Perussuomalaiset

ke 18.5.2016

Valtion omistajaohjauspolitiikka jämäköityy

RYHMÄPUHEENVUORO | Pääministerin ilmoitus valtion omistajaohjauspolitiikasta. Eduskunnassa 17.5.2016, ryhmäpuhujana kansanedustaja Anne Louhelainen (ps).

Hallitus esitteli viime viikolla uuden omistajaohjauspolitiikan linjan, joka on merkittävä parannus entiseen. Aiempaa jämäkämpi omistajaohjaus tulee uuden rakenteen ansiosta olemaan entistä johdonmukaisempaa, vastuullisempaa ja yli vaalikausien kestävää.
Eduskunnan roolia vahvistetaan perustamalla parlamentaarinen neuvottelukunta, joka käsittelee valtion yhtiöomistuksen toimintapolitiikkaa ja omistajaohjauksen toimintaperiaatteita. Samalla lisätään myös omistajaohjauksen läpinäkyvyyttä. Omistajaohjauksessa näytetään myös esimerkkiä yhteiskuntavastuusta ja arvojohtamisesta.

Valtion omistamien yhtiöiden rahallinen arvo on Suomessa poikkeuksellisen suuri, se omistaa arvolla mitattuna eniten yrityksiä kansantuotteeseen verrattuna koko Euroopassa. Yhtiöomaisuustase pitää saada palvelemaan kasvua ja työllisyyttä nykyistä paremmin. Tätä varten perustetaan budjettitalouden ulkopuolella toimiva kehitysyhtiö, jonka alaisuuteen siirretään joukko valtionyrityksiä.
Maamme on edelleen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ja uuden omistajaohjauslinjan kautta saadaan valtionyhtiöt palvelemaan paremmin maamme kasvua ja työllisyyttä. Kantava periaate on se, että yritys ei ole yhteiskunnasta irrallinen yksikkö, vaan pärjää osana yhteiskuntaa sitä paremmin, mitä paremmin ympäröivä yhteiskunta voi.
Kehitysyhtiö vastaa siitä, että yhtiöiden tulouttamat varat pannaan poikimaan ja käytetään jatkossa investointeihin ja uusien yritysten luontiin, ei syömävelan kattamiseen. Kansallisomaisuudella ei enää tilkitä budjettivajetta.

Veroparatiisien ja aggressiivisen verosuunnittelun käyttö nimenomaisesti kielletään ohjelmassa. Verot on maksettava siihen maahan, missä tulos syntyy. Yhtiöt raportoivat maakohtaisesti verojalanjäljestään.
Tämä on perussuomalaisten mielestä keskeinen linjaus, jota tulisi noudattaa yleisemminkin kaikessa yritystoiminnassa.

Toinen erittäin keskeinen linjaus on, että uudistuksessa leikataan ankarasti valtionyritysten johdon bonuksia ja irtisanomiskorvauksia. On tärkeää, että valtionyhtiöt näyttävät näin markkinoille mallia kohtuullisuudesta. Tämän kirjauksen toteutuminen oli perussuomalaisille erittäin tärkeää – suorastaan koko uudistushankkeen elinehto.

Yhtiöiden johtoa kannustetaan jatkossa myös omistamaan työnantajayhtiönsä osakkeita. Näin he osoittavat sitoutumista, uskoa yhtiön kasvuun ja kehitykseen sekä entistä vahvemmin sitoutuvat yrityksen pitkän tähtäimen menestykseen.

Lisäksi eduskuntaryhmämme on tyytyväinen siihen, että nyt tehty uudistus vahvistaa valtion tärkeitä strategisia omistuksia. Huoltovarmuuden kannalta kriittisenä uudistuksena Gasumin ja Fingridin omistusrajat korotetaan 50,1 prosenttiin. Tämä oli perussuomalaisten näkökulmasta yksi tärkeimpiä
omistajaohjauksen pitkän tähtäimen linjauksia. Nykyinen hallitus ei toista edeltäjiensä lyhytnäköisiä virheitä, joista tuskallinen esimerkki oli Fortumin sähköverkkojen myynti Carunalle.
Erityisen tyytyväinen ryhmämme on siitä, että Finnairin sinivalkoiset siivet ovat jatkossakin vankasti valtion omistuksessa. Tällä on myös merkittävä vaikutus siihen, että Finnair pystyy jatkamaan valitsemallaan strategisella linjalla myös tulevaisuudessa.

Pikavoittojen aika on ohi

Viesti on selvä:
Valtion omistuksilla tehtävän lyhytnäköisen rahastuksen aika on ohi. Johdon kohtuuttomien etuuksien aika on ohi. Aggressiivisen verosuunnittelun aika on ohi. Herää suorastaan kysymys, miksi ihmeessä näitä uudistuksia ei tehty jo edellisellä vaalikaudella, kun nykyinen oppositio oli hallituksessa? Sen sijaan edellinen hallitus myi valtion omaisuutta yli kolmella miljardilla, siis rahasti kylmällä yksityistämispolitiikalla, ja hassasi sitten rahat leväperäisellä taloudenpidolla. Tämän uudistuksen myötä myös lyhytnäköisen, valtion omaisuudella politikoinnin aika, on ohi.

Nyt on aika puolustaa rohkeasti suomalaista omistajuutta, luoda kasvualustaa uusille investoinneille ja työpaikoille sekä edistää yhteiskunnan kokonaisetua.

Lisätietoja:
Kansanedustaja Anne Louhelainen
P. 050 512 0428