Perussuomalaiset

Tietoa vaaleista

Tietoa vaaleista

Euroopan parlamentin jäsenten vaalit toimitetaan kaikissa EU:n jäsenvaltiossa vuonna 2014. Vaalien toimittamisajanjakso on 22.-25.5.2014, jona aikana kukin jäsenvaltio järjestää vaalit oman kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa. Ennakkoäänestys kotimaassa järjestetään keskiviikosta tiistaihin 14.- 20. 5. ja ulkomailla keskiviikosta lauantaihin 14.-17.5.2014.

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 25.5.2014.

Vaaleissa valitaan yhteensä 751 jäsentä Euroopan parlamenttiin 28 jäsenvaltiosta. Suomesta valitaan 13 parlamentin jäsentä. Perussuomalaiset asettaa 20 eurovaaliehdokasta, vaalipiirinä toimii koko Suomi.

 

Miksi osallistuminen on niin tärkeää?

Vaalikoordinaattori Pekka M. Sinisalo kertoo:

mekka-m-sinisaloMiksi nämä vaalit ovat erityisen tärkeät? Niin tärkeät, että komission puheenjohtaja Barroso puhuu kohtalon vaaleista. Nyt Suomella ja erityisesti meillä perussuomalaisilla on aito ja ainutlaatuinen tilaisuus vaikuttaa koko Euroopan poliittiseen päätöksentekoon. Tätä Euroopassa seurataan joko hyvillään tai huolestuneena, riippuen siitä miten hurahtanut seuraaja on EU:n liittovaltio ja tukipolitiikkahulluuteen. Muut puolueet voivat asettaa ehdolle ministereitä, komissaareja tai julkkiksia. Se kertoo ainoastaan heidän epätoivostaan, sillä vanhat puolueet tietävät, että me olemme ainoa todellinen ja uskottava vaihtoehto.

Muut puolueet ovat päätöksillään vieneet meidät tälle tielle, jonka päässä on itsenäisyyden menetys. Seisomme viimeisellä rannalla. Viiden vuoden päästä on jo liian myöhäistä korjata tilanne Suomen eduksi. Me olemme näissä vaaleissa ainoa oppositiopuolue, jota äänestämällä saat aikaan muutoksen. Peli kovenee, EU-vaalit lähenee. Me olemme aito kansanpuolue ja sen tulemme vaaleissa näyttämään. Nyt ei ole mahdollista protestoida ja jäädä kotiin. Äänestä, niin äänesi kuullaan!

Terveisin,

Pekka M. Sinisalo
Vaalikoordinaattori


Vaalipäällikkö Ossi Sandvikin terveiset

Ossi_SandvikPerussuomalaiset haastavat EU-vaaleissa kaikki vanhat puolueet tarjoamalla kansalaismie­lipiteelle vankan vaihtoehdon. Perussuomalaisten hyvä vaaliohjelma ja laadukas ehdokaskaarti kiin­nostavat äänestäjiä kaikkialla. Palaute on positii­vista ja puolueelle ennakoidaan hyvää menestystä. Hyvinkin mahdollista, jos saadaan kansalta riittä­vän paljon ääniä. Ja miksi ei saataisi.

Perussuomalaiset vastustaa tukipakette­ja. Linja eurokriisin hoidossa on ollut kaiken aikaa oikea ja johdonmukainen. Asetelmana on perus­suomalaiset vastaan tukipakettipuolueet: piikki on joko kiinni tai auki. Asia on iso ja nyt siihen voi vaikuttaa äänestämällä. Äänestämättä jättäminen ei ole protesti nykymenolle, se on hiljainen hyväk­syntä nykyiselle EU-tukipakettipolitiikalle.

Perusuomalaisten tavoite on vähemmän, mutta parempaa EU:ta. Liittovaltiokehitys on tor­juttava ja jäsenmaiden itsemääräämisoikeus taat­tava. Talousyhteistyötä on edelleen kehitettävä ja EU:n demokraattisuutta vahvistettava. Nämä ovat pääperiaatteita vaaliohjelmastamme jonka koko sisältö on huomionarvoinen.
Vaalit voitetaan kovalla työllä

Tavoitteenamme on kolme paikkaa kol­mestatoista Suomelle kuuluvasta parlamenttipai­kasta. Se onnistuu kun teemme vaalityön hyvin ja saamme EU-kriittiset äänestäjät vaaliuurnille. EU-kriittisyys kanavoituu ja näkyy vain perussuo­malaisten kautta.

Näiden vaalien eteen puolue on resursoinut ja panostanut aiempaa vahvemmin. Sillä on var­masti myönteinen vaikutus, silti käytännön kova ja hellittämätön vaalityö kentällä on ratkaisevaa. Siinä olemmekin parhaimmillamme. Sanotaan, että perussuomalaiset on Suomen paras toripuo­lue. Näytetään, että puheille on katetta. Tehdään työ yhdessä, kukin voimiensa ja mahdollisuuksi­ensa mukaan. Kaikkia tarvitaan. Yksin emme pär­jää, mutta yhdessä saamme kelpo tuloksen aikaan ja samalla kunnon pohjat eduskuntavaaleihin.
Jos et äänestä, sinua ei lasketa

EU vaikuttaa meidän kaikkien jokapäiväiseen elä­määmme. Äänestämällä vaaleissa vaikutetaan sii­hen keitä valitaan päättäjiksi EU:n parlamenttiin. Hallituksenkin politiikka joutuu vaaleissa punta­riin, koska EU-politiikka on myös sisäpolitiikkaa ja EU-vaalit ovat äänestäjille oiva mahdollisuus näpäyttää hallitusta. Äänestämiseen ei kulu paljoa aikaa ja sen voi tehdä jo ennakkoon.

Ossi Sandvik
Vaalipäällikkö


PS-VAALISIVUT
Perussuomalaiset eurovaaliehdokkaat
Tietoa vaaleista
Eurovaaliohjelma
Vaalimateriaalia
Ehdokkaat kentällä