Perussuomalaiset

to 1.2.2024 Muokattu pe 2.2.2024 16:02

PS-kansanedustaja Timo Vornanen: Kansallisarkiston Joensuun toimipisteen lakkauttamista ei valmistella

Tiedote

Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala on korostanut, että Kansallisarkiston Joensuun toimipisteen lakkauttamista ei valmistella tällä hetkellä. Toimitilakustannusten yleiseen säästämiseen on painetta, mutta opetus- ja kulttuuriministeriöstä on nimenomaisesti korostettu, ettei tämä tarkoita Joensuun toimipisteen lakkautuksen valmistelua.

Kansallisarkiston Joensuun toimipisteen mahdollinen lakkauttaminen otettiin jälleen esille Karjalaisen pääkirjoituksessa 1.2.2024 ja Karjalainen on pitänyt aihetta esillä viime vuodenkin puolella. Huhuista huolimatta asiaa ei todellisuudessa ole valmisteltu ministeriössä.

”Asiasta on keskusteltu ministeri Multalan kanssa, ja hän on myös vastannut aiheeseen liittyvään kirjalliseen kysymykseen”, valottaa tilannetta Perussuomalaisten joensuulainen kansanedustaja Timo Vornanen.

Multala nostaa vastauksessaan esille, että käytännössä Joensuun toiminnan lakkauttaminen tarkoittaisi toimintojen keskittämistä Mikkeliin. Tämä kuitenkin edellyttäisi merkittäviä investointeja Mikkelin keskusarkiston laajentamiseen, mihin liittyen ei toistaiseksi ole tehty minkäänlaista valmistelua tai päätöksiä. Joensuussa on mittava analoginen aineisto, jota ei voida mitenkään siirtää Mikkeliin ilman suuria laajennuksia.

Julkisuudessa käytävästä keskustelusta on saattanut saada kuvan, että toimipiste saattaisi kadota Joensuusta lähes yhdessä yössä. Tämähän ei tietenkään pidä paikkaansa, kun pelkästään päätös tästä vaatisi ensin päätöksiä Mikkelin toimipisteeseen liittyen ja fyysisen infran rakentamista.

On selvää, että tällaisesta tilanteesta on varsin pitkä matka lakkauttamiseen”, Vornanen toppuuttelee.

Osin keskustelu Joensuun toimipisteestä sekoittuu keskusteluun Kansallisarkiston muista toimipisteistä, joihin saattaa liittyä esimerkiksi välittömiä peruskorjaustarpeita. 1990-luvulla valmistuneeseen Joensuun toimipisteeseen ei kohdistu tällaisia välittömiä paineita.

Pidemmällä aikavälillä digitalisaatio aiheuttaa kuitenkin muutoksia myös Kansallisarkiston toimintaympäristöön. Tällä hetkellä yli 90 % sen asiakkaista käyttää vain verkkopalveluita. Opetus- ja kulttuuriministeriöstä kuitenkin muistutetaan, että Kansallisarkistolla on itsellään suuri päätäntävalta siihen, millaisilla toimenpiteillä toimintaympäristön muutoksiin vastataan. Hallitusohjelmassa toimipisteverkosta ei ole linjattu.

Lisätietoja:

Timo Vornanen
Kansanedustaja
Sähköposti: timo.vornanen@eduskunta.fi
Puhelin: 09 432 3011