Perussuomalaiset

to 30.1.2020 Muokattu to 6.2.2020 14:45

Helsingin kaupunginvaltuustolta tuki sähköautojen latausinfran kehittämiselle

TIEDOTE 30.1.2020

JULKAISUVAPAA

Helsingin kaupunginvaltuustolta tuki sähköautojen latausinfran kehittämiselle

Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli keskiviikkoillan kokouksessaan varavaltuutettu Nuutti Hyttisen (ps.) aloitetta koskien sähköautoilun edistämistä. Aloitteessa esitettiin sähköautojen latausmahdollisuuden lisäämistä kaavamääräyksiin uudis- ja täydennysrakentamisessa, jotta Hiilineutraali Helsinki -ohjelman tavoite kolmanneksen liikenteestä sähköistämisestä vuoteen 2035 mennessä olisi mahdollinen.

”Edellytykset liikenteen sähköistämiselle ovat Suomessa parhaat pääkaupunkiseudulla, jossa työ- ja asiointimatkat ovat verrattain lyhyitä. Konkreettinen este sähköautoilun yleistymiselle on kuitenkin latausmahdollisuuksien vähäisyys. Ihmiset eivät osta tai valitse työsuhdeautoikseen sähköautoja, jos eivät voi ladata niitä kotonaan. Kaupunki voi kuitenkin omassa päätöksenteossaan edistää latausmahdollisuuden yleistymistä”, perussuomalaisia kaupunkiympäristölautakunnassa edustava Hyttinen huomauttaa.

Kuten aloitevastauksessa todettiin, tähän mennessä latauspaikkoja on edellytetty Kalasataman ja Keski-Pasilan tontinluovutusehdoissa. Tällöin kuitenkin on edellytetty itse latauslaitteiden asentamista, mikä tulee taloyhtiöille kalliiksi eikä vastaa tarkoitustaan.

”Tärkeää on tarvittavan kaapeloinnin vetäminen autopaikoille rakennusvaiheessa. Tällöin autopaikan käyttäjä voi hankkia itse latauslaitteen ja asentaa sen paikalleen sitten, kun latausmahdollisuutta tarvitaan. Tämä on järkevä ja kustannustehokas tapa edistää sähköautoilun mahdollisuuksia, mutta samalla välttää tarpeettomia kustannuksia rakennusvaiheessa”, Hyttinen jatkaa.

Aloitteen käsittelyn yhteydessä valtuusto hyväksyi Hyttisen ponnen, jossa edellytettiin kaupunkiympäristön toimialalta sähköautojen latausinfran kehittymisen seuraamista kaupunginosatasolla ja täyden latausvalmiuden toteuttamista tontinluovutusehdoissa riittävässä määrin, jotta tavoite sähköisen liikenteen kasvusta voi toteutua. Valtuusto hyväksyi myös valtuutettu Petrus Pennasen (AP) ponnen, jossa tarkennettiin, että tontinluovutusehdoissa tulisi edellyttää latauslaitteiden asentamisen sijasta täyttä latausvalmiutta. Aloitteessa kiinnitettiin huomiota myös siihen, että kuluttajalla tulisi olla mahdollisuus kilpailuttaa sähkön toimittaja tai muutoin tulisi varmistaa, ettei lataussähkön hinta poikkea merkittävästi sähkön normaalista kuluttajahinnasta.

”Taloyhtiöiden laajakaistakaapeloinneissa on monesti päädytty tilanteeseen, jossa yksittäinen operaattori asentaa laitteet ja saa yksinoikeuden yhteyksien tarjoamiseen pitkäksi aikaa. Vastaavaa tilannetta ei pidä päästää syntymään sähköautojen latauksen suhteen, vaan toimiva kilpailu on turvattava”, Hyttinen vaatii.

Lisätietoja:

Mika Raatikainen
Helsingin perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja
050 5121372

Nuutti Hyttinen
varavaltuutettu
kaupunkiympäristölautakunnan jäsen
0400 246182
nuutti.hyttinen@gmail.com