Perussuomalaiset

Tietosuojaseloste alustava ilmoittautuminen, aluevaalit 2021-2022

Alustava ilmoittautuminen -rekisterin tietosuojaseloste

1. Yleiset tiedot
Rekisterinpitäjä:
Perussuomalaiset rp
Iso Roobertinkatu 4
00120 Helsinki
Puh. 0207 430 800

Yhteyshenkilö:
Tiina Sivonen
hallinto@perussuomalaiset.fi
0400 917 354

Rekisterin nimi:
Alustava ilmoittautuminen -rekisteri

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Alustava ilmoittautuminen -rekisteri toimii Perussuomalaisten yhteydenottokanavana. Rekisteröityjä ovat henkilöt, jotka ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa Perussuomalaisten aluevaaliehdokkuudesta. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita on rekisteröityjen oma suostumus ja henkilötietojen käyttötarkoitus on aluevaaliehdokkuuteen liittyvä yhteydenpito.

3. Rekisterin tietosisältö
Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään web-lomakkeella.
Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoja:
– henkilön etunimi ja sukunimi ja yhteystiedot: puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika (henkilötunnuksen alkuosa), kotikunta sekä hyvinvointialue, johon henkilö pyrkii ehdolle, ja onko henkilö Perussuomalaisten jäsen tai hakenut jäsenyyttä.

4. Tietojen luovuttaminen
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Puolue luovuttaa tietoja Alustava ilmoittautuminen -rekisteristä puolueen piiriyhdistyksille. Piirijärjestöt ovat puolueen virallisia yhteisöjäseniä. Edellä mainitut jäsenyhdistykset muodostavat yhdessä puolueen. Piirijärjestöt voivat olla tarvittaessa yhteydessä paikallisyhdistykseen, jonka kotikunnassa ehdokas asuu (verotuskunta).

5. Rekisterin suojaus
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti, ja kaikkia henkilötietojen käsittelijöitä sitoo salassapitovelvollisuus.
Käytämme seuraavia suojatoimia henkilötietojen käsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi:
– Digitaaliseen aineistoon pääsy edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmät on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.
– Pääsy tietoihin ja oikeus niiden käyttöön on vain tietyillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, joiden työnkuvaan kuuluu ehdokkuudesta kiinnostuneiden henkilöiden tietojen käsittely.
– Henkilötietojen käsittelyyn oikeutetut työntekijät on ohjeistettu toimimaan oikein tietosuoja-asioissa.
– Mahdollinen paperinen aineisto säilytetään huolellisesti ja hävitetään tietoturvallisesti sen jälkeen, kun tiedot on siirretty sähköisiin järjestelmiin.
– Digitaalisesta aineistosta otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.