Perussuomalaiset

to 6.2.2020

PS-kansanedustaja Jussi Wihonen: Kirjallinen kysymys valtatie 5:n Siilinjärven ja Iisalmen välisen valtatieosuuden kehittämisestä

Kirjallinen kysymys valtatie 5:n Siilinjärven ja Iisalmen välisen valtatieosuuden kehittämisestä

Eduskunnan puhemiehelle

Vuosittain suoritetaan useita eri tiehankkeita ympäri maata. Hankkeet ovat tärkeitä, sillä monissa paikoissa tiestön tila on huono ja tieväylät vanhanaikaisia. Tarvetta on moderneille tienpätkille, jotta liikenne olisi entistä sujuvampaa ja turvallisempaa.

Yksi esimerkki on valtatie 5:llä Siilinjärven ja Iisalmen välinen valtatieosuus. Väylävirasto arvioi valtatieosuutta kapeaksi ja paikoin linjaukseltaan ja tasaukseltaan puutteelliseksi. Liikennemäärien odotetaan kasvavan tulevaisuudessa, joten turvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden kannalta olisi suotavaa, että valtatieosuutta parannettaisiin.

Kyseisellä valtatieosuudella ohitusmahdollisuudet ovat huonot ja tie on kapeaa, mutkaista ja mäkistä. Valtatieosuudella liikenteen sujuminen on kehnoa ja valtatieosuudella tapahtuu paljon vakavia liikenneonnettomuuksia, kuolonkolareita vuosittain. Valtateille asetettua tavoitetta 100 km/h nopeusrajoituksesta ei toteudu kyseisellä valtatieosuudella, vaan nopeusrajoitukset ovat paikoittain 60 km/h.

Väylävirasto mukaan Itä-Suomessa henkilöautoilulla olevan vahva ja välttämätön asema myös tulevaisuudessa alue- ja väestörakenteen vuoksi. Liikennemäärät tulevat nousemaan myös Siilinjärvi-Iisalmi-välillä. Väyläviraston käynnissä olevia tiehankkeita tutkimalla voi todeta, ettei Itä-Suomessa juuri ole parannuksia odotettavissa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

 

Miten hallitus aikoo parantaa liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta valtatie 5:n Siilinjärvi-Iisalmi osuudella ja

miten hallitus aikoo kehittää kyseistä valtatieosuutta tulevaisuudessa?

 

Helsingissä 05.02.2020

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Jussi Wihonen PS

Lue lisää: Pohjois-Savossa suunnitteilla, Valtatie 5 Siilinjärvi-Pöljä