Perussuomalaiset

Pankkitili kampanjalle

Vaalikampanjan rahaliikenne on huolehdittava siten, ettei tule mitään epäselvyyttä siitä, mitkä tulot ja menot ovat aiheutuneet vaaleista. On tärkeää muistaa, että ehdokkaalla itsellään on päätösvalta ja vastuu kampanjastaan ja sen rahoituksesta sekä siihen liittyvistä velvoitteista.

Jokaisella kampanjalla on syytä olla oma, erillinen kampanjatili. Kampanjatilin kautta hoidetaan kaikki kampanjan tulo- ja menoliikenne; sinne ohjataan lahjoitukset ja sieltä maksetaan vaalilaskut.

Verottajan näkemys

Kampanjatilin ollessa ehdokkaan nimissä verottaja tulkitsee kampanjan osaksi ehdokkaan yksityistaloutta ja saadut lahjoitukset ovat tällöin lahjaveron alaisia. Silloin yksi henkilö voi lahjoittaa enintään 5 000 euroa kolmen vuoden sisällä ilman, että niistä maksetaan lahjavero.

Vastikkeellinen varainhankinta voidaan lisäksi tulkita elinkeinon harjoittamiseksi, josta täytyy maksaa verot.

Kampanjatilin ollessa tukiryhmän (esimerkiksi kampanjapäällikön) nimissä, verottaja tulkitsee kampanjan yleishyödylliseksi yhteisöksi, joka on vapaa lahja- ja tuloverosta.

Jäikö sinulle kysyttävää pankkitileihin liittyvää? Ota yhteyttä vaalit@nullperussuomalaiset.fi