Perussuomalaiset

Tukiyhdistyksen perustaminen

Miksi tukiyhdistys kannattaa rekisteröidä?

Ehdokkaan taakse perustettu rekisteröity tukiyhdistys tulee kyseeseen esimerkiksi siinä tapauksessa, kun on tarkoitus kerätä vaalitukea ehdokkaalle perinteisten pienlahjoitusten lisäksi myös esimerkiksi tuotemyynnillä, seminaarilipuilla, arpajaisilla tai muilla vastikkeellisilla keräystoimilla.

Rekisteröity tukiyhdistys tarvitaan myös siinä tapauksessa, että aiot käyttää erilaisia varainkeruusovelluksia (MobilePay, Paytrail) kampanjalahjoitusten keräämiseen.

Rekisteröinnin myötä tukiyhdistys saa oman Y-tunnuksen ja sen myötä yhdistyksestä tulee oikeustoimikelpoinen toimija, jonka kanssa yritykset voivat tehdä muun muassa sopimuksia ja käydä kauppaa.

Millä tavalla rekisteröity yhdistys eroaa rekisteröimättömästä?

Rekisteröidyn yhdistyksen nimen perässä käytetään lyhennettä ”ry”. Rekisteröimätön yhdistys on taasen vapaamuotoisempi ryhmä, joka ei ole tehnyt ilmoitusta yhdistysrekisteriin. Rekisteröimätön yhdistys ei ole oikeuskelpoinen, vaan sen sopimuksista vastaavat allekirjoittaneet henkilöt itse.

Ehdokkaan rekisteröidyn tai rekisteröimättömän tukiyhdistyksen perustaminen on helppoa. Alla askeleet, joita seuraamalla onnistut varmasti.

Askel 1: järjestä suunnittelu- ja perustamiskokous

Tarvitsette hallitukseen ainakin kolme jäsentä:

  • puheenjohtaja,
  • varapuheenjohtaja (=kampanjapäällikkö),
  • rahastonhoitaja/taloudenhoitaja/sihteeri.

Ensin yhdistys tarvitsee nimen esimerkiksi ehdokkaan “etunimi sukunimi tykiyhdistys” ja jos tukiyhdistys on tarkoitus rekisteröidä, se tarvitsee myös yhdistyslain mukaiset säännöt (mallisäännöt löytyvät sivun alaosasta). Katso lisäksi Patentti- ja rekisterihallituksen sivulta rekisteröidyn yhdistyksen perustamisohje sekä lomakkeet.

Askel 2: tee rekisteröinti-ilmoitus PRH:lle

Kun yhdistyksen perustamiskirja on luotu ja sillä on riittävä hallitus, voit rekisteröidä yhdistyksen patentti- ja rekisterihallitukseen. Kun rekisteröinti on valmistunut, tukiyhdistyksen nimen perään tulee silloin ry eli rekisteröity yhdistys. Suosittelemme tukiyhdistyksen rekisteröintiä, sillä rekisteröinti (Y-tunnus) mahdollistaa paremmin muun muassa erillaisten varainkeruusovellusten käyttämisten ehdokkaan vaalikampanjointiin.

Huom! Kun yhdistys halutaan saada merkityksi yhdistysrekisteriin, yhdistyksen täytyy tehdä perustamisilmoitus PRH:lle. Tee perustamisilmoitus netissä yhdistysrekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Voit tehdä ilmoituksen netissä joko ohjatusti tai liittämällä ilmoitukseen yhdistyksen tekemät säännöt. Ohjatussa perustamisilmoituksessa asiointipalvelu luo säännöt tekemiesi valintojen pohjalta. Ohjattu perustamisilmoitus on edullisin ja nopein tapa rekisteröidä yhdistys. Ohjatun perustamisilmoituksen käsittelymaksu on 50 euroa.

Lue PRH:n sivuilta lisää >>

Askel 3: pidä kokoukset, tee pöytäkirjat, mieti varainkeruu ja kirjanpito, avaa pankkitili

Kun yhdistys on rekisteröity PRH:lle, sillä on nimi, hallitus, Y-tunnus ja säännöt: voitte kutsua yhdistyksen koolle sekä pitää sääntömääräiset kokoukset, tehdä niistä pöytäkirjat ja miettiä varainkeruun sekä kirjanpidon järjestämistä.

Yhdistyksen perustamisen yhteydessä käsitellään myös yhdistyksen taloutta ja yksinkertaisen kirjanpidon pitämistä asianmukaisesti. Jos yhdistys avaa tilin pankkiin, sitä varten täytyy olla valmiina liitteeksi kokouspöytäkirja siitä, että tili on päätetty avata, ja kuka on valtuutettu asiaa hoitamaan (rahaston/taloudenhoitaja).

Tukiyhdistykselle pankkitili – lue lisää täältä >>

Kysymyksiä ja vastauksia:

Mikä on rekisteröimätön tukiyhdistys ja miten se eroaa rekisteröidystä tukiyhdistyksestä?

Rekisteröimätön tukiyhdistys on henkilöistä koostuva yhteenliittymä = tukiyhteisö/tukiryhmä/tukitiimi, joka voidaan perustaa suullisin sopimuksin tai kuten rekisteröity yhdistys, jolloin:

  • pidetään perustamiskokous, josta tehdään pöytäkirja/muistio,
  • valitaan hallitus/vastuuhenkilöt ja rahaston/taloudenhoitaja (puheenjohtajana voi toimia ehdokas),
  • laaditaan säännöt ja sovitaan kokouskäytännöstä.

Päätöksen tukiyhdistyksen perustamistavasta tekee sen perustajat (suullinen/kirjallinen). Rekisteröimättömälle yhdistykselle/tukiyhteisölle/tukiryhmälle/tukitiimille ei tehdä virallista rekisteröintiä PRH:lle, eikä yhdistys saa omaa Y-tunnusta.

Rekisteröimättömän yhdistyksen perustamista tai toimintaa ei säädellä, eikä se mitä hallitus tai yksittäinen jäsen tekee yhdistyksen nimissä, sido muita jäseniä, vaan vastuun toiminnasta kantaa aina taho, joka on mukana toiminnassa, ja joka aiheuttaa vastuun muodostumisen.

Mitä yhdistyksen rekisteröinti tarkoittaa?

Rekisteröinti tarkoittaa yhdistyksen merkitsemistä PRH:lle, jonka yhdistysrekisteri on julkinen ja se sisältää perustiedot kaikista Suomessa rekisteröidyistä yhdistyksistä. Rekisteröiminen tehdään lomakkeella, jota kutsutaan perusilmoitukseksi. Jos yhdistyksen hallitus on rekisteröity yhdistysrekisteriin, tulee aina myös tehdä muutosilmoitus PRH:lle, kun hallituksen kokoonpanossa tapahtuu muutoksia.

Pitääkö rekisteröidyllä yhdistyksellä olla hallitus?

Yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä. Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.

Voiko rekisteröidyllä ja/tai rekisteröimättömällä yhdistyksellä olla pankkitili?

Kyllä ja se on myös suositeltavaa. Molemmilla yhdistysmuodoilla voi olla pankkitili sekä muita pankkipalveluita, joiden käytöstä vastaavat yhdistyksen hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt. Rekisteröimättömän yhdistyksen pankkitili on aina jonkun henkilön nimelle/tiedoilla avattu tili (esimerkiksi taloudenhoitajan).

Ehdokkaan tukiyhdistyksen pankkitilin tilinkäyttöoikeus on aina selvyyden vuoksi syytä antaa vaalipäällikölle ja/tai taloudenhoitajalle, ei ehdokkaalle. Vaalirahaa ei tule ohjata ehdokkaan henkilökohtaiselle tilille, koska tällöin lahjoitus tulkitaan verotuksessa ehdokkaan saamaksi veronalaiseksi lahjaksi.

Minulla on jo edellisissä vaaleissa perustettu rekisteröity tukiyhdistys, jolla myös pankkitili, voinko käyttää tätä yhdistystä?

Totta kai, mikäli yhdistyksen hallituksessa tai vastuuhenkilöissä on tullut muutoksia, niin teet vain näihin tarvittavat muutosilmoitukset. Tämän jälkeen voitte järjestäytyä, laittaa asiakirjat ja talousasiat ajan tasalle sekä polkaista vaalitoiminnan käyntiin entiseen tapaan!

Mitä tarkoittaa ehdokkaan vaalikeräys?

Vaalikeräyksellä tarkoitetaan rahankeräystä, joka järjestetään yleisissä vaaleissa ehdokkaana olevan henkilön hyväksi. Vaalikeräyksen järjestäminen on sallittua ilman rahankeräyslupaa tai pienkeräysilmoitusta, silloin kun tietyt laissa säädetyt edellytykset täyttyvät:

  • Vaalikeräys järjestetään yleisissä vaaleissa ehdokkaana olevan hyväksi.
  • Kerätyt varat käytetään vaalikampanjan kulujen kattamiseen.
  • Keräyksen järjestäjä on joko puolueyhdistys tai yksinomaan ehdokkaan hyväksi toimiva yhdistys.
  • Keräys järjestetään kampanja-aikana, joka alkaa kuusi kuukautta ennen vaalipäivää ja päättyy kaksi viikkoa vaalipäivän jälkeen.

Huom! Vaalirahoituslain mukainen kampanja-aika on eduskuntavaaleissa 2.10.2022-16.4.2023 eli kampanja-aika alkaa aikaisintaan 6 kuukautta ennen vaalipäivää ja päättyy viimeistään 2 viikkoa vaalipäivän jälkeen. Jos ehdokkaan mainoksia ja esitteitä on suunniteltu tai painatettu/maksettu ennen kampanja-aikaa mutta ne jaetaan kampanja-aikana, kuuluvat näiden kulut ehdokkaan kampanjaan. Vaalituen vastaanottamista ei ole sidottu kampanja-aikaan, vaan tukea voi vastaanottaa käytännössä myös vaalien välillä. Sen sijaan julkisen rahankeräyksen saa ilman rahankeräyslupaa järjestää vain ja ainoastaan vaalikampanja-aikana.

Vaalikeräyksen voi siis järjestää sellaisen ehdokkaan hyväksi, joka on ehdolla eduskuntavaaleissa, kunnallisvaaleissa, presidentinvaaleissa tai europarlamenttivaaleissa. Vaalikeräyksellä saa kerätä rahaa ainoastaan ehdokkaan vaalikampanjan kulujen kattamista varten.

Lue lisää rahankeräysluvista ja vaalikeräyksestä Poliisin sivuilta >>

Lue täältä Verottajan ohjeet vaalikeräykseen liittyen >>

Lue täältä lisää vaalikeräyksestä ja pienkeräyksestä >>


Mallipohjat ja linkit:

Rekisteröidyn tukiyhdistyksen mallisäännöt pohja (PDF) >>

Rekisteröimättömän yhdistyksen tilin avaus (Nordea ohje) >>

Ohjeet rekisteröidyn yhdistyksen pankkiasiointiin (OP ohje) >>

Avaa tili rekisteröimättömälle yhteisölle (OP ohje) >>

Yhdistyksen hallituksen pöytäkirjan mallipohja (OP) >>