Perussuomalaiset

ma 29.6.2020 Muokattu ma 29.6.2020 14:37

Perussuomalaisten Antikainen: Ruuhkamaksu on työssäkäyntivero

Hallitus on aloittanut ruuhkamaksut mahdollistavan lain valmistelun. Valmistelu liittyy maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksiin (MAL), jotka mahdollistavat ruuhkamaksujen käyttöönoton pääkaupunkiseudulla sekä Tampereen kaupunkiseudulla.

”Ensin työpaikat siirretään kaupunkeihin ja sitten työssäkäyviä lyödään ruuhkamaksulla. Hallituksella tuntuu olevan tavoitteena uusi työssäkäyntivero haja-asutusalueiden asukkaille. Haja-asutusalueilta ei kulje yhtään sen enempää julkisia kulkuneuvoja kaupunkeihin, vaikka hallitus löisi pöytään minkälaiset tienkäyttömaksut tahansa. Taajamien ulkopuolella asuville oma auto on välttämättömyys, kun julkista liikennettä ei yksinkertaisesti ole. Raitiovaunulla kulkevalla idealistisella kaupunkivihreällä ei ole minkäänlaista käsitystä elämästä kehä kolmosen ulkopuolella”, perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen moittii.

MAL-sopimukset ovat valtion ja suurimpien kaupunkiseutujen välisiä sopimuksia, joilla tuetaan kuntien ja valtion välistä yhteistyötä yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa. Tällä hetkellä sopimukset koskevat pääkaupunkiseutua, Oulua, Turkua sekä Tamperetta. Tulevaisuudessa sopimusmenettelyä laajennetaan mahdollisesti koskemaan Jyväskylää, Kuopiota sekä Lahtea.

”Suurimpien kaupunkiseutujen asuntojen hinnat ovat karanneet tavallisten työssäkäyvien ulottumattomiin, mikä pakottaa muuttamaan kauemmas keskustasta. Nyt tästä rangaistaan ruuhkamaksulla. Yksityisautoilu alkaa olla niin kallista kaikkine polttoaineveroineen ja lisämaksuineen, ettei tarjottua työtä kohta enää kannata ottaa vastaan, kun suuri osa palkasta valuu polttoainekuluihin ja muihin pakollisiin kustannuksiin. Työllisyysastetta ei saada nousuun korottamalla työssäkäynnin kustannuksia vaan alentamalla niitä”, Antikainen huomauttaa.

Samanaikaisesti Uudenmaan maakuntakaavalla pyritään tahallisesti aiheuttamaan ruuhkia ja haittaamaan liikkumista Helsingissä ja Espoossa.

”Kun puhutaan sisääntuloteiden välityskyvystä, vihreät idealistit huomauttavat, ettei Suomessa ole ruuhkia. Nyt he kuitenkin pyrkivät bulevardisoimaan sisääntulotiet, mikä pidentää merkittävästi muista kunnista Helsingissä työssäkäyvien työmatkoja. Kun ruuhkat saadaan aikaan, sitten lätkäistään ruuhkamaksut. Tällainen kehitys lisää alueellista eriarvoisuutta, lisää matka-aikoja ja liikenteen päästöjä sekä aiheuttaa kohtuuttoman verorasituksen niille, jotka asuvat paikoissa, joista ei pääse raideliikenteellä työpaikalle asti. En ymmärrä, kuinka keskusta voi olla mukana hallituksessa, joka tällä tavoin heikentää maakuntien asemaa”, Antikainen ihmettelee.

Lisätietoja:
Sanna Antikainen