Perussuomalaiset

ma 9.10.2023 Muokattu ti 31.10.2023 17:23

Turun PS kannanotto Turun kaupungin tuesta Suomen hallituksen vastaiselle toiminnalle

KANNANOTTO

Turun Perussuomalaisten hallitus tuomitsee Turun kaupungin tuen Suomen hallituksen vastaiselle toiminnalle

Turun Perussuomalaiset ry:n hallitus on pöyristynyt tavasta, jolla Turun kaupunki ja Turun Kaupunginteatteri indoktrinoivat turkulaisia nuoria anarkistiseen toimintaan.

Turun kaupunki ja Turun Kaupunginteatteri ovat lanseeranneet nuorten työviikolle ”Teatterin valtaus” -nimisen projektin, jonka retoriikka on suoraan verrannollinen viime viikkoina ympäri Suomea nähtyyn, 1970-luvulta tuttuun äärivasemmistolaiseen toimintaan, jossa julkisia ja yksityisiä rakennuksia vallataan anarkistisin, maamme parlamentaarista järjestelmää ja demokratiaa halveksuvin motiivein.

Turun Perussuomalaisten hallitus katsoo, että Turun kaupunki ei voi julkishallinnollisena instituutiona ja toimijana valita puolia valtakunnanpolitiikassa ja osoittaa harjoittamallaan retoriikalla näin räikeää avointa tukea laitavasemmistolaiselle toiminnalle ja siten osallistua parlamentaarisen järjestelmämme horjuttamiseen.

“Opposition kannattajien toimintatavat ovat viime viikkoina liikkuneet jo muutoinkin yleisesti hyväksyttyjen normien ja laillisuuden rajoilla, eikä Turun kaupungin ole hyväksyttävää käyttää julkisia varoja tai valtaa tällaisen toiminnan tukemiseen viestinnässään”, sanoo yhdistyksen sihteeri Kasper Holtari.

‘Teatterin valtaus’ on projektinimenä mielestäni tarkoitushakuista ja vahingollista retoriikkaa, jossa yllytetään nuoria toimimaan demokratian ja parlamentaarisen järjestelmämme reunaehtojen vastaisesti”, sanoo Turun Perussuomalaisten puheenjohtaja Sami Kesäläinen.

“On äärimmäisen huolestuttavaa, miten julkistaloudelliset instanssit opettavat nuoria glorifioimaan tällaista anarkismin kanssa flirttailevaa toimintaa”, Kesäläinen jatkaa tuohtuneena.

Turun Perussuomalaiset tukee nuorisotyölle suotavien resurssien riittävyyden varmistamista ja näillä toteutettavan toiminnan näkyvyyttä kannustaen nuoria taiteen ja kulttuurin pariin, mutta tämän tulee tapahtua laillisuuden ja yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnallisten normien rajoissa. Tässä kyseisessä tapauksessa taas vasemmalle päin kallellaan olevat kulttuuritoimijat käyttävät nuorten innostusta taiteeseen ja kulttuuriin härkisti hyväkseen tekemällä nuorisostamme itselleen poliittisen lyömäaseen.

“Esityksen nimen valinnan sattumanvaraisuus ”Teatterin valtaus’ sekä viime aikojen tapahtumat ja vasemmiston viha toteutunutta demokratiaa kohtaan huomioiden olisi mielestäni äärimmäisen epätodennäköistä ja siksi Turun Perussuomalaiset pitää Turun kaupungin osallisuutta tällaiseen toimintaan julkisena instituutiona erittäin sopimattomana”, puheenjohtaja Kesäläinen toteaa.

Niin ikään huolestuttavana kehityssuuntana Turun Perussuomalaisten hallitus näkee suomalaisen kulttuurin ja taiteen leimaantumisen ennen kaikkea laitavasemmistolaisten aktivistien ja heidän subjektiivisen agendansa ajamisen temmellyskentäksi, joka on omiaan karkottamaan maksavan yleisön pois taiteen ja kulttuurin perimmäisen luonteen ja siitä saatavien elämysten parista.

Turussa 9.10.2023

Turun Perussuomalaiset ry
Hallitus
Käsityöläiskatu 7a
20100 Turku

Lisätietoja: Sami Kesäläinen, puheenjohtaja, sami.kesalainen@turku.fi