä huolimatta Outokummun kaupunginhallitus päätti 7.1.2019 pidetyssä kokouksessaan, että se jatkaa pakolaisohjaajan palveluiden käyttöä puolipäiväisenä.

Outokummun kaupunki tulee ostamaan puolipäiväinen pakolaisohjaajan palvelun Siun Sotelta ja palvelu tulee maksamaan kaupungille 20 000 euroa. – Tällä summalla pakolaisohjaaja tulee siis ohjaamaan, yhtä jäljelle jäänyttä perhettä, hieman yli kahden työpäivän ajan viikossa, Antikainen toteaa.

Antikainen huomauttaa, että Outokummun 2019 talousarvio on 2,1 miljoonaa alijäämäinen, ja juuri alijäämäiseen talousarvioon vedoten kaupunki päätti olla tarjoamatta muun muassa outokumpulaisille vanhuksille liukuesteitä kenkiin. Liukuesteet kenkiin olisivat maksaneet 40 000 euroa.

Antikainen teki kaupunginhallituksen kokouksessa esityksen, ettei 20 000 määrärahoja ja sopimusta pakolaisohjaajan palveluista hyväksyttäisi mutta esitys kaatui valtuustossa kannattamattomana.

– Mielestäni pakolaisperheille kahden vuoden ajan annetun henkilökohtaisen ohjauksen jälkeen, ei yksilöohjausta enää yhdelle perheelle tässä mittakaavassa tarvittaisi, vaan heidät tulisi ohjata käyttämään niitä samoja tukipalveluja, kuin mitä muutkin outokumpulaiset saavat tällä hetkellä käyttöönsä.

– Mikäli Outokumpu toteuttaa pakolaisohjauksen tukipalvelun yhdelle perheelle kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti, asettaa se mielestäni muuta kuntalaiset epätasaveroiseen asemaan tuen saajina, eikä tätä voi pitää hyväksyttävänä, päättää Antikainen.

Lisätietoja:

Sanna Antikainen, 0443010889
Kaupunginvaltuutettu, PS:n valtuustoryhmän puheenjohtaja
Outokumpu