Perussuomalaiset

to 8.2.2024 Muokattu to 8.2.2024 20:33

Turun PS:n hallitus vaatii julkishallinnollisilta tahoilta vastuullisempaa rahankäyttöä

Turun Perussuomalaiset ry:n hallitus vaatii julkishallinnollisilta tahoilta aiempaa avoimempaa toimintaa ja vastuullisempaa julkisen rahan käyttöä.

Yhdistyksen hallitus pitää varoittavana esimerkkinä vastuuttomasta julkisen rahan käytöstä ja huonosta virkamiesvalmistelutyöstä Kupittaa-Turku -kaksoisratahankkeen toteutusta, jonka kustannukset ovat johtaneet kohtuuttomaan kustannustason nousuun. Väyläviraston lisäksi Turun kaupungin johtavilla viranhaltijoilla ja etenkin kaupungin ylimmällä poliittisella johdolla onkin nyt itsekriittisen peiliin katsomisen paikka.

Yhdistyksen hallitus kysyykin nyt julkisesti, miksi yhteisrahoitteisen hankkeen riskejä ei ole tunnistettu jo valmisteluvaiheessa; miten on mahdollista, että Kupittaa-Turku -kaksoisraiteen kustannusten on annettu nyt kolminkertaistua ja miten tämä oltaisiin voitu välttää paremmalla valmistelutyöllä?

Turun Perussuomalaisten hallitus näkee ratahankkeessa yhtymäkohtia kaupunkiimme väkisin ajetun raitiotiehankkeen valmisteluun ja mahdolliseen toteutukseen, jossa vastaavia virheitä ei Turun rakennushankkeet tietäen tultaisi todennäköisesti välttämään.

Turun Perussuomalaisten hallitus vaatiikin, että jatkossa myös raiderakentamisen riskit ja maankäytölliset haasteet on tunnistettava ja niihin on varauduttava huomattavasti paremmin.

Lisätietoja:

Turun Perussuomalaiset ry

Hannu Maja
Puheenjohtaja
Puhelin: 040 681 40 74