Perussuomalaiset

to 8.2.2024 Muokattu to 8.2.2024 20:29

Perusnaisten julkilausuma: kiitämme harrastusten ohjaajia ja vetäjiä

Perusnaiset kiittävät harrastusten ohjaajia ja vetäjiä

Kun liikkumattomuus ja yksinäisyys ovat ongelmia Suomessa, Perussuomalaiset Naiset ry haluaa kiittää kaikkia niitä, jotka koettavat tehdä asioille jotain. Sellaisia ovat muun muassa liikunnan ohjaajat ja harrastusten vetäjät. He tekevät vapaaehtois- ja talkootyötä muodostaen harrastamisen kivijalan ja antavat omaa aikaansa mahdollistaen toisten harrastamisen.

Joka kunnasta löytyy vapaaehtoisia valmentajia, kerhojen vetäjiä, seurojen aktiiveja, isejä, äitejä ja isovanhempia, jotka käyttävät aikaansa toisten hyväksi. He kaikki tekevät tärkeää työtä, yleensä ilman kiitosta ja rahallista korvausta.

Kaikki harrastaminen on tärkeää. Liikunta ja harrastaminen ovat osa terveellistä elämäntapaa. Hallitusohjelmassa mainitaan tavoitteeksi kulttuurin, taiteen ja liikunnan laajempi hyödyntäminen ennaltaehkäisevässä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Harrastukset vahvistavat hyvinvointia, parantavat toimintakykyä, opettavat uutta, vievät elämää eteenpäin ja lisäävät kontaktia toisten ihmisten kanssa. Liikunta ja muut harrastukset voivat auttaa masennuksesta tai yksinäisyydestä kärsiviä. Yhdessä vietetyt hetket luovat yhteenkuuluvuutta. Porukkaan kuuluminen on tärkeää sekä nuorille että aikuisille. Harrastamalla voi saada kavereita. Jokainen nuoren elämässä mukana oleva aikuinen tuo lisää turvaa ja tukea nuoren elämään.

Harrastusten mahdollistaminen on erittäin tärkeää myös erityisryhmille.

Ohjattu harrastaminen vaatii aikaa ja taitoa ohjaajilta ja harrastusten vetäjiltä, heidän työnsä on korvaamatonta. Perussuomalaiset Naiset ry haluaa nostaa esiin liikunnan ohjaajat ja harrastusten vetäjät ja kiittää heitä siitä, että antavat omaa aikaansa siihen, että me kaikki pääsemme halutessamme mukaan harrastamaan.

Perussuomalaiset Naiset ry

Klikkaa tästä Perusnaisten verkkosivuille >>