Perussuomalaiset

to 8.11.2018 Muokattu to 8.11.2018 16:56

Perussuomalaisten oikeudenmukaisuuspaketti 2019 julki

Mediatiedote 8.11.18
Julkaisuvapaa

Perussuomalaisten vaihtoehtobudjettiin tulee sisältymään niin sanottu oikeudenmukaisuuspaketti. Se ottaa kantaa muun muassa heidän asemaansa, jotka eivät saa yhteiskunnalta oikeutta ja jotka ovat eri sektoreiden väliinputoajia.

– Talousarviossa ja yhteiskunnan toiminnassa on useita osa-alueita, joissa kohtuullisuus ja oikeudenmukaisuus eivät toteudu. Oikeudenmukaisuuspaketissamme haluamme korjata muutaman räikeimmistä epäkohdista ja varmistaa kansalaisten oikeusturvan toteutumisen, eduskuntaryhmä toteaa.

Sisäilmasairaille apua ja rakennukset kuntoon

Työterveyslaitoksen laskelmien mukaan Suomessa on jopa 800 000 ihmistä, jotka päivittäin altistuvat sisäilman ongelmille niin kodeissa kuin työpaikoillakin. Perussuomalaiset esittävät toimenpidepakettia sisäilmaongelmien ja jo sairastuneiden tilanteiden parantamiseksi.

– Ensinnäkin jo sairastuneet tulee siirtää turvaan kelvollisiin asuin- ja työtiloihin mahdollisimman nopeasti ennen kuin sairaus pahenee työkyvyttömyyttä aiheuttavaksi. Toiseksi jo sairastuneille pitää tarjota mahdollisimman tehokas kuntoutus, ryhmä luettelee.

Potilaiden kuppaaminen kuriin – vakuutuslääkäreille vastuu

Vakuutuslääkärijärjestelmä koskettaa suoraan tai välillisesti jopa puolta miljoonaa suomalaista. On äärimmäisen tärkeää, että saisimme nykyjärjestelmän muutettua oikeudenmukaisemmaksi. Oikeustajun vastainen käytäntö, jossa vakuutusoikeus voi tehdä arvion potilaan terveydentilasta ilman tämän tutkimista ja lisäksi vailla velvollisuutta pysyä totuudessa, joutaa historiaan.

– Perussuomalaiset ehdottaakin, että vakuutusoikeuden tulee jatkossa osoittaa hoitavan lääkärin lääketieteellinen arvio vääräksi. Toiseksi, kun vakuutuslaitoksen lääkäri osallistuu korvausasian käsittelyyn, olisi tämän vahvistettaessa arvionsa sanoilla ”minkä kunniani ja omantuntoni kautta vakuutan”, ryhmä täsmentää.

Puoluetuet leikkuriin

Poliittista toimintaa tuetaan Suomessa avokätisesti ja monesta eri pussista. Takavuosien vaalirahaskandaalit ovat kuitenkin osoittaneet, ettei monilla puolueilla ole puutetta niinkään rahasta, vaan moraalista ja lainkuuliaisuudesta. Kun tavallisilta kansalaisilta on leikattu, tulee myös puolueet ottaa mukaan säästötalkoisiin.

– Perussuomalaiset ehdottavat puoluetukeen 15 prosentin leikkausta. Perussuomalaiset ovat valmiita laskemaan puoluetukia, vaikka emme saa merkittävää osaa rahoituksestaan etujärjestöiltä tai säätiöiltä – toisin kuin monet muut. Vastaava leikkaus tulee tehdä poliittisten nuorisojärjestöjen tukeen.

Ruoka-apu takaisin budjettiin

Vaikka työllisyysaste on kääntynyt hitaaseen nousuun, eivät kaikki suomalaiset ole päässeet nauttimaan talouskasvun hedelmistä. Osa kansalaisista joutuu edelleen elämään varsin matalien tulojen turvin. Erilaisten selvitysten mukaan arviolta noin 20 000—25 000 ihmistä hankkii viikoittain ruokansa leipäjonojen kautta.

– Kun perussuomalaiset olivat vielä hallituksessa, valtiovarainvaliokunta myönsi niin sanotuista joululahjarahoista ruoka-apua perussuomalaisten aloitteesta. Sitten hallituksen arvopohja muuttui, perussuomalaiset potkittiin hallituksesta ja ruoka-apua ei sen koommin jaettu. Sellainen on hallituksen arvopohja.

Eläinsuojelujärjestöille tukea

Suomessa lemmikkieläimiä otetaan yhä enemmän, mutta samaan aikaan yhä useampi lemmikki jätetään heitteille.

Useissa Suomen kunnissa toimii eläinsuojeluyhdistyksiä, jotka ylläpitävät löytöeläinkoteja. Nämä yhdistykset tekevät tärkeää eläinsuojelutyötä, useimmiten enimmäkseen vapaaehtoispohjalta varsin vaatimattoman rahoituksen turvin.

– Perussuomalaiset katsovat, että tätä järjestöjen tekemää eläinten hyvinvoinnin kannalta välttämätöntä työtä voitaisiin rahoittaa jatkossa veikkausvoittovaroista. Esitämme, että uudeksi rahapelitoiminnan tuottojen käyttötarkoitukseksi lisätään eläinsuojelutyön tukeminen.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä

Lisätietoja:

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri, 050 513 2330