Perussuomalaiset

ke 24.3.2021 Muokattu ke 24.3.2021 16:48

Arja Juvonen: PS-ehdokkaat mukana Tehyn valtuustovaalissa

TIEDOTE

22.3.2021

Perussuomalaiset tehyläiset laittoivat tuulemaan ja perustivat nyt ensimmäistä kertaa Tehyn valtuustovaaleissa oman vaalilistan, Perusasioiden puolesta – perussuomalaiset tehyläiset, iloitsee kansanedustaja, geronomi (AMK) ja Tehyn vaalien vaaliasiamies, Arja Juvonen.

Tutustu PS-ehdokkaisiin ja äänestä Tehyn valtuustovaaleissa 29.3.-21.4.2021

Ehdokkaita listalla on kaksikymmentä ympäri Suomen, joihin voit tustua Perussuomalaisten Peruspuurtajat ry:n nettisivuilla.

Ehdokkaana on pitkän työuran sosiaali- ja terveysalalla tehneitä osaajia, joilla on monipuolista kokemusta ja hoitoalan tuntemusta. Ensin oli vain yksi ehdokas, sitten ehdokkaita tuli lisää. Perussuomalaisten listalla olo kiinnosti soteosaajia ja on upeaa, että omasta vaalilistasta tuli totta, Juvonen sanoo tyytyväisenä.

Olemme tehneet nyt historiallisen pään avauksen näissä vaaleissa ja tähtäämme siihen, että listastamme tulee pysyvä myös seuraavia neljän vuoden päästä pidettäviä Tehyn vaaleja ajatellen. Tähtäämme siihen, että saamme edustuksen ja äänemme kuuluviin myös Tehyn valtuustoon.

Terveydenhuollon työntekijöistä huolehdittava

Perussuomalaiset ovat nostaneet vuosikausia esiin sosiaali- ja terveydenhuollon epäkohtia, vaatineet henkilöstömitoitusta lakialoitteella, tehneet toimenpiteitä vanhustenhuollon tilanteen korjaamiseksi ja kantaneet suurta huolta erikoissairaanhoidon tilanteen hektisyydestä ja työntekijöiden kuormittuvuudesta. Meidän tehyläiset ovat olleet ensimmäisinä myös vaatimassa sotealan henkilöstölle koronalisää tämän meneillään olevan kriittisen koronakriisin aikana. Olemme tehneet näistä teemoista monia valtiopäivätoimia niin eduskunnassa kuin kuntapolitiikassa, Juvonen kertoo.

Soteuudistus tulee aiheuttamaan suuret valtakunnalliset YT- neuvottelut, kun henkilöstö siirretään hyvinvointialueille. Vaarana on, että työpaikat vähenevät, sillä sotesta haetaan myös kustannussäästöjä.

Enemmän ja pontevammin ääntä jäsenistön puolesta

Suomalainen sotealan osaaja on nyt, mutta myös tulevaisuudessa puun ja kuoren välissä. Palkka on pieni, mutta työn kuormittavuus suuri. Yhteiskunnan on pidettävä kynsin hampain kiinni suomalaisesta osaajasta. Työvoiman tuominen ulkomailta ei ole ratkaisu varsinkaan silloin, kun kielitaidossa on ongelmia. Tällainen toiminta saa aikaan halpatyömarkkinat.

Osaamisen tarve ja henkilöstön vastuu kasvaa kuitenkin vuosi vuodelta, kun potilaat lisääntyvät ja hiljaista tietoa omistavat työntekijät eläköityvät. Tehy-liiton on pidettävä enemmän ja pontevammin ääntä jäsenistönsä puolesta ja puolustettava tiukasti sotehenkilöstöä. Silloin puolustamme myös meidän asiakkaita eli potilaita, Juvonen muistuttaa.

Kannustan kaikkia äänestämään perussuomalaisia ehdokkaita Tehyn vaaleissa. Me tiedämme, mistä puhumme ja olemme innokkaina mukana näissä vaaleissa. Viemme Tehyyn ihan erilaista otetta ja kosketuspintaa – olemme rohkeita, kokeneita ja verkostoitumiskykyisiä ja saamme suumme auki kiperissäkin tilanteissa. Emme ole joo -joo tyyppejä, Juvonen muistuttaa.

Lisätietoja:

Arja Juvonen
050-531 1108
09-432 3060
arja.juvonen@nulleduskunta.fi