Perussuomalaiset

EU-vaaliohjelman lyhennelmä

a1

EU:sta on rakennettu liittovaltiota pienin askelin. Jäsenmaiden itsenäisyyttä ja riippumattomuutta on nakerrettu pala palalta. Ennen talouskriisiä tämä kielteinen kehitys eteni lähes huomaamatta, mutta euron pelastamisen nimissä yhdentymisen vauhtia on kiihdytetty. Liittovaltion rakentaminen ilman kansalaisten selkeää kansanäänestyksessä annettua tukea ei ole oikea eikä hyväksyttävä menettely. Lue lisää >

a2

Perussuomalaiset on ainoana puolueena ensimmäisestä Kreikan pelastuspaketista saakka johdonmukaisesti vastustanut tukipakettipolitiikkaa. Kieltäydymme linjamme ja EU:n perussopimusten mukaisesti takaamasta tai maksamasta toisten euromaiden lainoja suomalaisen veronmaksajan varoilla. Kaikkien muiden eduskuntapuolueiden vuorollaan ajama tukilinja on sitonut Suomen pahimmillaan jopa kymmenien miljardien takausvastuisiin. Lue lisää >

a3

Eurokriisi on karulla tavalla osoittanut euron ongelmat. Omasta valuutasta ja rahapolitiikasta luopuminen on useimmille euromaille ollut paljon suurempi menetys kuin euron usein epäselvät hyödyt. Euro on jäsenmaiden nykykokoonpanolla toimimaton valuutta, joten nykyisen kaltaisia kriisejä tultaneen kohtaamaan tulevaisuudessakin. Eurojärjestelmään viime vuosina tehdyt korjausyritykset ovat joissakin tapauksissa jopa pahentaneet tilannetta. Erityisesti tukipakettipolitiikka on yhtä moraalitonta kuin epäonnistunuttakin. Lue lisää >

a4

Perussuomalaiset on kansainvälisesti verkostoitunut puolue, joka arvostaa ja kunnioittaa Eurooppaa. On siksi tärkeää kysyä, tekeekö nykymuotoinen Euroopan unioni Euroopan paremmaksi paikaksi kansalaiselle elää tai yritysmaailmalle toimia? EU ei omista Euroopan ideaa, eikä EU:n kritisointi ole kansainvälisyyden tai eurooppalaisuuden vastustamista. Lue lisää >

a5

Perussuomalaiset haluavat nähdä Suomen maaseudun sekä elinvoimaisena että monimuotoisena myös tulevaisuudessa. Maaseutu on maamme turva ja voimavara. Suomalainen arvostaa maaseutua sekä puhdasta, kotimaista ruokaa. Siksi puhdas suomalainen luonto ja maataloustuotanto on turvattava. Lue lisää >

a6

EU:n tulee kaikin keinoin pitää kiinni teollisuutensa kilpailukyvystä. EU-maat tarvitsevat teollisuuden työpaikkoja noustakseen talouskriisistä ja turvatakseen hyvinvointinsa. Kilpailukykyinen teollisuus edellyttää kilpailukykyistä energian hintaa. EU:n on myös pyrittävä kohottamaan energiaomavaraisuuttaan. Perussuomalaiset tukevat EU:n tieteellisiä hankkeita uusien markkinaehtoisesti toimivien energian tuotantomuotojen löytämiseksi. Puollamme myös kotimaisten energialähteidemme hyödyntämistä. Lue lisää >

a7

Perussuomalaiset haluavat EU:ssa vaikuttaa maahanmuuttorutiineihin liittyvän byrokratian selkeyttämiseksi. Käsittelyajat on saatava nykyistä lyhyemmiksi. Kannatamme Dublin-asetusta, joka ehkäisee turvapaikkaturismia ja muita vastaavia toimenpiteitä. Edellytämme, ettei Dublin-menettelystä luovuta missään jäsenmaassa edes talouskriisin varjolla. Haluamme kehittää edelleen Frontexin toimintaa, joka tukee laittoman maahanmuuton kanssa ongelmiin joutuneiden jäsenmaiden rajavalvontaviranomaisia. Lue lisää >

a8

Perussuomalaiset näkevät rajavalvonnan olevan keskeinen osa yhteiskunnan ja kansalaisten turvallisuutta. EU:n on varmistettava korkeatasoisen rajavalvonnan säilyminen kaikilla unionin ulkorajoilla. Turvapaikkaväärinkäytösten estämiseen luotua Eurodac-sormenjälkitiedostojen vertailujärjestelmää on edelleen kehitettävä. Eurodac-järjestelmä paljastaa, jos sama henkilö on hakenut turvapaikkaa monesta maasta. Ohjelman avulla EU:n jäsenvaltiot voivat selvittää, ovatko jossakin EU-maassa laittomasti oleskelevat henkilöt hakeneet turvapaikkaa EU:n alueelta. Lue lisää >

a9

EU:lta odotetaan aika ajoin perusteetta, että se kykenisi ratkaisemaan jäsenmaiden sosiaaliset ongelmat. Unionilla ei ole varoja eikä edellytyksiä kehittää itselleen käytännöllistä sosiaalista ulottuvuutta. EU:n budjetti on 150,9 miljardia euroa (2013), eikä sitä tule kasvattaa. Mielekkään yhteiseurooppalaisen sosiaaliturvan kehittäminen edellyttäisi myös verotuksen yhtenäistämistä. Tämä on käytännössä mahdotonta. Lisäksi useimpien muiden jäsenmaiden sosiaaliturvan käytännöt ovat perustavalla tavalla poikkeavia suomalaisista. Näiden järjestelmien yhteensovittaminen ei onnistu toimivasti. Lue lisää >

a10

Terveydenhuolto on perussuomalaisten mielestä kansallinen asia, eikä terveyspalveluista pidä tehdä sisämarkkinakysymystä. Muiden Euroopan unionin jäsenmaiden käytännöt eivät terveyspalveluiden osalta sovi harvaan asuttuun Suomeen. Mahdollisiin terveydenhoitopalveluja koskeviin sisämarkkinasäädöksiin on tarvittaessa haettava kansallisia poikkeuksia. Perussuomalaiset kannattavat Nizzan sopimusta (2003) siltä osin, kun siinä päätettiin jättää sosiaali- ja terveyspalveluiden kauppa yhteisön jakamattoman toimivallan ulkopuolelle. Lue lisää >

a11

EU:n keskeisimpiä painopisteitä tulee olla veroparatiisien bisnesetiikan palauttaminen kestävälle pohjalle. Perussuomalaiset näkevät tämän esimerkkinä tavoitteesta, johon nimenomaisesti tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä ja jossa EU voi siten olla hyödyllinen. Lue lisää >


PS-VAALISIVUT
Perussuomalaiset eurovaaliehdokkaat
Tietoa vaaleista
Eurovaaliohjelma
Vaalimateriaalia
Ehdokkaat kentällä