Perussuomalaiset

ti 17.11.2015

Ryhmäpuhe – välikysymys hallituksen liikennepolitiikasta

PERUSSUOMALAISTEN RYHMÄPUHE

Hallitus panostaa tulevaisuuteen – paremmat tiet johtavat parempaan elintasoon

Liikenneinfraan pitkän ajan saatossa syntyneen korjausvelan poistaminen on tämän vaalikauden tärkein tehtävä. Tämän asian totesi jo viime vaalikaudella toiminut parlamentaarinen yhteistyöryhmä.

Tieverkon nykyinen korjausvelka on kertynyt merkittävissä osin 2000-luvun alusta lähtien. Kun tarkastellaan viimeistä 12 vuoden jaksoa, liikenneministerin salkku on kuulunut kolme vuotta vasemmistoliiton ja neljä vuotta SDP:n ministereille. Ongelma on yhteinen. Nyt hallitus toimii parlamentaarisen yhteistyöryhmän päätöksen mukaisesti ja tekee niitä päätöksiä, joita työryhmä linjasi.

Hyvä liikenteen sujuvuus ja luotettavuus on koko yhteiskuntamme perusedellytys. Perussuomalaisille on päivänselvää, että koko liikenneinfran kunto ja luotettavien tietoliikenneyhteyksien turvaaminen ovat keskeisiä valtiovallan tehtäviä. Toisin kuin edeltäjänsä, nykyinen Sipilän, Soinin ja Stubbin hallitus on ymmärtänyt liikenteen ja liikenneinfran tärkeyden niin kansalaisille kuin maamme teollisuudellekin. Me haluamme hoitaa asiat kuntoon. Vuosikymmenien ajan jatkuneita laiminlyöntejä ei kuitenkaan korjata puolessa vuodessa.

Korjausliike on käynnissä: istuva hallitus panostaa tällä vaalikaudella merkittävästi liikenneinfraan, erityisesti perusväylänpitoon, yksityisteiden avustuksiin sekä metsäteiden kunnostuksiin. Me perussuomalaiset ymmärrämme totisesti sen, että metsä- ja paikallisteiden mahdollistama keskeytymätön puuvirta on maamme teollisuudelle kilpailuvaltti, jota tulee vaalia. Juuri työpaikkojen ja teollisuutemme kilpailukyvyn turvaamiseksi hallitus tekee pitkäjänteistä ja ennakoivaa politiikkaa.

Auton käytön kustannuksia on alennettava – tasa-arvoa liikkumiseen

Maassamme on vanhastaan, edellisten hallitusten säätämiä liikenteeseen kohdistuvia veroja ja maksuja, joista kärsivät erityisesti paljon työssään autoilevat sekä hankalien kulkuyhteyksien päässä asuvat. Lisäksi meillä on Euroopan vanhimpiin kuuluva autokanta. Hallitus alentaa autoveroa, jotta autokanta uudistuisi ja liikenneturvallisuus paranisi. Omalta osaltaan tietyt EU:sta tulevat päätökset ovat ohjanneet tähän. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä haluaa pitää autoilun kustannukset sellaisina, että eläminen koko maassa – myös maaseudulla – on mahdollista. Tämän vuoksi hallitus ei myöskään nosta polttoaineveroa.

Oppositio nostaa esiin myös Y-junavuoron lakkauttamisen. Kyseinen lakkautuspäätös ei kuitenkaan ole hallituksen päätös, vaan on VR:n oma, liiketaloudellisin perustein tehty leikkauspäätös. Hallitus leikkasi joukkoliikenteenostorahoja pienehkön summan, mutta VR:n vastaus leikattavien reittien muodossa oli yllättävä ja huomattavasti suurempi kuin leikattujen määrärahojen määrä olisi edellyttänyt. VR pystyi tekemään tämän esityksensä omasta monopoliasemastaan johtuen. Onneksi kuitenkin hallituksen valveutunut liikenneministeri neuvotteli tilanteen inhimillisemmäksi. Hallitus etsii aktiivisesti korvaavaa liikennettä leikattaville reiteille. Meidän pitää myös muistaa, että raideliikenteen kilpailutilanne voi muuttua. Kansalaisille tämän pitäisi näkyä parempina palveluina ja edullisempina matkalippuina.

Pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen maassa hyväkuntoinen liikenneverkosto on perusedellytys kansalaisten tasa-arvoiselle liikkumiselle. Perussuomalaiset toimivat jatkossakin hallituksessa vakaasti ja vastuullisesti siten, että kansalaisten liikkuminen on turvallista ja kohtuuhintaista. Haluamme myös parantaa perusteollisuutemme toimintaedellytyksiä maassamme. Perussuomalaiset toimivat aina suomalaisen työn ja yrittämisen puolesta. Niinpä hallitus ottaa käyttöön raskaan liikenteen vinjettimaksun, jolla erityisesti ulkomainen ammattiliikenne saadaan osallistumaan teidemme ylläpitokustannuksiin. Kotimaiselle ammattiliikenteelle syntyvät kustannukset hallitus korvaa EU:n sallimissa puitteissa.

Ihminen nostettava liikennepolitiikan keskiöön

On hyvä, että liikennepolitiikkaan kiinnitetään huomiota. Liikennepalvelut kokonaisuudessaan ovat muutoksen kourissa ja vanha jyrkkä eri liikennemuotojen jaottelu tulee muuttumaan: ihminen nousee liikennepolitiikan keskiöön ja liikkuminen nähdään palveluna. Liikennepolitiikan tulee olla pitkäjänteistä, mutta ottaa huomioon liikenteen kehitys ja uudistuminen. Hallituksen tavoitteena on pysyä ajan hermolla. Opposition kriittisestä sparrauksesta on meille apua tässä työssä.

Suomen tiestö on huonossa kunnossa. Siinä oppositio on oikeassa. Uudetkin liikennemuodot tarvitsevat alleen laadukkaan infran. Nykyinen hallitus on istunut vasta 23 viikkoa. Emme ole saaneet vielä kaikkea valmiiksi. Suunta on kuitenkin oikea. Oppositio, tehkäämme yhteistyötä. Työtä riittää!

Lisätietoja:
Kansanedustaja Ari Jalonen
09-432 3050