Perussuomalaiset

ke 19.3.2014

Vapaakaupalla puhtia talouskasvuun

Tiedotusvälineille 19.3.2014

Pääministerin ilmoitus transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuussopimuksesta
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro
kansanedustaja Kaj Turunen

Perussuomalaiset suhtautuvat käsittelyssä olevaan TTIP-sopimukseen myönteisesti. Kannatamme kaupan esteiden purkamista. TTIP on esimerkki sellaisesta asiakokonaisuudessa, jossa EU:sta on selkeää hyötyä ja lisäarvoa jäsenmaille. Tällainen sopimus on luonnollisesti parempi tehdä EU-tasolla; etenkin kun Lissabonin sopimus siirsi muun muassa investointisuojaan liittyvät sopimusasiat EU:n toimivaltaan. EU on tehnyt aiemmin vapaakauppasopimuksen esimerkiksi Etelä-Korean kanssa. Vastaavasti esimerkiksi Singaporen kanssa tehtävä sopimus on valmistumassa ja Japanin kanssa taas haluttaisiin samanlainen sopimus. Tällaisten kahdenvälisten sopimusten tärkeyttä lisää se, että Balin kokouksessa syntyneestä sovusta huolimatta WTO-neuvottelut ovat edenneet viimeaikoina liian hitaasti.

Globaalin kaupan jättiläiset

TTIP:stä on esitetty arvioita, että se hyödyttäisi EU:n jäsenmaita yhteensä yli 100 miljardilla eurolla vuodessa. Kyse on merkittävästä sopimuksesta. Myös Suomi vientivetoisena maana hyötyisi siitä merkittävästi. USA kun on Suomen 3. tärkein kauppakumppani EU:n ulkopuolella heti Venäjän ja Kiinan jälkeen. Voimaantullessaan TTIP lisäisi vientiä. Isot, globaalit yritykset ovat avainasemassa, mutta pk-yritysten merkitys kasvaa jatkuvasti. Myös niillä on valtavat mahdollisuudet kasvattaa tulostaan.

USA ja EU ovat globaalin kaupan jättejä. Niiden yhteisosuus maailmankaupasta on lähes 50 prosenttia. Unionin kauppa Atlantin toiselle puolelle on kaksi kertaa suurempi kuin vaikkapa Kiinaan. USA:n ja EU:n välillä käydään kauppaa kahden miljardin euron arvosta joka päivä. Uudella vuosituhannella kauppaa käydään perinteisen tavaran lisäksi myös informaatiolla, teknologialla, pääomalla ja palveluilla. Uskon, että kahdella talousjätillä on halua vaikuttaa globaalin kaupan pelisääntöihin ja rakenteisiin. Nyt siihen on vielä hyvät mahdollisuudet.

Ja vaikka TTIP hyödyttää osapuolia molemmin puolen Atlanttia, se on erityisen tärkeä EU:n jäsenmaille. Sopimus on yksi vastaus koko Euroopan kohtaamiin haasteisiin globaalissa taloudessa. Kiina ja Aasia kasvavat. Aasian jätin lisäksi muutkin BRICS-maat ovat jo pitkään haastaneet Eurooppaa, jonka talous yskii väestön ikääntyessä ja eurokriisin pitkittyessä. Yhdysvallat, josta koko globaali talouskriisi alkoi, on selvinnyt ongelmista huomattavasti vanhaa mannerta paremmin. USA:ssa kasvun mahdollisuudet ovat tällä hetkellä paljon paremmat kuin Euroopassa. On selvää, että täällä eurokriisiä on hoidettu huonosti. Suorastaan surkeasti. EU on epäonnistunut kilpailukyvyn parantamisessa.

Taloudellinen näkökulma ei saa jyrätä alleen kaikkea muuta

Selkeistä ja merkittävistä hyödyistä huolimatta EU:n ei kannata syöksyä suin päin uuteen sopimukseen. TTIP:stä neuvoteltaessa on tärkeää, että investointisuoja, työelämän normit ja elintarviketurvallisuus otetaan huomioon. Olennaista on, ettei USA:n ja EU:n eri lähtökohdista lähtevät sääntelyn yhteen sovittaminen johda meillä sääntelylle asetettujen tavoitteiden vesittymiseen. Investointisuoja ei myöskään saa johtaa tilanteisiin, jossa sijoittajat olisivat joissakin tilanteissa vapautettu Suomen lain asettamista velvoitteista. Erityisen tärkeätä Suomen kannalta on, että luonnonvarojen kaupallinen käyttö säilyy kansallisen päätäntävallan piirissä. On varmistettava, ettei taloudellinen näkökulma jyrää alleen kaikkea muuta.

Vapaakauppasopimus herättää monissa kuitenkin pelkoa. Erityisesti ihmisiä mietityttää elintarviketurvallisuus. Moni miettii, saako lähimarketin lihatiskiltä kohta enää mitään muuta kuin yhdysvaltalaista geenimuunneltua nautaa? Euroopassa elintarviketuotantoa valvotaan pellolta pöytään, mutta Yhdysvalloissa tilanne on toinen. Ruoan tuotannon sääntelyssä on Eurooppaan verrattuna kevyempi järjestelmä. Meidän on myös syytä kiinnittää huomiota kaupan avautumisen kannalta erityisen haavoittuvaisiin tuotteisiin kuten vehnään ja lihatuotteisiin.

Neuvottelut sopimuksen tarkasta sisällöstä ovat kesken, joten komission on syytä tiedottaa avoimesti neuvotteluiden etenemisestä kansallisille parlamenteille. Tämän lisäksi ennen sopimuksen allekirjoittamista on kansallisille parlamenteille vielä varattava mahdollisuus lausua sen lopullisesta sisällöstä.

Perussuomalaiset kannattavat TTIP:iä

Suomi tarvitsee vapaakauppaa. Se luo talouskasvua. Vapaakauppa parantaa kilpailua hyödykemarkkinoilla. Sen lisääminen nopeuttaa parhaiden tuotantotapojen ja tuotteiden käyttöönottoa. Muun muassa näistä syistä perussuomalaiset kannattavat USA:n ja EU:n välistä vapaakauppa- ja investointisopimusta. Kaupan esteiden purkaminen on periaatteellinen kysymys. Vapaa kauppa ei ole uhka hyvinvointivaltiolle, vaan edellytys sen säilymiselle.

Lisätietoja:

Kaj Turunen
puh. 050 512 0663