Perussuomalaiset

ke 18.6.2014

Valtiovarainvaliokunnan perussuomalaiset: Verovelkarekisteristä kärsivät rehelliset yritykset

Tiedotusvälineille 18.6.2014

Perussuomalaisten kansanedustajat Pentti Kettunen, Ville Vähämäki ja Maria Lohela jättivät eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa vastalauseen mietintöön, joka liittyy hallituksen esitykseen niin sanotun verovelkarekisterin perustamisesta.

Hallituksen esityksessä lakia haluttiin muuttaa siten, että jokaisella olisi oikeus saada Verohallinnon ylläpitämästä verovelkarekisteristä tieto YTJ:ään rekisteröidyn yrityksen verovelasta. Valtiovarainvaliokunnan mietinnössä puolestaan esitettiin verovelkamerkinnän alarajaa nostettavaksi 10 000 euroon sekä sitä, ettei rekisteriin merkittäisi verovelkaa, johon on haettu muutosta ja jonka täytäntöönpano on keskeytetty.

Kettunen, Vähämäki ja Lohela katsovat, että valtiovarainvaliokunnan tekemät muutosesitykset olivat oikeansuuntaisia, mutta riittämättömiä. Heidän mukaansa 10 000 euron alaraja veisi verovelkarekisteriin edelleen merkittävän määrän yrityksiä, joiden jatkoedellytykset heikkenisivät rekisterimerkinnän vuoksi

– Rekisterimerkintä ei saa leimata yrityksiä, jotka haluavat toimia nuhteettomasti, tai joilla on tilapäisiä maksuvaikeuksia heistä riippumattomista syistä. Tällainen syy voi olla esimerkiksi asiakkaalta saamatta jääneet maksut, Lohela toteaa.

Verovelkarekisteri määräisi yritysten maksuunpanojärjestyksen. Verottaja olisi käytännössä aina ensimmäinen maksunsaaja, vaikka muitakin velkojia olisi. Perussuomalaisten mukaan tämä marssijärjestys on omiaan haittaamaan myös ulkopuolisten, esimerkiksi samassa alihankintaketjussa olevien yritysten toimintaa.

– Jos yksi yritys joutuu maksamaan ensisijaisesti verovelkansa, ja näin siltä jää maksamatta lasku toiselle yritykselle, on kierre valmis. Koko ketjun saamiset voivat jäädä maksamatta, ja yritykset voivat joutua verorekisteriin. Tämä saattaisi johtaa konkurssiketjuun, Vähämäki sanoo.

Perussuomalaisten mielestä verottajan tulisi tarkastella yhteiskunnan kokonaisvaltaista etua, ja pyrkiä siihen, että edellä mainitun kaltaista konkurssiketjua ei pääsisi muodostumaan.

– Me emme halua kurjistaa entisestään suomalaisen yrittäjän tilannetta. Nyt harmaan talouden torjunnalla perusteltu esitys on aiheuttamassa sen, että eniten kärsivät rehelliset yritykset. Kyseessä on tirkistysrekisteri, joka mahdollistaa sen, että skandaalilehdet pääsevät herkuttelemaan julkaisemalla rekisteritietoja, Kettunen toteaa.

Valtiovarainvaliokunta äänesti tänään perussuomalaisten vastalauseesta. Vastalause hylättiin äänin 12-3.

Lisätietoja:

Ville Vähämäki
puh. 050 512 0196

Pentti Kettunen
puh. 044 029 6681

Maria Lohela
puh. 050 512 0789