Perussuomalaiset

to 14.3.2019 Muokattu to 14.3.2019 13:51

Perussuomalaiset vaativat vastalauseessaan toimia haittamaahanmuuton rajoittamiseksi ja vanhustenhuollon parantamiseksi

Mediatiedote 12.3.2019
Julkaisuvapaa

Eduskunta käsittelee tänään vuoden 2019 lisätalousarviota. Perussuomalaiset ovat valtiovarainvaliokunnassa jättäneet siihen vastalauseen, jossa he haluavat muun muassa karsia maahanmuuton kuluja sekä panostaa vanhustenhoitoon. Valtiovarainvaliokunnan perussuomalaiset jäsenet Ville Vähämäki sekä Toimi Kankaanniemi muistuttavat lisäksi, että parantuneesta työllisyysasteesta huolimatta edelleen työmarkkinoilla on kohtaanto-ongelma. Lisäksi ongelmana ovat kotitalouksien korkea velkaantumisaste sekä asumisen ja liikkumisen suhteettoman korkeat kustannukset.

Epäonnistuneen maahanmuuttopolitiikan inhimillinen kustannus nähdään nyt

Turvapaikkakriisistä aiheutuvien menojen taso jatkuu korkeana siitä huolimatta, että vastaanottotoiminnan piirissä olevien henkilöiden lukumäärä on laskenut merkittävästi vuodesta 2015.

Hallituksen turvapaikkapoliittisessa toimenpideohjelmassa 12/2015 edellytettiin lukuisia toimenpiteitä, jotka toteutettuina olisivat vähentäneet Suomen vetovoimatekijöitä sekä siten Suomeen kohdistuvaa turvapaikanhakijavirtaa.

– Keskeisiltä osin vetovoimatekijöitä ei kuitenkaan ole vähennetty, ja hallitsemattoman, epäonnistuneen maahanmuuttopolitiikan seuraukset on nähty nyt käytännössä, kun turvapaikanhakijat ovat syyllistyneet lukuisiin, suomalaisiin lapsiin ja naisiin kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin, Vähämäki huomauttaa.

Perussuomalaisilta toimenpidelista turvallisuustilanteen parantamiseksi

Perussuomalaiset vaatii vastalauseessaan, että hallitus ryhtyy aktiivisiin toimenpiteisiin hallitsemattomasta maahanmuuttopolitiikasta aiheutuvan, erityisesti naisiin ja lapsiin kohdistuvan turvallisuusongelman ratkaisemiseksi ja tehostaa erityisesti lasten raiskausten ehkäisemistoimenpiteitä.

– Turvapaikanhakijoita, joiden henkilöllisyydestä tai muustakaan taustasta ei ole tietoa, ei tule päästää suomalaiseen yhteiskuntaan. Lisäksi kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet on poistettava maasta viipymättä. Rikoksiin syyllistyneet karkotettavat on otettava säilöön karkottamisen onnistumisen varmistamiseksi, Vähämäki luettelee.

Vanhustenhoidon ongelmat on korjattava viipymättä

Perussuomalaiset puuttuu vastalauseellaan myös vanhustenhoidon hoitajamitoitukseen. Vanhustenhoidon hoitajamitoitus on heidän mukaansa ollut riittämätön jo vuosikausia, eikä ongelmiin ole puututtu, vaikka ne ovat olleet laajalti tiedossa.

– Vasta hetki sitten, kun yksityisten hoivapalveluyritysten toiminnan erittäin räikeät väärinkäytökset ovat tulleet julkisuuteen, hallitus havahtui ongelman olemassaoloon. Ongelmiin ei ole reagoitu, vaikka ne ovat olleet pitkään selvästi tiedossa. Perussuomalaiset on vaatinut jo kahtena peräkkäisenä vuonna vaihtoehtobudjetissaan hoitajamitoituksen vahvistamista lain tasolle, mutta se ei ole hallitukselle kelvannut, Kankaanniemi muistuttaa.

Hallituksen toimet täysin riittämättömiä – hoitajamitoitus saatava lakiin viipymättä

Perussuomalaisten mukaan hallituksen lisätalousarviossa esittämät toimet ovat epäonnistuneita sekä sisällöltään että mittasuhteiltaan.

– Vajaan puolentoista miljoonan euron panostus, joka painottuu valvontaresurssien lisäämiseen, on täysin riittämätön eikä puutu keskeiseen ongelmaan, eli kuntien riittämättömiin resursseihin.

– Perussuomalaiset vaatii, että hoitajamitoitus säädetään lain tasolle ja valvontaviranomaisille annetaan riittävät resurssit sekä myös konkreettiset keinot havaittuihin ongelmiin ja väärinkäytöksiin puuttumiseksi. Törkeisiin laiminlyönteihin syyllistyneiden hoivapalveluyritysten vastuuhenkilöt on saatettava vastuuseen teoistaan, Kankaanniemi päättää.

Lisätietoja:

Ville Vähämäki, 050 512 0196
Toimi Kankaanniemi, 050 511 3075