Perussuomalaiset

ke 11.6.2014

Hallituksen nykylinjalla ei maamme taloutta pelasteta

Tiedotusvälineille 11.6.2014

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2015-2018
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro
Eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Jari Lindström

Aluksi on pakko ihmetellä, miksi käymme nyt keskustelua hallituksen talouspoliittisesta linjasta – linjasta, joka todennäköisesti on aika toisenlainen jo muutaman viikon kuluttua. Sillä selvää on, että nämä päätökset revitään tulevissa minihallitusneuvotteluissa ainakin osin auki. Ja syytä onkin repiä, sillä nykylinjalla ei maamme taloutta saada käännettyä.

Kun nyt voimme oikeastaan kommentoida vain tulevan hallituksen talouspoliittisen linjan pohjapaperia, keskityn lähinnä kertomaan lyhyesti perussuomalaisen vaihtoehdon päälinjoista. Tarkemmin linjaukset löytyvät valtiovarainvaliokunnan vastalauseestamme.

Valtion omaisuuden myyminen velanmaksuun ei ole järkevää

Hallituksesta poiketen vaihtoehtomme yleinen finanssipoliittinen linja noudattaa talouden asiantuntijoiden neuvoja ja tukee hallitusta paremmin maamme kasvua ja työllisyyttä. Sopeuttaisimme hallitusta vähemmän kehyskauden alkupuolella, mutta kiristäisimme tahtia kehyksen loppuvuosina, jolloin taloutemme ennustetaan olevan tukevammalla pohjalla. Vaihtoehdossamme olisi kehyskauden lopussa valtionvelkaa hiukan hallituksen vaihtoehtoa vähemmän. Kun vielä otetaan huomioon, että käyttäisimme valtion omaisuuden myyntitulot kokonaisuudessaan kasvu- ja investointipakettiin, paranisi valtiontalouden tasapaino vaihtoehdollamme varovaisestikin avioiden satoja miljoonia.

Hallituksesta poiketen emme siis käyttäisi valtion omaisuuden myyntituloja vanhojen velkojen maksuun, vaan käyttäisimme ne kokonaan miljardien korjausvelkaa pienentävien ja tulevaa talouskasvua tukevien investointien rahoittamiseksi. Onkin todella vaikeata ymmärtää, miksi hallitus myy tuottavaa omaisuuttaan, kuten esimerkiksi Altian, velanmaksuun aikana, jolloin korkotasomme on historiallisen alhainen. Kun kerran myytte, niin käyttäkää nyt, hyvänen aika, edes rahat fiksusti. Maamme on täynnä kohteita, jotka nykytilanteessa tuottavat taatusti paremmin kuin valtionvelan takaisinmaksu. Valitsemanne linja on lähinnä valtion omaisuuden haaskausta!

Heikoimmassa asemassa olevia ei pidä kurittaa

Perussuomalaiset ovat toistuvasti peräänkuuluttaneet sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja eriarvoisuuden vähentämistä. Näin ollen emme hallituksen tavoin nykytilanteessakaan ole valmiita kohdentamaan säästöjä ja leikkauksia kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin. Emme leikkaisi lapsilisiä ja tekisimme myös niihin normaalit indeksikorotukset. Emme myöskään hallituksen tavoin kurittaisi pienituloisia eläkeläisiä ja leikkaisi eläkeindeksejä.

Talouskasvumme ja työllisyyden kannalta keskeisen pk-sektorin kasvua ja työllistämismahdollisuuksia parantaisimme nostamalla alv:n alaisen toiminnan alarajaa, toteuttamalla työllistävien pk-yritysten Viron-mallin mukaisen yhteisöverotuksen sekä nostamalla kotitalousvähennyksen määrää.

Täyskäännös energiapolitiikkaan ja panostusta työttömyyden torjuntaan

Lopettaisimme myös nykyisen, lähinnä venäläisiä hyödyttävän energiapolitiikan ja ottaisimme politiikkamme tavoitteeksi kohtuuhintaisen ja kotimaisen energian. Lisäksi kohentaisimme vientisektorin kilpailukykyä alentamalla yhteensä 450 miljoonalla eurolla energiaveroja ja peruisimme kokonaan komissionkin hampaisiin joutuneen järjettömän Windfall-veron. Emme myöskään korottaisi ajoneuvoveroa emmekä poistaisi taksien autoveroetua, ja kilometrikorvaukset palauttaisimme vuoden 2012 tasolle.

Pidämme myös aivan uskomattomana, että hallitus on suurtyöttömyyden kynnyksellä päättänyt leikata työllisyysmäärärahoja. Meidän mielestämme panoksia työttömyyden torjuntaan olisi pikemminkin syytä lisätä ja kohdentaa ne erityisesti nuorten ja yli 50-vuotiaden työllisyyden edistämiseen. työkyvyttömyyseläkejärjestelmää kannustavammaksi, jolloin työkyvyttömyyseläkkeellä olevan olisi aina taloudellisesti kannattavaa tehdä myös osa-aikaista työtä.

Säästöjä kehitysavusta ja tehottomista yritystuista

Satojen miljoonien säästöjä taas saataisiin toteuttamalla jo aiemmin ehdottamamme kehitysapurahasto, joka siirtää vastuun kehitysavun rahoittamisesta Suomen valtiolta ensisijaisesti yksittäiselle kansalaiselle. Samoin tehottomissa yritystuissa riittää vielä runsaasti karsimista.

Verotuksen oikeudenmukaisuutta parantaisimme verottamalla suuria osinko- sekä ansiotuloja hallitusta ankarammin ja pienituloisia taas hallitusta kevyemmin. Olisimme myös valmiita palauttamaan varallisuusveron ja poistamaan tehottomia verotukia.

Kuilun reunalla

Suomessa hallitukset ovat perinteisesti tavoitelleet sitä, että Oy Suomi Ab annetaan seuraajalle paremmassa kunnossa kuin missä se saatiin. Vaikka vaaleihin on vielä aikaa, on täysin selvää, että näin ei tämän hallituksen kohdalla tule käymään. Katainen jättää perinnöksi maan, jonka talous ei ole kasvanut vuosiin, velkaantuminen on räjähtänyt käsiin, työttömyys kolkuttelee kriisilukemia, liikenneverkkojen sekä puolustusvoimien rahoitus on laiminlyöty ja keskeiset rakenteelliset uudistukset pahasti kesken. Maamme on kuilun reunalla.

Noilla tuloksilla luulisi, että hallitus ei voisi ylenkatsoa yhtään ehdotusta taloutemme kääntämiseksi. Mutta mitä vielä, opposition vaihtoehtojen vähättely ja tahallinen väärinymmärrys on värittänyt koko hallituskauden talouskeskusteluita. Toivoisi, että edes nyt hallituksella olisi maan etu omien kasvojen säilyttämistä tärkeämpää.

Ehdotan, että eduskunta hyväksyy valiokunnan mietintöön sisältyvän vastalauseen 1 mukaisen kannanoton.

Lisätietoja:
Jari Lindström
puh. 050 512 0495