Perussuomalaiset

ti 5.3.2024 Muokattu to 7.3.2024 13:59

PS:n kansanedustaja Timo Vornanen valittiin parlamentaarisen TKI-seurantaryhmän varapuheenjohtajaksi

Tiedote

Valtioneuvosto on yleisistunnossaan 29.2.2024 nimennyt perussuomalaisten kansanedustajan Timo Vornasen parlamentaarisen TKI-seurantaryhmän varapuheenjohtajaksi toimikaudelle 4.3.2024 – 31.3.2027. Ryhmän puheenjohtajana toimii kansanedustaja Mari-Leena Talvitie (kok.). Seurantaryhmässä on edustaja jokaisesta eduskuntaryhmästä.

Seurantaryhmän tehtävät: Parlamentaarisen TKI-seurantaryhmän tehtävänä on seurata kansallisen TKI-tavoitteen saavuttamista, sekä seurata ja tukea monivuotisen tutkimus- ja kehittämisrahoituksen suunnitelman toimeenpanoa.

Taustaa: Kaikki eduskuntaryhmät sitoutuivat parlamentaarisen TKI-työryhmän loppuraportissa joulukuussa 2021 tavoitteeseen tutkimus- ja kehittämismenojen nostamisesta neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä.

T&K-panostusten kasvattamisella pyritään parantamaan tuottavuutta ja kilpailukykyä.

Siten tuetaan pitkän aikavälin talouskasvua ja vahvistetaan hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjaa.

Neljän prosentin T&K-tavoitteen toteuttamiseksi vuoden 2023 alusta tulivat voimaan lait valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta vuosina 2024–2030, sekä T&K- toiminnan verokannustimesta. Parlamentaarinen TKI-työryhmä 2022 laati ensimmäisen monivuotisen T&K-rahoituksen käyttöä koskevan suunnitelman, joka valmistui keväällä 2023.

Pääministeri Orpon hallituksen ohjelmassa sitoudutaan Suomen tutkimus- ja kehittämismenojen neljän prosentin tavoitteeseen. T&K-rahoituslain mukaisesti valtion talousarviossa T&K-rahoitusta lisätään vuosittain n. 280 miljoonalla eurolla verrattuna vuoden 2023 lähtötasoon.

Lisärahoitusta kohdennettiin ensimmäisen kerran vuoden 2024 talousarviossa. Tällä vaalikaudella laadittavaa monivuotista tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen käyttöä koskevaa suunnitelmaa valmistelee opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä. Suunnitelman valmistelua johtaa tutkimus- ja innovaationeuvosto. Parlamentaarinen TKI-työryhmä 2022 linjasi loppuraportissaan, että TKI-toiminnan parlamentaarinen seuranta järjestetään tutkimus- ja innovaationeuvoston yhteyteen. Pääministeri Orpon hallituksen ohjelman mukaan TKI-tavoitteen saavuttamisen seurannassa sitoudutaan parlamentaariseen yhteistyöhön ja jatkuvuuden turvaamiseen.

Lisätietoja:

Timo Vornanen
Puhelin: 09 432 3011
Sähköposti: timo.vornanen@eduskunta.fi