Perussuomalaiset

pe 27.2.2015 Muokattu pe 27.2.2015 13:22

Perussuomalaiset: Metsähakkeella tuotetusta sähköstä maksettavaa tuotantotukea ei pidä nykytilanteessa leikata

Tiedote 27.2.2015

Perussuomalaiset ovat jättäneet talousvaliokunnassa vastalauseen liittyen hallituksen esitykseen, jossa ehdotetaan metsähakkeella tuotetusta sähköstä maksettavaa muuttuvaa tuotantotukea alennettavaksi puoleen, kun metsähake on valmistettu järeän puun hakkuukohteelta saadusta jalostukseen soveltuvasta kuitu- tai tukkipuusta.

Perussuomalaisten valiokuntavastaavana talousvaliokunnassa toimivan kansanedustaja Kaj Turusen mukaan hallituksen esityksen keskeinen kipupiste on perussuomalaisille se, että esityksen jämerän puun määritelmä lisää oleellisesti toimijoiden toiminta-, valvonta- ja hallintokuluja.

– Katsomme myös, että tukea ei ole yleensäkään nykytilanteessa tarvetta rajata. Arvioiden mukaan Suomen metsien puuvaranto mahdollistaa hakkuiden tuntuvan kasvun. Näin ollen maamme puuvaranto on riittävä kattamaan sekä metsä- että energiateollisuuden suunnittelemien uusien investointien aiheuttaman puuraaka-aineen kysynnän kasvun, kunhan puumarkkinat vain toimivat tehokkaasti, vastalauseessa todetaan.

Turusen mukaan on selvää, että maamme metsäteollisuuden kilpailukyky edellyttää sekä puuraaka-aineen kohtuuhintaisuutta että sen hyvää saatavuutta. Perussuomalaiset katsovatkin, että mikäli metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotuen havaitaan nostavan kuitupuun hintaa kohtuuttomasti, on tuen tasoa mietittävä uudestaan.

Lopuksi perussuomalaiset huomauttavat, että hallituksen esityksessä asetetaan turhaan vastakkain metsäteollisuus ja metsän käyttäminen energiatuotannossa – tosiasiassa molemmilla on tilaa menestyä Suomessa.

Lisätietoja:
Kaj Turunen
puh. 050 512 0663