Perussuomalaiset

ma 1.1.2018 Muokattu ma 1.1.2018 15:14

Presidenttiehdokas Laura Huhtasaaren uudenvuodenpuhe

Presidenttiehdokas Laura Hutasaaren pitämä uudenvuodenpuhe 1.1.2018.

Hyvät ystävät,

Suomi on meidän yhteinen isänmaamme. Isänmaa, jossa kaikilla suomalaisilla pitäisi olla hyvä ja turvallista asua ja elää. Näin ei kuitenkaan kaikkien kohdalla ole. Suomea uhkaa kansan kahtiajako. Toisilla menee hyvin tai kohtalaisesti – toisilla huonosti, jopa surkeasti. Hyvinvointi ei ole jakautunut suomalaisten kesken tasan. Satojen metrien leipäjonot kertovat koruttomasti, että jokin on pahasti vialla.

On muutoksen aika! Kansan kahtiajako ja eriarvoisuus on saatava yhteisin ponnistuksin poistettua. Vasta sen jälkeen voimme puhua hyvinvointi-Suomesta. Maasta, jonka me kaikki voimme kokea oikeudenmukaisena ja tasa-arvoisena rakkaana isänmaanamme.

Meidän on yhdessä korostettava, että Suomella itsenäisenä valtiona on oikeus päättää kuka saa tulla rajojemme yli alueellemme. Tämä ei ole ristiriidassa ihmisoikeuksien kanssa. Itsenäisen Suomen valtion ei tarvitse suvaita omien arvojensa vastaisia arvoja. Millään kansainvälisellä sopimuksella ei tätä oikeutta viedä eikä loukata.

Hyvät ystävät,

Presidentin yhtenä keskeisenä tehtävänä on vaalia kansallista eheyttä. Lähihistoriassamme on tapahtumia, joita ei ole läpivalaistu eikä tehty oikeudenmukaista loppuselvitystä. Yhdeksänkymmentäluvun pankkikriisi ja lama on ollut sotiemme jälkeen järkyttävin tapahtuma, joka horjutti kansalaisen luottamusta yhteiskunnan oikeudenmukaisuuteen. Se varjostaa vieläkin presidentti-instituutin uskottavuutta. Presidenttinä asettaisin totuuskomission selvittämään pankkikriisin tapahtumat. Pahoittelut tai anteeksipyynnöt pankkikriisin uhreille ja heidän omaisilleen eivät riitä. Kymmenillä tuhansilla yrittäjillä ja sadoilla tuhansilla velallisilla sekä heidän jälkeläisillään on oikeus saada korvaukset kärsimistään vääryyksistä. Luottamuksen palauttaminen presidentti-instituutioon oikeudenmukaisuuden vartijana on välttämätöntä.

Presidentin on jämäkästi puolustettava suomalaisia ja Suomea. Presidentin velvollisuus arvojohtajana on puuttua päivän politiikkaan varsinkin eriarvoistumisen pysäyttämiseksi. Sote-uudistuspakko on saamassa entistä huolestuttavampia piirteitä. Pankkien omat vakuutusbulvaanit markkinoivat aktiivisesti yksityisiä terveysvakuutuksia. Näin pyritään luomaan runsaasti asiakassuhteita yksityisterveyspalveluiden tuottajille ennen sote-uudistusta ja valinnanvapauden voimaantuloa. Tämä meno ei saa enää jatkua. Minä kannatan julkista terveydenhoitoa.

Keskeinen arvopohjani lepää suomalaisten puolustamisessa. Valtion rajallisista resursseista kilpailtaessa on verovarat ohjattava suomalaisten sosiaaliturvan ja terveydenhuollon varmistamiseksi. On täysin edesvastuutonta, että nyt eläkkeellä olevien hyvinvointimme rakentajien lääkekorvauksista leikataan, jotta Kela, valtio ja kunnat pystyvät maksamaan laittomasti maassamme olijoiden ilmaisen terveydenhuollon, lääkkeet ja muun ylläpidon kustannukset. Ainoana presidenttiehdokkaana tämänkin arvokysymyksen puolustamiseen saan voimia ja tukea kansalaisten selvältä enemmistöltä. Suomalaisten enemmistö ottaisi kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat heti säilöön odottamaan palautusta joko kotimaahansa tai lähtömaahansa. Tämä parantaa huomattavasti myös sisäistä turvallisuuttamme ja erityisesti tyttöjen ja naisten turvallisuutta.

Hyvät ystävät,

Meidän on yhdessä vaalittava orastavaa taloutemme kasvua ja työllisyytemme kohentumista. Tämä positiivinen kehitys ei kestä laajoja lakkoaaltoja. Presidentin on tehtävä oman osansa, jotta talouskasvu voi jatkua häriöittä. Sipilän hallitus lupasi kilpailukykysopimuksen yhteydessä, ettei lisäleikkauksia työttömyysturvaan tehdä. Samoin luvattiin, että työelämään liittyvät asiat sovitaan kolmikantaisesti. Ammattiyhdistysliikkeen mukaan hallitus on pettänyt lupauksensa, samalla nöyryytetään työttömiä. Vetoan nyt ammattiyhdistysliikkeeseen, ettei mahdollisia poliittisia lakkoja aloiteta ainakaan ennen presidentinvaaleja. Presidenttinä kutsun kaikki osapuolet välittömästi Mäntyniemeen. Haetaan ja vahvistetaan siellä yhteiset työmarkkinoiden pelisäännöt tuleville vuosille.

Katastrofaalinen EU-sovellutus Pariisin ilmastosopimuksesta on toinen vakava uhka Suomen orastavalle kasvulle. Se voi pysäyttää työllisyyskehityksen. Päästöjen taakanjaossa ei huomioitu lainkaan, että suomalaiset energia- ja teollisuuslaitokset ovat jo minimoineet päästönsä. On suurta itsepetosta uskotella, että nyt tehdyllä päästöjen taakanjaolla EU lunastaisi Pariisissa lupaamiaan tavoitteitaan. Päinvastoin EU:n päästöt lisääntyvät. Suomi pääsee paljon paremmin hyödyntämään cleantech-osaamistaan sellaisessa maailmassa, jossa ilmastotaakka jaetaan oikeudenmukaisesti. Uskon, että EU-maiden enemmistö haluaa lunastaa Pariisin ilmastosopimuksen lupaukset ja ovat valmiit avaamaan sopimuksen. Olen varma, että presidenttinä saan tarpeeksi laajan tuen muuttamaan EU:n ilmastosopimuksen oikeudenmukaiseksi ja säilyttämään teollisuutemme työpaikkoineen Suomessa. Tehtaan siirtäminen Kiinasta Suomeen on ympäristöteko.

Rakkaat suomalaiset,

Olkaa rohkeita. Tehkää äänestyspäätöksenne puhtaasti asiapohjalta. Älkää antako tiedotusvälineiden luomien mielikuvien vaikuttaa. Tutustukaa eri vaalikoneisiin, katsokaa vaalitentit ja ehdokkaiden omat sivut. Tehkää itsenäisesti ja asiaperusteisesti valintanne.

Presidenttinä edistäisin Suomen ja suomalaisten etuja puheissani ja teoissani niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Kilpailijani väittävät, että olen mustavalkoinen joko- tai ihminen. En ole. Olen pohjimmiltani lempeäluonteinen sinivalkoinen suomalainen!

Rakastakaamme Suomea – itsenäistä Suomea, isänmaatamme. Nyt on aika muuttaa Suomen suunta. Tehkäämme se yhdessä – Suomi takaisin.

Hyvää alkanut vuotta – hyvää vaalivuotta. Tavataan vaaliuurnilla.

LAURA HUHTASAARI