Perussuomalaiset

PS:n eduskuntaryhmä hakee ryhmäkansliaan kahta talousasiantuntijaa

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä hakee ryhmäkansliaan kahta talousasiantuntijaa. Tehtävä on vaativa asiantuntijatyö, johon kuuluvat erityisesti valtiovarain-, talous- ja tarkastusvaliokunnan asioiden käsittely yhdessä kansanedustajiemme kanssa.

Tehtävään vaaditaan talous- tai kauppatieteiden maisterin tai kandidaatin tutkintoa tai pitkälle edenneitä opintoja. Kokemus lainsäädäntö- ja eduskuntatyöstä katsotaan eduksi. Perehtyneisyyttä taloustieteisiin, Suomen kansantalouteen, suomalaiseen yritys- ja työelämään sekä EU-kehitykseen talouden osalta katsotaan tarpeelliseksi. Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös hyviä tiedonhankinta- ja analysointitaitoja, kykyä omaksua nopeasti suuria kokonaisuuksia ja erottaa niistä olennainen tieto, kykyä tuottaa sujuvasti laadukkaita kirjallisia raportteja, yhteenvetoja ja analyysejä sekä tavanomaisia tietojenkäsittelyvalmiuksia. Lisäksi työ edellyttää kykyä sekä itsenäiseen työhön että yhteistyöhön erilaisten henkilöiden ja tahojen kanssa. Kielitaitovaatimuksena on erinomainen suomen kielen sekä hyvä englannin kielen taito. Muu kielitaito on eduksi.

Poliittisen järjestelmän tunteminen, perussuomalainen arvomaailma ja ymmärrys puolueen ohjelmista ja kannoista sekä hyvä stressin- ja paineensietokyky ovat työssä välttämättömiä.

Pohjapalkka on 3800 euroa kuussa, jonka päälle tulee mahdollinen kokemus- ja suoriutumislisä, riippuen työkokemuksesta sekä osoitetusta osaamisesta ja sopivuudesta tehtävään. Tehtävän kesto on 1.7.2023-31.5.2027. Koeaika on kuusi kuukautta. Tehtävänkuvaa tarkistetaan ja täsmennetään syksyllä 2023 ryhmäkanslian uuden pääsihteerin kanssa.

Valittavasta henkilöstä tehdään turvallisuusselvitys. Jättämällä hakemuksesi, annat suostumuksesi selvitykselle.

Hakemukset pyydetään toimittamaan 13.6.2023 mennessä sähköpostilla osoitteeseen antti.valpas@eduskunta.fi

Lisätietoja tehtävästä antavat:

Eduskuntaryhmän pj. Lulu Ranne lulu.ranne@eduskunta.fi p.040-586 4644

Eduskuntaryhmän pääsihteeri Antti Valpas antti.valpas@eduskunta.fi p. 050-574 1886