Perussuomalaiset

ma 29.8.2016

Sampo Terhon puhe kesäkokouksessa Porissa – “Hallitusvastuu ei muuta meitä tai aatettamme”

Eduskuntaryhmän puheenjohtajan Sampo Terhon puheenvuoro 29.8.2016 Porissa.

Hyvät puoluesiskot ja -veljet, arvoisa media. On mukavaa pitää eduskuntaryhmän kesäkokousta täällä Porissa, ja kiitänkin heti koko ryhmän puolesta Porin kaupunkia saamastamme lämpimästä vastaanotosta.

20 oppositiovuoden jälkeen olemme olleet nyt vuoden hallituksessa – työmme tulokset näkyvät jo kaikilla politiikka-aloilla.

Olemme muuttaneet Suomen maahanmuuttopolitiikkaa. Se on nyt järkevämpää ja tiukempaa kuin koskaan aikaisemmin. Oppositio jopa kutsuu hallituksen maahanmuuttolinjaa ”nuivaksi”.

Olemme muuttaneet myös Suomen EU-politiikkaa. Suomesta ei lähde kriisimaille yhtään uutta rahaa. Vain edellisten hallitusten vakausmekanismeille jo antamia rahoja emme pysty enää taikomaan takaisin. Suomi ajoi vieläpä ainoana EU-maana Kreikan euroeroa. Lisäksi Suomen nettomaksajuus on pienentynyt, ja hallitusohjelma torjuu ensi kertaa liittovaltiokehityksen ja korostaa nimenomaan kaupallisen yhteistyön kehittämistä.

Olemme pitäneet pieni- ja keskituloisten puolta, mutta samalla takoneet Suomen taloutta kuntoon, jotta velkaantuminen pysähtyisi. Kehitysapu oli tämän vuoden suurin leikkauskohde. Myös puoluetuista on leikattu, kuten olemme pitkään vaatineet. Pääomaveron ylempää luokkaa on nostettu, mutta arvonlisävero puolestaan ei nouse – toisin kuin edellisen hallituksen aikana. Työtulovähennyksellä tuetaan pieni- ja keskituloisia palkansaajia 450 miljoonalla eurolla. Vastaavan mittaluokan veroale toteutetaan myös kilpailukykysopimuksen yhteydessä, sekin pieni- ja keskituloisiin painottuen.

Hallituksen ensimmäisen vuoden suurin hanke olikin työmarkkinajärjestöjen kanssa valmisteltu kilpailukykysopimus. Tämä on merkittävä käänne taloushistoriassamme. Suomi tekee nyt ensi kertaa sellaisen talouden korjausliikkeen, joka euroon liityttyämme on käynyt ainoaksi vaihtoehdoksi, kun omaa valuuttaa enää ei ole ja sisäinen devalvaatio on ainoa kilpailukyvyn korjaamisen työkalu.

Olemme purkaneet turhaa byrokratiaa ja sääntelyä. Kauppojen aukioloajat vapautettiin viimein. Alkoholisääntely on meidän tultuamme hallitukseen ottamassa ensimmäisen merkittävän askelen vapautta kohti sitten 60-luvun lopun.

Pitkällä oppositiokokemuksella ja jo pelkän vuoden hallituskokemuksella voimme siis todeta, että oppositiotyö on puhumista, hallitustyö tekemistä. Kun keväällä listasimme pelkästään ensimmäisenä vuonna edenneitä tavoitteitamme, niitä kertyi listaan noin 50. Ministerimme ovat tehneet erinomaista työtä aloillaan ja koko ryhmä on osoittanut, että olemme vaikeissakin olosuhteissa luotettava valtionhoitajapuolue.

Työ on silti kesken ja jatkuu. Mikään puolue ei saa kaikkea haluamaansa läpi juuri haluamassaan muodossa, varsinkaan toivomassaan aikataulussa. Mutta jokainen järkevä kompromissi on aina askel oikeaan suuntaan. Tärkeintä on, ettei perussuomalaisten poliittinen linja ole muuttunut yhdessäkään asiassa. Meillä on aate, meillä on ohjelma ja meillä on kyky ajaa tavoitteitamme läpi.

Tämä ottaa koville myös vastustajiemme parissa. Opposition hyökkäys nimenomaan meitä kohtaan on kuluneena vuonna ollut innokas. Punavihreät puolueet ovat kohta kohdalta hyökänneet erityisesti hallitusohjelman leikkauksia vastaan, mikä sinänsä olisi oppositiossa täysin ymmärrettävää, mutta sikäli naurettavaa, että oppositiopuolueet tekivät itse hallituksessa juuri sitä, mitä nyt sanovat vastustavansa. Tosin leikkausten lisäksi ne kiristivät vielä verojakin, mutta samalla todellisten uudistusten jäädessä haaveeksi hävittivät maastamme 100 000 työpaikkaa. Punavihreiden taloudellisella ansioluettelolla ei ole yllättävää, että huomio halutaan kiinnittää omasta toiminnasta perussuomalaisiin.

Mutta tämäkin puoluepolitikointi kääntyy päivä päivältä pahemmin heitä itseään vastaan, kun työpaikat Suomessa lisääntyvät ja hallituksen toimet kääntävät taloutemme suuntaa. Mielenkiintoista on, että tällä vaalikaudella oppositio on varsinkin talouspolitiikan osalta vienyt pölhöpopulismin niin ennen näkemättömiin korkeuksiin, että se kulkee jo täysin todellisuudesta irtautuneella kiertoradalla. Opposition puheissa pelkkä autoveroalennuksen peruutus ja kilometrikorvausten vähentäminen pelastaisivat Suomen. Tiedoksi muuten toverisosialisteille, että perussuomalaisten neuvottelema autoveroalennus on lisännyt autokauppaa ja verotuloja. Jostain syystä nyt meidän hallituksessa ollessamme opposition populismia ei yleisesti halveksuta. Kysyn siksi kansalaiskeskustelun nimissä meitä arvostelleilta seuraavaa: kun huusitte perussuomalaisten populismin tasoittavan tietä vastuuttomuudelle ja ääriajattelulle, niin mille koette nykyisen opposition populismin tasoittavan tietä?

Rakkaudelle ja oikeudenmukaisuudelleko? Odotan hersyvää kansalaiskeskustelua tästä.

Opposition lisäksi olemme saaneet myös medialta paljon kritiikkiä osaksemme, joskin pääosa vastaanottamastamme kritiikistä on edelleen niin epäjohdonmukaista, ettei se ole rakentavaa. Jos tehokkaasti toteutamme hallitusohjelmaa, kolumneissa ja pääkirjoituksissa meidän leimataan olevan hallituksessa vain tahdoton myötäilijä. Kun tuomme esiin puolueen oman linjan, meidän väitetään olevan edesvastuuton hallituslinjan hajottaja. Kun sitten muut hallituspuolueet tuovat esiin oman linjansa, niiden sanotaan tekevän rohkeita keskustelunavauksia, eikä hajotussyytöksistä ole puhettakaan. Ja kuten jo totesin, nykyisen opposition todellisuuspakoinen populismi ei lehdistössä ole herättänyt minkäänlaista huolta tai ammatillista tarvetta paljastaa epätosia väitteitä. (Yle vei mikkinsä tässä kohtaa pois) J

Tästä päättelen, että eiköhän meihin kohdistuvan arvostelun todellinen ydin ole edelleen se, että meillä on väärät mielipiteet, jollaisia ei valtamedian tai elitistisen älymystön mielestä saisi yksinkertaisesti olla. Tästä hyvä esimerkki oli jälleen kesällä brexit-äänestyksen jälkeen käyty keskustelu siitä, olisiko EU-kansanäänestys Suomessakin jossain vaiheessa mahdollinen. Tämä puolue taitaa olla ainoa, joka on uskaltanut sanoa, että on.

Jos joku sitten mahdollisesti on ajatellut, että hallitusvastuu muuttaa meitä ja tuo meidät valtavirtaan, niin sen erehdyksen haluan selväsanaisesti korjata. Hallitusvastuu ei vähääkään muuta meitä tai aatettamme. Ei ole käynnissä mitään oppipolkua, jota pitkin meistä tulee vanhojen puolueiden kaltainen. Meistä ei koskaan tule sitä mitä vastustajamme toivovat, ei hallituksessa eikä oppositiossa. Jos meistä sen vuoksi ei välitetä, niin me emme välitä siitä.

Meidän tulee olla ihanteellisia. Ja siksi sanon, että meidän ainoa liittolaisemme on totuus. Totuus ilman poliittista korrektiutta tai vanhojen valtarakennelmien ylläpitämiseksi sepitettyjä tarinoita. Siksi me emme pyri julkisen mielipiteen luo, vaan julkinen mielipide tulee meidän luoksemme.

Aina kun punavihreät pilvilinnat hajoavat, niiden takaa paljastuu perussuomalainen totuus. Näin on käynyt viime vuosina esimerkiksi euron ja maahanmuuton suhteen. Paljon paheksuntaa herättäneet arviomme ja varoituksemme tulevasta ovat paljastuneet lopulta kaikessa yksikertaisuudessaan… tosiksi.

Niin hyvät ystävät. Eliitin ja niin kutsutun älymystön muotivillitykset katoavat muutaman vuoden välein kuin savu tuuleen. Suurimmatkin poliittiset rakennelmat sortuvat ilman tavallisen kansan tukea, ja siksi Neuvostoliitot ja Eurostoliitot tulevat ja menevät.

Tietyt asiat sen sijaan eivät muutu ja ne ovat meidän politiikkamme peruskivet. Koko ihmiselämän perusta on koti ja perhe. Valtiovallan tehtävä on turvata niiden rauha. Kansalaisen oikeudet ja vapaudet turvaa parhaiten lähellä kansaa oleva demokraattinen hallinto, jossa kansallisvaltio on yhä ylivertainen hallintomalli. Kansakunnan hyvinvointi syntyy yksilön työstä ja yrittämisestä, siis jokaisen kansalaisen ahkeruudesta ja moraalisesta selkärangasta antaa omastaan myös yhteisölle. Tällä tavoin yhteisö voi tarjota jäsenilleen turvaa, koulutusta ja terveydenhuoltoa, ja hädän tullen auttaa jokaista yksilöä hänen tarvitsemallaan tavalla.

Tätä hyvät ystävät, on perussuomalainen populismi. Me luotamme tavalliseen suomalaiseen, hänen kykyynsä kantaa vastuuta ja nauttia vapautta ilman, että byrokraatti, komissaari tai mediamoguli ohjaa hänen jokaista ajatustaan ja askeltaan. Me olemme tavallisten kansalaisten liike tavallisten kansalaisten puolesta. Nyt ja aina.

Kiitos.

SAMPO TERHO