Perussuomalaiset

pe 13.3.2015 Muokattu ti 24.3.2015 08:53

Slunga-Poutsalo Borgin raportista: Potilas kuolee väärällä lääkityksellä

Ruotsin ex-valtiovarainministerin Anders Borgin analyysi sairaan Suomen tilasta on oikea. Suomi on käytännössä konkurssikypsä. Vientimme on romahtanut niin, että vientituloistamme puuttuu 20 – 30 % vuositasolla verrattuna vuoden 2008 tasoon. Vaikka muualla Euroopassa talous on lähtenyt verkalleen kasvamaan, niin suomalaisen teollisuuden tilauskirjat ovat vain ohenneet, toteaa puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo.

– Suomalainen vientiteollisuus on menettänyt kilpailukykynsä. Tähän saakka voimme yhtyä ex-ministeri Borgin diagnoosiin. Mutta teollisuutemme kilpailukykyä ei ole menetetty duunarien palkankorotusten eikä duunareiden liian suurien palkkojen takia. Suomalaisten tehdastyöläisten palkat ovat nousseet vuoden 2008 jälkeen noin 7 %, kun vastaavasti sekä saksalaisten että myös ruotsalaisten ovat nousseet lähes 11 %. Vaikka SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne onkin yhtynyt ex-kollegansa Borgin väitteisiin siitä, että palkankorotukset ovat vieneet teollisuutemme kilpailukyvyn, niin mitkään tilastot eivät tue tätä johtopäätöstä.

– Teollisuutemme kilpailukyvyn on syönyt energiaverojemme ”Suomi-lisä”. Teollisuutemme energiavero on 14-kertainen EU-minitasoon verrattuna. Kotitalouksiemme energiavero on peräti 19-kertainen. Näiden kansallisten viherverojen laskeminen asteittain EU–minimitasolle on oikea lääke, jolla sairas Suomi voidaan kuntouttaa todelliseen iskukykyyn. Kilpailukyvyn palauttaminen vauhdittaisi vientiämme ja parantaisi työllisyyttämme. Tämä marssi olisi huomattavasti lyhempi kuin mitä ex-ministeri Borg yhdessä nykyisen suomalaisen kollegansa Rinteen kanssa esittää.

Perussuomalaiset eivät lähde SDP:n, Keskustan ja Kokoomuksen ajamaan työläisten kurjistamispolitiikkaan mukaan. Palkkojen jäädyttäminen useammaksi vuodeksi palkkojen nollaratkaisuilla vie ostovoiman, syventää lamaa ja heikentää työmotivaatiota. Perussuomalaiset pitävät turmiollisena myös työehtosopimusten yleissitovuuden heikennyspyrkimyksiä, korostaa Riikka Slunga-Poutsalo.

Lisätietoja
Riikka Slunga-Poutsalo
040 505 1660