Perussuomalaiset

ti 22.8.2017 Muokattu ti 22.8.2017 15:17

Perussuomalainen perhepolitiikka: suuntaviivoja ja uusia avauksia

Perussuomalaisten uusi perhepoliittinen paketti tarjoaa vaihtoehtoisen mallin perhevapaiden uudistamiseen, päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen sekä esittää uusia raikkaita ideoita esimerkiksi vanhempien eläkekertymän jakamiseen sekä lapsilisään. Perussuomalaisille lapsen ja perheen etu on tärkein – siksi perhepolitiikkakin on ennen muuta perhepolitiikkaa, ei huonoa työllisyyspolitiikkaa, väkinäistä tasa-arvopolitiikkaa tai perheitä tehokkuuden nimissä kepittävää sosiaalipolitiikkaa.

Tiedote, julkaisuvapaa 22.8. klo 15:00.

Perussuomalaisessa perhepolitiikassa uudistetaan perhevapaita ja säilytetään päivähoito maksullisena

Perussuomalaiset julkaisee eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Hyvinkäällä puolueen perhepoliittisen paketin, joka korostaa perheen roolia ja vastuuta sekä valinnanvapautta. Paketissa esitetään perussuomalainen vaihtoehto perhevapaiden uudistamiseksi sekä perustellaan, miksi tulevaisuudenkaan päivähoidon ei tule olla kaikille maksutonta. Julkaisussa tarkastellaan esillä olleita väitteitä niin äitien työllisyydestä kuin vanhempien tasa-arvosta sekä esitetään perussuomalainen näkökulma lasten ja perheiden elämään, yhteiskunnan kokonaisetua unohtamatta.

Perussuomalainen perhevapaamalli perustuu pidennettyyn ansiosidonnaiseen vanhempainvapaaseen ja porrastetusti tuettuun hoitovapaaseen. Sekä äidin että isän vapaiden kesto on kumpikin 3 kuukautta ja vanhempainvapaa, jonka perheet voivat halutessaan jakaa, 9 kuukautta (3+9+3-malli). Pidennetyn vanhempainvapaan hyödyt ovat moninaiset.

Hoitovapaan ensimmäiset 10 kuukautta ovat mallissa paremmin tuettuja kuin nyt. Korotettu tuki päättyy lapsen ollessa noin 2-vuotias. Hoitovapaata on kuitenkin mahdollista jatkaa 3-vuotiaaksi asti. Yli 3-vuotiaista sisaruksista ei ehdotuksessa makseta hoitorahaa.

Pidennetty vanhempainvapaa vaikuttaa ensisijaisesti työnantajien ja -tekijöiden vakuutusperusteisiin maksuihin. Toisaalta hoitovapaauudistuksen kustannusvaikutukset jäisivät maltillisiksi. Perussuomalaiset myös muistuttaa, että useiden puolueiden ehdottama maksuton päivähoito tulisi huomattavasti kalliimmaksi. Perhepolitiikan hätäinen uudistaminen ilman kokonaisnäkemystä ei ole kannattavaa.

Perussuomalaiseen perhevapaamalliin kuuluu myös erilaisia joustoja, jotka entisestään lisäävät vanhempien valinnanvapautta. Toisaalta puolue korostaa, että ”joustot” eivät saa tarkoittaa, että lapsen pitäisi siirtyä liian pienenä kodin ulkopuolelle. Vastaavasti puolue ei näe mielekkäänä, että äiti siirtyy hoitovapaalta työttömäksi siksi, että tämän uskotaan kannustavan häntä tai lisäävän tasa-arvoa. Huono perhepolitiikka ei ole hyvää työllisyyspolitiikkaa, perussuomalaiset muistuttaa. Perhevapaaehdotus ottaa kuitenkin huomioon myös kannustinongelmia.

Perhevapaamallin ja varhaiskasvatuslinjausten lisäksi julkaisussa otetaan esiin myös lapsilisään tehtävät uudistukset sekä ajatus siitä, että vanhempien eläkekertymä lastenhoidon ajalta (esimerkiksi 2 vuotta) jaettaisiin kokonaisuudessaan kahtia. Tämä auttaisi korjaamaan äitien eläkevajetta sekä tukisi perussuomalaisten kannattamaa perheen yhteistä vastuunkantoa.

Perussuomalainen perhepolitiikka: suuntaviivoja ja uusia avauksia julkaistaan puolueen sivuilla tiistaina, 22. elokuuta, noin kello 15:00.

Lisätietoja: Poliittinen suunnittelija Riikka Purra (040 547 7703, riikka.purra@perussuomalaiset.fi)