Perussuomalaiset

ke 3.12.2014 Muokattu ke 3.12.2014 14:38

Fennovoiman hanke on yhteiskunnan kokonaisedun mukainen

Tiedotusvälineille 3.12.2014

Valtioneuvoston periaatepäätös Fennovoima Oy:n hakemukseen uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisesta
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro
Kansanedustaja Timo Soini

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä haluaa heti alkuun tehdä selväksi sen, mistä hankkeesta nyt on kysymys: Kysymys on Fennovoiman periaatepäätöksen täydennyksestä voimassa olevaan periaatepäätökseen niiltä osin kuin hanke on muuttunut. Samaan hengenvetoon haluamme tuoda julki avoimesti ja läpinäkyvästi Perussuomalaisen puolueen kannan ydinvoimaan. Se on yksiselitteinen: olemme ydinvoiman kannalla siten, että ydinvoiman rinnalla kehitetään uusiutuvia kotimaisia energialähteitä hyödyntävää energiatuotantoa.

Nykyinen energiapolitiikkamme perustuu vanhoihin ajattelumalleihin

Voimme perustellusti todeta, että Suomen nykyinen energiapolitiikka ei palvele kaikilta osin yhteiskunnan kokonaisetua. Se perustuu osaltaan vanhoihin ajattelumalleihin. Tästä kaikesta seurauksena on ollut se, että viime vuosien aikana olemme joutuneet tuomaan maahan miljardien eurojen edestä tuontienergiaa. Perussuomalaisten mielestä energiapolitiikkaamme pitää saada käänne sekä vaalikausien yli kestävä ennakoitavuus. Tämä on sekä kotitalouksien että yritysten etu.

Tavoitteena on jatkossa oltava sekä energian kohtuullinen hinta että kotimaisuus. Tämä on tärkeää, koska teollisuutemme tarvitsee toimitusvarmaa ja edullista suomalaista sähköä, jotta kilpailukyky säilyy. Meidän tulee taata korvaava energiatuotanto myös ydinvoimaa rakentamalla.

Uusi voimala tuo työtä suomalaisille

Nyt käsittelyssä oleva hanke on usean miljardin energiainvestointi aikana, jolloin Suomi tarvitsee kipeästi uusia investointeja. Olemme tyytyväisiä siitä, että hanke ei tarvitse valtion rahoitusta, verotukia tai syöttötariffeja. Tästä ei tule tuulivoiman tavoin sijoittajille miljoonia valtiolta kuppaava tukiautomaatti.

Fennovoiman voimalan rakentamisvaihe tarjoaa erinomaisia työmahdollisuuksia suomalaisille yrityksille ja luo aktiviteettia itse paikkakunnalle. Valmistuttuaan voimala antaa työtä sadoille, ellei tuhansille ihmisille. Rakennuttaja on lisäksi allekirjoittanut yhteistyökumppanien kanssa työmaasopimuksen, jolla pyritään erityisesti varmistamaan, että tällä työmaalla noudatetaan maamme työehtoja sekä lainsäädäntöä. Tämä estää harmaan talouden pesiytymistä hankkeeseen.

Päätökset tehdään Suomessa

Olemme tyytyväisiä, että tähän laitokseen liittyvät päätökset tehdään Suomessa. Fennovoiman hankkeen ehtona on vähintään 60 % suomalainen tai ETA-alueelta tuleva omistuspohja. Tämän ehdon täyttyminen käytännössä varmistui eilen, kun Fortum ilmoitti olevansa valmis osallistumaan hankkeeseen. Tämä luo hyvän pohjan myös Fortumin tuleville korvausinvestoinneille. Edelleen lupaehdoissa vaaditun omistusrakenteen pysyvyys myös tulevaisuudessa on usealla lukolla varmistettu. Suomalaiset valvovat Säteilyturvakeskuksen avulla voimalaitosta koko sen elinkaaren ajan ja myös käyttävät laitosta. Perussuomalaiset näkevät nämä turvallisuutta varmistavina tekijöinä.

Kielteiset vaikutukset torjuttava ennalta

On totta, että ydinvoimalaitoksen rakentamiseen liittyy myös ympäristöllisiä vaikutuksia. Hanke on hoidettava niin, että kielteiset vaikutukset voidaan minimoida ja torjua ennalta. Toisaalta valiokunnan asiantuntijakuulemisissa on myös nostettu esiin huoli ydinvoimapolttoaineesta. Luotamme tässä suomalaiseen ydinvoimala- ja turvallisuusasiantuntemukseen.

Haluamme lopuksi todeta, että lähtökohtaisesti hankkeen rakentaminen monipuolistaa ja laajentaa maamme energiatuotantoa. Tällä tavoin hanke hyödyttää suoraan Suomea ja on yhteiskuntamme kokonaisedun mukainen. Ymmärrämme myös, että osalle edustajistamme Fennovoima Oy:n lupahakemuksen hyväksyminen on mahdoton. Tämän näkemyseron me heille sallimme.

Lisätietoja:
Timo Soini
puh. 050 511 3027