Perussuomalaiset

pe 5.4.2013 Muokattu ma 8.4.2013 14:53

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän lausunto eduskunnan puhemiesneuvostolle kansalaisaloitteiden käsittelemisestä

Kansalaisaloite on uutena osallistuvan demokratian muotona perussuomalaisten eduskuntaryhmän mielestä tärkeä. Se on hyvä lisäväylä edistää kansanvaltaa. Kaikille kansalaisaloitteille tulee saada menettelytapojen osalta yhtenäinen kohtelu. Mielestämme käsittelyprosessiksi ei riitä se, että aloite lähetetään lähetekeskustelun jälkeen valiokuntaan, jossa se voidaan ”haudata” ilman toimia tai valiokunnan sisäisen äänestyksen jälkeen jättää käsittelemättä. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä esittääkin, että kansalaisaloitteista tulisi aina antaa mietintö.

Lisäksi esitämme, että kansalaisaloitteiden käsittelyprosessin käytännön toimivuutta jatkossa seurataan ja kertyneiden kokemusten pohjalta tarvittaessa tarkistetaan menettelytapoja.

Lisätietoja:
Pirkko Ruohonen-Lerner
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja
puh. 050-512 2788