Perussuomalaiset

ma 13.3.2017

Puoluevaltuuston julkilausuma asumioikeuslain uudistusluonnoksesta

Perussuomalaiset r.p.:n puoluevaltuusto paheksuu ympäristöministeriön virkamiesvalmisteluna laadittua ja 23.2.2017 julkistettua asumisoikeuslain uudistusluonnosta.

Asukkaiden asumisoikeussopimukset sekä asukkaiden omistajayhtiöihin tekemät pääomasijoitukset kuuluvat puoluevaltuuston näkemyksen mukaan lähtökohtaisesti asunnoissa asuville asukkaille.

Perustuslain mukaan jokaisen omaisuus on turvattu. Lausuntokierrokselle lähetetyssä lakiluonnoksessa esitetään rikottavaksi tavallisten ihmisten, asumisoikeusasukkaiden, omaisuuden suojaa säätämällä muodollisesti kiinteistön omistavalle mahdollisuus irtisanoa asukkaat ja myydä talot omistusasunnoiksi. Asukkaat ovat valtuuston näkemyksen mukaan asumisoikeusasuntojen tosiasiallisia omistajia, eivät kiinteistön muodollisesti omistavat.

Valtuusto toteaa, että asukkaat ovat sijoittaneet talojen rakentamisen vaatimat omat pääomat – eivät kiinteistöjen muodolliset omistajat. Edelleen asukkaat maksavat kaikki asumisen kulut sekä lainojen lyhennykset ja korot. Asukkaiden irtisanomissuojan heikentäminen romuttaa tosiasiallisesti nykyisen asumisoikeusjärjestelmän.

Perussuomalaiset eivät voi hyväksyä ympäristöministeriön kaavailemaa asumisoikeuden pysyvyyden romuttamista. Asumisoikeusasunnot ovat asukkaiden omaisuutta, eivät ne muodollisesti omistavien omaisuutta. Valtuusto ei hyväksy esitettyä tavallisten ihmisten omaisuuden siirtoa säädösten pakkovallan kautta kiinteistöjen muodollisille omistajille. Puoluevaltuusto vaatii asumisoikeusasukkaiden kohtuullisten asumiskulujen asumisoikeuden pysyvyyden turvaamista ja toteaa vuonna 2016 esittämänsä kannanoton olevan edelleen mitä ajankohtaisin.

Julkilausuma hyväksyttiin puoluevaltuuston kokouksessa 11.3.2017.